Bottyán János
Bottyán János

2024. július 21. Vasárnap

Bottyán János

református lelkész, szerkesztő, újságíró

Születési adatok

1911. október 23.

Belényes, Bihar vármegye

Halálozási adatok

1984. január 22.

Budapest


Család

Sz: Báthy Vilma. Testvére: Bottyán Imre (1900–1990) fogorvos, sztomatológus.

Iskola

Belényesen, Nagyszalontán tanult, Debrecenben teológiát hallgatott (1931–1935), a Bielefeld melletti Bethlen Intézetben diakóniai munkát végzett (1935–1936).

Életút

A sápi, a körösnagyharsányi, a sarkadi, a magyarhomoródi, az okányi és a baktalórántházai gyülekezet segédlelkésze (1936–1940). A Református Jövő c. lap ún. missziói titkára (1940–1941), helyettes szerkesztője (1941–1944). Az Új Magyar Asszony (1944–1947), a Zsinati Tudósító (1947), az Élet és Jövő (1947–1948), a Református Egyház (1949), a Református Híradó (1950–1951), a Képes Kálvin Kalendárium (1957-től), a Confessio szerkesztője (1977–1984). Szerkesztőként szinte valamennyi magyarországi református folyóiratban megjelentek irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányai, Ady Endre munkásságával foglalkozó dolgozatai. Népszerű könyveiben összegyűjtötte a magyarországi protestantizmus kimagasló jelentőségű személyiségeinek életrajzát, feldolgozta a bp.-i Kálvin téri református templom, ill. a magyarországi bibliafordítások történetét. Több bibliofil kiadványt írt és szerkesztett.

Elismerés

A bp.-i Teológiai Akadémia tb. doktora (1979). Ady-jutalom (1985).

Szerkesztés

A Református Jövő c. lap ún. missziói titkára (1940–1941), helyettes szerkesztője (1941–1944). Az Új Magyar Asszony (1944–1947), a Zsinati Tudósító (1947), az Élet és Jövő (1947–1948), a Református Egyház (1949), a Református Híradó (1950–1951), a Képes Kálvin Kalendárium (1957-től), a Confessio szerkesztője (1977–1984).

Főbb művei

F. m.: Romba döntött és felépített templomaink. Összeáll. és a bevezetőt írta. Az előszót Kádár Imre írta. (Bp., 1950
németül és angolul: Bp., 1955)
Bereczky Albert: Hitben való engedelmesség. Beszédek. Szerk., a bibliográfiát összeáll. (Bp., 1961)
Hitünk hősei. Huszonhat életrajz. Ill. Tóth B. László. (Bp., 1971
2. kiad. 1978
3. kiad. 1982
4. kiad. 1985
5. kiad. 1989
6. kiad. 1991
7. kiad. 1995
8. kiad. 1998)
A budapesti Kálvin téri templom története. 1830–1980. (Bp., 1980)
Bethlen Gábor. Emlékkönyv a fejedelem születésének 400. évfordulójára. Írta, a szöveget és a képeket válogatta. Fery Antal fametszeteivel. Minikönyv. Bibliofil kiad. (Bp., 1980)
Arany János. 1817–1882. Írta, a szöveget és a képeket válogatta. Fery Antal fametszeteivel. Minikönyv. Bibliofil kiad. (Bp., 1982)
A magyar Biblia évszázadai. A magyar bibliafordítások története. (Bp., 1982
Sajtó alá rend. Fekete Csaba. 2. átd. kiad. 2009)
Kőrösi Csoma Sándor. Írta, a szöveget és a képeket válogatta. Fery Antal fametszeteivel. Minikönyv. Bibliofil kiad. (Bp., 1984)
Belényestől Segesvárig. Tanulmányok, úti levelek. Összegyűjtötte Bottyán Jánosné. Szerk. Király László. (Bp., 1987).

Irodalom

Irod.: Tóth Károly: B. J. temetése. (T. K.: Gyökerek és távlatok. Bp., 1985)
B. J. életművének bibliográfiája. Összeáll., a bevezető tanulmányt írta Király László. (Bp., 1985)
Szentimrei Mihály: A sokoldalú B. J. (Református Egyház, 1992).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője