Balogh László
Balogh László

2021. október 16. Szombat

Balogh László

pedagógus, neveléstörténész

Születési adatok

1932. augusztus 8.

Szőce, Vas vármegye

Halálozási adatok

2009. augusztus 24.

Budapest


Család

Sz: Sövegjártó Erzsébet. Apja uradalmi erdőőr volt. F: Érfalvi Erika (1933–) gépészmérnök. Leánya: Balogh Erika (1961–).

Iskola

A kőszegi tanítóképzőben éretts. és tanítói képesítést (1951), az ELTE Nyelv- és Irodalomtudományi Karán pedagógia szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1955).

Életút

Az ELTE Lenin Intézet Marxizmus-Leninizmus Alapjai Tanszék tanársegéde (1955–1957), a Pedagógiai Tudományos Intézet szerkesztője (1957–1962), az Országos Pedagógiai Intézet (OPI) főisk. adjunktusa (1962–1968), főisk. docense (1968–1973). Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum tud. főmunkatársa (1990-től). A bécsi Collegium Hungaricum vendégkutatója (1966). Az MTA–TMB-n Jausz Béla ösztöndíjas aspiránsa (1963–1966). Neveléstörténettel, iskolatörténettel, majd a felekezeti iskolák történetével foglalkozott. Alapvetően új eredményeket ért el az osztályozás-minősítés magyarországi történetének feltárása terén. Feldolgozta az érettségi vizsgák magyarországi történetét és összeállította forrásirodalmát.

Elismertség

Az MTA Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti Albizottságának tagja, titkára, a bizottsági felolvasóülések szervezője.

Szerkesztés

A Pedagógiai Szemle szerkesztője (1957–1962), felelős szerkesztője (1973–1990). A Neveléstörténeti Tájékoztató szerkesztője (1990–1995).

Főbb művei

F. m.: A magyarországi érettségi irodalom annotált bibliográfiája. 1851–1961. (Bp., 1967)
Emlékezés Waldapfel Jánosra. 1866– 1935. (Magyar Pedagógia, 1967)
„Tiszteletteljes replika…” Adatok az érettségi magyarországi történetéhez. 1851–1945. (Pedagógiai Szemle, 1968)
Az iskolai értékelés-osztályzás magyarországi történetéből. 1860–1918. (Pedagógiai Szemle, 1970)
A Pedagógusok Szakszervezetének 50 éves története. (Pedagógiai Szemle, 1971)
Az iskolai értékelés, az osztályozás-minősítés hazai problématörténetének, vitairodalmának bibliográfiája. 1777–1961. (Bp., 1972)
A tanulmányi előmenetel és az erkölcsi magaviselet értékelése a 19. század elemi iskoláiban. (Bp., 1973)
A hazai iskolai értékelés–minősítés történeti előzményeiből. (Pedagógiai Szemle, 1973)
A polgári pedagógia és iskolapolitika bírálata. Gyaraki F. Frigyessel, Szebenyi Péternével. (Pedagógiai Szemle, 1977)
Három évtized a Pedagógiai Szemle életében. (Pedagógiai Szemle, 1981)
Az Országos Pedagógiai Intézetről. 1962–1981. (Pedagógiai Szemle, 1983)
Fináczy Ernő munkásságának főbb jellemzői. (Pedagógiai Szemle, 1985)
Mi a baj az érettségi vizsgával? Tanulmány, elemzés, programismertetés. Bernáth Józseffel, Páldi Jánossal. (Pécs, 1991)
szerk.: Mérés, értékelés, osztályozás (Bp., 1970)
Változó iskola. (Bp., 1979)
Tapasztalatcsere. Tolnai Valériával. (Bp., 1983)
Tanulmányok a Tiszántúl XVI–XX. századi nevelésügyének történetéből. Benő Kálmánnal. (Bp., 1985)
Az oktatási törvényhozás hazai történetéből. MTA-felolvasóülés. (Bp., 1991)
Pedagógiai olvasókönyv. Jáki Lászlóval. (Bp., 1993)
Vivestől Kodályig. Neveléstörténeti évfordulók. MTA-felolvasóülés. (Bp., 1993)
Állam–egyház–iskola. MTA-felolvasóülés. (Bp., 1996)
Iskolatörténet–iskolakultúra–neveléstörténet. Tudományos konferencia Debrecenben és Veszprémben. (Bp., 1996)
1000 éves a magyar iskola. (Bp., 1996)
A zsidó iskolaügy története Magyarországon. Tudományos konferencia Budapesten. (Bp., 1996)
1000 éves a magyar iskola. (Bp., 1996
2. kiad. 1997).

Irodalom

Irod.: Pedagógiai ki kicsoda? Főszerk. Báthory Zoltán, Falus Iván. (Bp., 1997).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013