Lévay Henrik
Lévay Henrik

2021. október 20. Szerda

Lévay Henrik, 1868-tól kisteleki, 1897-től br.

közgazdász, biztosítási szakember

Névváltozatok

Lévai Henrik 

Születési adatok

1826. április 16.

Jankovác, Bács vármegye

Halálozási adatok

1901. december 15.

Budapest


Iskola

Bibanco Gyula pesti kereskedelmi iskolájában tanult (1840-es évek).

Életút

Tanulmányai befejezése után Szegeden kereskedelmi alkalmazott, a forradalom és szabadságharc idején egy vadászzászlóaljban szolgált (hadnagyi rangfokozatot ért el, 1848–1849). Az olasz Adriai Biztosító Társulat pesti vezérügynökségének felügyelője (1850–1857), az Első Magyar Általános Biztosító Társaság (EMABIT, 1857–1861), a Pannonia (1861–1864), a Securitas viszontbiztosító társulatok alapító igazgatója (1864–1883), vezérigazgatója (1883–1898), egyúttal a Bécsi Élet- és Járadékbiztosító Intézet alapító igazgatója is (1882-től).

A Főrendiház örökös tagja (1886–1901).

A magyar biztosító intézmény megalapítója (1857. júl. 15-én), a 19. sz.-i Magyarország legjelentősebb biztosítási szakértője. Később megalapította az EMABIT bécsi képviseletét, ill. több vezér- és főügynökséget létesített az osztrák tartományokban is, majd sorra hozta létre képviseletét Kolozsvárott, Pozsonyban, Aradon, Győrött stb. Az EMABIT a Bach-korszak idején jelentős nemzeti vállalkozásként működött. Lévay kezdeményezte a nemzeti intézmények számára különböző alapítványok létesítését, jelentős összeggel támogatta a Magyar Tudós Társaság új palotájának felépítését. Lévay személyesen is bőkezű mecénás volt, saját vagyonából támogatta a magyar hírlapírók nyugdíjintézetét, egy bp.-i Petőfi-szobor felállítását. 1878-ban az MTA-nak újabb jelentős összeget adományozott: 10 000 forintos alapítványával megalapította az MTA Lévay-díját, amellyel főként közgazdasági műveket jutalmaztak. Érdemeiért 1868-ban kisteleki előnévvel nemesi, 1897-ben magyar bárói rangot kapott.

Főbb művei

F. m.: Vélemény a mezőgazdasági hitelintézet létesítésének módjáról. (Bp., 1893)
Néhány szó közgazdasági bajaink orvoslásáról. (Bp., 1895)
A biztosítási ügy hazánkban. (Bp., 1896).

Irodalom

Irod.: Pompéry János: Az Első Magyar Általános Biztosító Társaság fennállásának negyedszázados évfordulóján. (Bp., 1883)
Gelléri Mór: A magyar ipar úttörői. (Bp., 1887)
Juhász Veronika: Báró L. H., az Első Magyar Általános Biztosító Társaság megalapítója. (Orvosi Hetilap, 2007. 52.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013