Rédei Károly
Rédei Károly

2022. január 22. Szombat

Rédei Károly

nyelvész

Névváltozatok

Radanovics

Születési adatok

1932. április 11.

Nagykanizsa, Zala vármegye

Halálozási adatok

2008. augusztus 17.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (külsõ: 1990. máj. 21.).

Életút

Az ELTE Nyelv- és Irodalomtud. Karán m. szakos tanári okl. szerzett (1955), a nyelvtudományok kandidátusa (1960), doktora (1967), az MTA tagja (külső: 1990. máj. 21.). - Az MTA Nyelvtud. Int. tud. munkatársa (1959-1966), tud. főmunkatársa (1966-1974) és tud. osztályvezetője (1967-1974), a Bécsi Egyetem Finnugor Int.-ének intézetvezető professzora (1974-2000), emeritusz professzora (2000-től).Uralisztikával, a finnugor nyelvtud. ált. kérédéseivel, finnugor hang- és alaktannal, uráli-indoeurópai és uráli-jukagir nyelvi érintkezésekkel fogl. Nyelvi és folkorisztikai gyűjtőmunkát végzett a zürjéneknél és az osztjákoknál.

Főbb művei

Névutós határozók a komi nyelvben. Budapest,1959
Die Postpositionen im Syrjänischen unter Berücksichtigung des Wotjakischen. Budapest,1962
Northern Ostyak Chrestomathy. The Hague,1965
A vogul nyelv zürjén jövevényszavai. Budapest,1966
Amagyar szókészlet finnugor elemei. Budapest,
Nord-ostjakische Texte. Göttingen,1968
Permjakisches Wörterverzeichnis aus dem Jahre 1933. Wien,1968
Die syrjänischen Lehnwörter im Wogulischen. Budapest-The Hague,1968
Chrestomathia Syrjaenica. Budapest,1978
Chrestomathia Syrjaenica. Wien,1978
Zyrian Folklore Texts. Budapest,1978
Zu den indogermanisch-uralischen Sprachkontakten. Wien,1986
Uralisches Etymologisches Wörterbuch. ?,é.n.
Zyrian Texts. Wiesbaden,1996
Õstörténelmünk kérdései. A nyelvészeti dilettantizmus krtikája. Budapest,1998
R. K. válogatott írásai. In: Uralisztikai tanulmányok Budapest,2002

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője