Marosi Miklós
Marosi Miklós

2024. július 16. Kedd

Marosi Miklós, 1939–1940: vitéz

közgazdász

Születési adatok

1922. június 28.

Fehérvárcsurgó, Fejér vármegye

Halálozási adatok

2010. április 2.

Budapest

Temetési adatok

2010. május 17.

Budapest

Kerepesi út, hamvasztás


Család

Sz: vitéz Marosi Mihály (†1961), uradalmi cseléd, majd urasági inas, Rauscher Terézia varrónő, majd szakácsnő. F: 1950-től Balogh Ida általános iskolai tanár.

Iskola

Székesfehérvárott éretts. (1940), a bp.-i József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) Közgazdaság-tudományi Karán közgazdász okl. (1944), doktori okl. szerzett (1949), a közgazdaság-tudományok kandidátusa (1971), doktora (1980).

Életút

Egyetemi tanulmányai idején a Németh és Társa szállítmányozási cég gyakornoka (1942), majd a Salgótarjáni Üveggyár könyvelője (1944). A Magyar Állami Kőszénbányák Rt., ill. a Magyar Állami Szénbányák Rt. könyvelője, csoportvezetője (1946–1947). A Nehézipari Központ üzemgazdasági csoportvezetője (1947–1948), a Nikex főkönyvelő-helyettese (1948–1949), a Metalimpex (1949–1953), az Export Raktározási Vállalat (1953), majd a Gépipari Raktározási Vállalat főkönyvelője (1953–1955). A Kohó- és Gépipari Minisztérium Ipargazdasági, Szervezési és Számítástechnikai Intézet (KGM ISSZI) üzemszervezési és iparirányítási csoport-, ill. osztályvezetője (1955–1968). Az MKKE, ill. a BKE Ipari. Üzemszervezési Tanszékének egy. docense (1968–1980), egy. tanára (1980. júl. 1.–1992. nov. 30.). A Budapesti Felsőfokú Gépipari Technikum Üzemszervezési és Számítástechnikai Tanszékének vezetője (1963–1968). Ipargazdasági, ipariüzem-szervezési és -irányítási kutatásokkal foglalkozott. Jelentős szerepet vállalt az MSZMP KB, ill. más minisztériumi, akadémiai és egyéb állami szervek iparszervezési, -irányítási és -vezetési határozatainak, egyéb állásfoglalásainak kidolgozásában. Alapvetően új eredményeket ért el a szervezéshatékonyság értékelés-módszertani vizsgálatának feltárása, ill. az ún. szocialista vállalat belső ösztönzési rendszerének kidolgozása terén. Később érdeklődése a világgazdasági jelentőségű távol-keleti (japán, kínai és koreai) vállalati menedzsment sajátos vezetési kérdései felé fordult. Magyarországon elsők között ismertette a társadalmi fejlődés, a túlnépesedés és az oktatási rendszer távol-keleti gazdasági összefüggéseit és világgazdasági jelentőségét. Tudományszervezői tevékenysége is értékes. Munka Érdemrend (bronz).

Főbb művei

F. m.: Vas- és acélöntödék közvetett költségnormáinak számítási módszere. Kovács Timóttal. (A KGM Műszaki Normaintézetének kiadványa. Bp., 1957)
Kovácsüzemek közvetett költségnormáinak számítási módszere. Gyenes Ferenccel. (A KGM Műszaki Normaintézetének kiadványa. Bp., 1957)
Iparvállalatok szervezete. (Vállalati kiskönyvtár. Bp., 1957)
A vállalat vezetése. A SZOT és a TIT üzemgazdasági előadássorozata. (Üzemi tanácsok könyvtára. Bp., 1960)
Folyamatszervezés. (Vállalati kiskönyvtár. Bp., 1961)
Az iparvállalat szervezete. Monográfia. (Bp., 1961)
Ügyvitelszervezés. Balázsy Györggyel, Ladó Lászlóval. (Bp., 1961
2. kiad. 1964)
A gazdaságos sorozatnagyság és az optimális készlet számításának módszere. Rédly Judittal. (Bp., 1961)
Folyamatszervezés a gépiparban. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1962)
Az ipari vállalatok termelésszervezésének alapelvei. (Az iparvállalatok termelésszervezése. Szerk. Fekete István. Bp., 1962)
Az iparirányítás szervezete. (A népgazdaság és a vállalat. Bp., 1963)
Ipargazdaságtan és népgazdasági tervezés. I–II. köt. Felsőfokú technikumi tankönyv. (Bp., 1965–1966)
Szervezési alapismeretek. (Bp., 1967)
Gépipari üzemek gazdaságtana és szervezése. Tankönyv. Dömölki Zoltánnal. (Bp., 1967
2. kiad. 1971
3. kiad. 1972
4. kiad. 1974
5. kiad. 1975
6. kiad. 1976
7. kiad. 1977)
Üzemgazdaságtan. Középfokú technikumi tankönyv. (Bp., 1968)
Többtelepes iparvállalatok belső decentralizációját befolyásoló tényezők. Kand. értek. (Bp., 1970)
A vállalati szervezési előírások és szabályzatok. Összeáll. (Bp., 1971)
A kohó- és gépipari vállalat mint szervezeti egység. Gerencsér Józseffel, Varga Sándorral. (A kohó- és gépipar gazdaságtana. I. köt. Bp., 1972)
A centralizáció és a decentralizáció szervezése az iparvállalati irányításban. (Bp., 1972)
Szervezéstechnika. Tankönyv. Bodnár Pállal. (Bp., 1972)
A gazdasági hatékonyság értékelési problémái, módszertani kérdései az iparvállalati szervezésben. (Bp., 1973)
Szervezésmódszertani esettanulmányok. 2. Juhász Istvánnéval, Szegő Sándorral. (Bp., 1974)
A szabályozás funkcióinak szervezési alapjai. (Bp., 1974)
Szervezés–ösztönzés–hatékonyság. Monográfia és doktori értek. is. (Bp., 1978
2. jav. kiad. 1980)
A szocialista vállalat szervezése és vezetése. Szemelvénygyűjtemény. I–II. köt. Összeáll. Kovács Károllyal, Várszegi Ödönnel. (Bp., 1978)
Szervezéselmélet és módszertan. Varga Sándorral. (Az MKKE jegyzetei. Bp., 1978
oroszul: Moszkva, 1981)
A célszerű vállalati szervezet. (Szervezettség és hatékonyság. Bp., 1980)
Új vállalattípusok kialakítása a belső elszámolás fejlesztésével. (Gazdaság- és jogtudomány, 1980)
Az ipari vállalatok irányítási mechanizmusának, belső elszámolásának és termelésszervezésének főbb problémái. (Vezetéstudomány, 1981)
A vezetők és munkatársak nézetei a fejlesztés problémáiról. (Vezetéstudomány, 1984)
A kétfokozatú és a mérnök-közgazdász-képzés helyzetéről. (A moduláris és lépcsős képzés helyzetéről. Bp., 1985)
Japán vállalatok vezetése és szervezése. Sikerek és problémák. (Bp., 1985)
A japán vezetési és szervezési gondolkodás fejlődése. (Közgazdasági Szemle, 1986)
A japán vállalatok sikeres vezetési és szervezési módszereiről. (Vezetéstudomány, 1986)
A vállalati vezetők és alárendeltjeik szervezési magatartása. (Vezetéstudomány, 1987)
A szervezés és irányítás nemzetközi fejlődése, magyar gyakorlata. (Bp., 1988)
A vállalatfejlődés külföldi és hazai tapasztalatai. (Vezetéstudomány, 1989)
A japán vállalatok vezetési és szervezési módszerei. (Az OMIKK kiadványai. Bp., 1989)
A vállalatközi kapcsolatok, a vállalati szervezeti rendszer problémái. – Vállalati vezetők és beosztottak magatartásának újabb változásai szervezési és műszaki fejlesztési kérdésekben. Bor Irénnel. (Vezetéstudomány, 1992)
A dél-koreai vállalatvezetés, azonosságok és eltérések a dél-koreai és a japán menedzsment között. (Struktúrák, szervezetek, stratégiák, 1992)
A vállalatok világának átalakítása. 1–2. (Magyar Szemle, 1993)
A japán és a koreai vállalati menedzsment. (Bp., 1995)
A nemzetközi és a magyar vállalatfejlődés. (Bp., 1996)
Távol-keleti menedzsment. Japán, Dél-Korea, a tengerentúli Kína és a Kínai Népköztársaság. (Szervezet – vezetés – stratégia. Bp., 1997)
A Távol-Kelet gazdasága és vállalatai. (Vezetéstudomány, 1998)
A Kínai Népköztársaság gazdasága és a kínai vállalatok menedzsmentje. (Vezetéstudomány, 1999)
Japán, koreai és kínai menedzsment. (Bp., 2003).

Irodalom

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1988)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője