Harsányi István
Harsányi István

2024. július 16. Kedd

Harsányi István

közgazdász, pszichológus, ergonómus

Születési adatok

1913. március 9.

Budapest

Halálozási adatok

1985. október 3.

Budapest

Temetési adatok

1985. október 18.

Budapest

Farkasrét


Család

Sz: Krausz Matild. Apja (†1930) műszaki rajzoló volt. F: Soós Magda gyors- és gépírónő. Három leányuk születetett.

Iskola

A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (JNMGE) közgazdász okl. (1938) és közgazdász doktori okl. szerzett (1941), a közgazdaság-tudományok kandidátusa (1961).

Életút

A Magyar Ipar és Kereskedelmi Rt. tisztviselője (1933–1938), az Indorg Pszichotechnikai Intézet laboratóriumvezetője (1938–1942). A Joint belügyminiszteri biztosa (1945–1947), a Munkatudományi és Racionalizálási Intézet igazgatóhelyettese (1948–1949). A JNMGE, ill. a BME Üzemi Tervgazdasági Tanszék tanszékvezető intézeti tanára (1949–1951), tanszékvezető egy. docense (1951– 1953), az Ipari Üzemgazdasági Tanszék tanszékvezető egy. docense (1953–1965), tanszékvezető egy. tanára (1965. aug. 1.–1985. okt. 3.). Tudományos pályafutásának kezdetén pályaalkalmassági kérdésekkel foglalkozott, a pályaválasztási képességvizsgálatok bevezetésének egyik magyarországi kezdeményezője, elsők között vizsgálta az ipari tanulók munkaalkalmasságát. Később érdeklődése ipari vezetéselméleti, üzemszervezési, ergonómiai kutatások felé fordult új terv-, norma- és prémiumrendszereket dolgozott ki. Jelentős szerepet játszott a BME-n a villamosmérnöki szervezői szakmérnökképzés beindításában.

Emlékezet

Budapesten élt és tevékenykedett, a Farkasréti Temetőben nyugszik. Emlékére a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság és a Manager Képzés Alapítvány Harsányi István-díjat alapított (a menedzsment témakörben készített kiemelkedő színvonalú diplomatervek, PhD-dolgozatok, ill. tudományos diákköri munkák elismeréseként, 1991-ben. A Magyar Innovációs Szövetség 2004-től szervezi a díjjal kapcsolatos adminisztratív feladatokat).

Elismertség

Az MTA Ipargazdasági és a Munkalélektani Szakbizottságának tagja. Az Ipari Termelési Tanács tagja (1946–1947).

Szerkesztés

A Többtermelés és az Ipargazdaság c. folyóiratok felelős szerkesztője.

Főbb művei

F. m.: A tanonc képességvizsgálat és pályaválasztás az OTI-nál. Egy. doktori értek. (Bp., 1941)
A racionalizálás időszerű kérdései. (Többtermelés, 1947)
A Gázművek gázmérő üzemeinek racionális termelése. (Magyar Technika, 1948)
Munkabérrendszerek. A kapitalista és szocialista bérrendszerek ismertetése. (A Szakszervezeti Tanácsnál tartott előadás. Bp., 1948)
Munkanormák a Szovjetunióban. (Magyar–Szovjet Közgazdasági Szemle, 1949)
Üzemi tervgazdálkodás. (Bp., 1950)
Az utasítás továbbításának néhány korszerű eszköze a Szovjetunióban. (Többtermelés, 1951)
Tyeplov, G. V.: Gépgyárak gazdasági tervezése. Sajtó alá rend. (Bp., 1951)
Szakszaganszkij, T. G.: A gyártás szervezése a gépgyárakban. Sajtó alá rend. (Bp., 1951)
Műszaki norma. (Bp., 1951
2. átd. kiad. 1954)
Kemenicer, C. E.: A szocialista iparvállalatok tervezése és szervezése. Sajtó alá rend. (Bp., 1952)
A termelési kapacitásról. – Az ütemes termelés. (Munka, 1952)
Gépgyárak tervezése, szervezése. I–II. köt. Egy. jegyz. (Bp., 1952
2. kiad. 1955)
A gyártási ciklusidő számítás-tervezése. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1953)
Műszaki és szervezési intézkedések terve. (Munka, 1953)
Gazdasági feladatok a diplomatervekben. (Felsőoktatási Szemle, 1953)
Az ipari tudományos egyesületek feladatai a tervezés és a szervezés terén. (Többtermelés, 1953)
A termelés vezetésének, tervezésének és szervezésének oktatásáról. (Többtermelés, 1954)
Iparvállalatok vezetése, tervezése, szervezése. Szerk. Ill. Pessek Miklós (Bp., 1955)
Az iparvállalati tervezés és szervezés oktatásáról. (Közgazdasági Szemle, 1955)
A munkanormáról. (Munka, 1955)
Hazai sajátosságok a második ötéves tervben. (Többtermelés, 1956)
A közgazdasági mérnök. (Műszaki Élet, 1956. 14.)
A minisztériumok újjászervezéséért. (Műszaki Élet, 1957. 2.)
A marxista közgazdaság-tudomány új ága, a konkrét gazdaságtan. (Közgazdasági Szemle, 1957)
Ipari üzemgazdaságtan. Egy. jegyz. Fáth Jánossal. (Bp., 1957
2. kiad. 1958
3. kiad. 1959
4. kiad. 1960)
Az üzemi pszichológiáról. – Az ökonometriáról. (Műszaki Élet, 1958)
üzemgazdaságtan kialakulásának vázlata. Egy. jegyz. (Bp., 1958
2. kiad. 1959)
Üzemgazdaságtan. I. Gépipari technikumi tankönyv. (Bp., 1958
4. kiad. 1960
5. kiad. 1962
6. kiad. 1963)
Az Über die Proportionen der ingenieur–technischen Arbeit. (Periodica Polytechnica. Electrical Engineering, 1960)
A mérnökök és technikusok munkájáról, társadalmi anyagi helyzetéről. Monográfia és kand. értek. is. (Bp., 1961)
Über Wesen und Eigenart der industrieökonomischen wissenschaftlichen Arbeit und über einige ihrer Probleme in Ungarn. Zentai Bélával. (Periodica Polytechnica. Electrical Engineering, 1963)
Gvisziani, D. M.: A biznisz szociológiája. Az amerikai management elmélet kritikai ismertetése. A bevezető tanulmányt írta. (Bp., 1965
2. kiad. 1969)
Ipargazdaságtan. Az automatizálás. Tankönyv. (Bp., 1965
2. kiad. 1967
3. kiad. 1969)
Munkaszervezés. A munkanorma, a bérezése. (Bp., 1965
2. kiad. 1968
3. kiad. 1969)
A műszer- és automatikaipar. (Bp., 1967)
Fejezetek az iparvállalatok gazdasági, szervezési, vezetési témaköréből. I. köt. Összeáll. Kocsis Józseffel, Ladó Lászlóval. (Bp., 1969
2. kiad. 1970
4. kiad. 1974)
Fejezetek az iparvállalatok gazdasági, szervezési, vezetési témaköréből. II. köt. Összeáll. Kocsis Józseffel, Szántó Sándornéval. (Bp., 1972)
Szervezési és vezetési fogalmak. Szerk. Gyökér Irénnel. (Bp., 1972)
A szervezés és vezetés tudományos alapjairól. Irányzatok– iskolák. (Ipargazdasági értekezések. 7. Bp., 1974)
Szervezési és vezetési fogalmak értelmezése. Gyökér Irénnel. (Bp., 1975
6. kiad. 1981
7. kiad. 1982
8. kiad. 1987)
Vezetői alkalmasság – vezetői készség. Engländer Tiborral, Kovács Zoltánnal. (Bp., 1975)
A polgári vezetéstudomány egy új irányzatáról. (Magyar Tudomány, 1978)
Az új tudományos eredmények bevezetésének helyzete, problémái a termelésben. A várnai nemzetközi vezetéstudományi konferencia plenáris ülésén elhangzott előadás szerkesztett változata. (Bp., 1982)
A vállalati vezetéselmélet és módszertana. 2. A tőkés gazdálkodás új szervezeti formái. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai. Bp., 1983)
A vállalati vezetéselmélet és módszertana. 3. A vezetés modellje, a tőkés management első és második fejlődési szakasza. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai. Bp., 1985
2. kiad. 1987)
Fejlett tőkés országok – fejlődő országok. MLEE tankönyv. Szerk. Babirák Ilonával, Péntek Imrével. (Bp., 1985–1986).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság–Magyar Nemzet, 1985. okt. 9.)
H. I. (A Jövő Mérnöke, 1985. okt. 26.).

Megjegyzések

Bibliográfiákban művei összekeverve Harsányi István (1908–2002) pszichológus, pedagógus, minisztériumi osztálytanácsos műveivel!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője