Bán Imre
Bán Imre

2021. október 20. Szerda

Bán Imre

jogász, technikatörténész

Névváltozatok

1912-ig Friedler

Születési adatok

1890.

Mezőberény

Halálozási adatok

1944. november 30.

Budapest


Család

Sz: Friedler Dávid, Zigler Mária.

Iskola

A bp.-i tudományegyetemen jogtud. doktori okl. szerzett (1913), ügyvédi vizsgát tett (1920).

Életút

Az I. vh.-ban, mint tartalékos főhadnagy frontszolgálatot teljesített (1915–1918), az összeomlás után a Nagybátonyi-Újlaki Egyesült Iparművek Jogi Osztályának munkatársa (1920–1923), a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. Jogi Osztályának vezetője, majd a vállalat igazgatóhelyettese (1923–1941), egyúttal a Társadalombiztosítási Osztály vezetője is (1932–1941), származása miatt elbocsátották (1941). Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE) ügyésze (1932–1941). Bányajoggal fogl., összegyűjtötte és kiadta a magyarországi bányászatra vonatkozó tövényeket és rendeleteket. Jelentős eredményeket ért el a magyarországi kőszénbányászat kora újkori, ill. 18–19. sz.-i történetének vizsgálata terén. Az első magyar bányászszociológiai munka szerzője. Az ország német megszállása után a nyilasterror áldozata lett.

Főbb művei

F. m.: Magyar bányajog. A bányászatra vonatkozó törvények, rendeletek, döntvények és elvi jelentőségű határozatok teljes gyűjteménye. Összeáll., szerk. Alliquander Ödönnel, Tassonyi Ernővel. (Bp., 1931)
Adatok a magyar kőszénbányászat történetéhez a XVIII. században. (Bp., 1934)
A brennbergi kőszénbányászat története 1759-től 1792-ig. (Bp., 1936)
A magyar kőszénbányászat úttörői. (Bp., 1936)
Szénbányászok. (Magyar gyári munkásság. Szociális helyzetkép. Bp., 1940)
Csatornatervek kőszeneink szállítására kőszénbányászatunk első szakaszában. 1759–1830. (Bp., 1943)
A magyar kőszénbányászat története az 1759–1918. években. Az életrajzi bevezetőt Faller Jenő írta. (Bp., 1953).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013