Bélay Vilmos
Bélay Vilmos

2024. július 21. Vasárnap

Bélay Vilmos

levéltáros, történész

Névváltozatok

1943-ig Koch

Születési adatok

1919. november 9.

Budapest

Halálozási adatok

2005. augusztus 29.

Budapest


Iskola

A Pázmány Péter Tudományegyetemen történelem-földrajz szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1942).

Életút

A Magyar Országos Levéltár (MOL, 1944–1950), a Levéltárak Országos Központja levéltárosa (1950–1960), a MOL főlevéltárosa, a Magyar Királyi Kancellária Levéltárának referense (1960-1985). Tudományos pályafutásának kezdetén település-, társadalom- és nemzetiségtörténettel foglalkozott, majd érdeklődése a 16–19. sz.-i magyar közigazgatás-történet felé fordult. Különösen értékes Máramaros vármegye, ill. a ruszin betelepülés/betelepítés történetével kapcsolatos munkája. Számos levéltári repertórium, egyéb kézikönyv összeállítója, fordítója.

Elismerés

Szabó Ervin-emlékérem (1985).

Főbb művei

F. m.: Máramaros megye társadalma és nemzetiségei. A megye betelepülésétől a XVIII. század elejéig. Egy. doktori értek. is. (Település- és népességtörténeti értekezések. 7. Bp., 1943)
Adalékok az ár- és bérviszonyok történetéhez Pest-Budán. 1790–1848. (Tanulmányok Budapest múltjából, 1961)
A bécsi nuncius Magyarországról. 1802–1814. (Levéltári Szemle, 1974)
Bujdosó kurucok visszatérése. 1718–1719. (Mályusz Elemér-emlékkönyv. Bp., 1984)
szerk.: A Pénzügyminisztérium Levéltára. 1867– 1944. Repertórium. Összeáll. Kardos Kálmánnal (Levéltári leltárak. 10. Bp., 1960)
Kereskedelemügyi Minisztériumi Levéltár. 1889–1899. – Kereskedelem- és Közlekedésügyi Minisztériumi Levéltár. 1935–1944. Közélelmezési Minisztériumi Levéltár. 1919–1924 – Országos Közellátási Hivatal. 1940–1945. Repertóriumok. Összeáll. H. Kohut Máriával (Levéltári leltárak. 12. Bp., 1961)
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumi Levéltár (1867). 1916–1945, (1949). Repertóriumok. Összeáll. (Levéltári leltárak. 18. Bp., 1963)
Pest és Nógrád Megye Állami Levéltára. – Pest Megye Levéltárának térképei. Összeáll. Forján Gyulánéval, Henzély Lászlónéval. (Levéltári jegyzékek. 1. Kéziratos térképek a területi állami levéltárakban. 10. Bp., 1967)
Magyar Országos Levéltár. Magyar Kancellária Levéltára. Repertórium. Összeáll. (Levéltári leltárak. 59. Bp., 1973)
ford.: Csernov: A levéltárügy története és szervezete a Szovjetunióban. I–II. köt. (Bp., 1951–1952)
Silov, A. A.: A XIX. századból és a XX. század elejéről származó dokumentumok kiadásának kézikönyve. Ford. Gál Évával. (Bp., 1955)
A levéltári terminológia. orosz–német–magyar nyelvű kis szótára. Ford. Ember Győzővel. (Bp., 1975).

Irodalom

Irod.: Vissy Zsuzsanna: B. V. (Levéltári Közlemények, 2005)
Vass Előd: B. V. (Levéltári Szemle, 2005).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője