Pór Antal
Pór Antal

2021. október 25. Hétfő

Pór Antal

történész, római katolikus pap

Születési adatok

1834. október 18.

Esztergom

Halálozási adatok

1911. szeptember 8.

Esztergom


Iskola

A bécsi Pázmáneumban teológiát hallgatott (1851–1857), pappá szentelték (1857). Az MTA tagja (l.: 1872. máj. 24.; r.: 1892. máj. 5.).

Életút

A forradalom és szabadságharc idején honvédként harcolt (1849), orosz hadifogságban volt (1849–1850). Tanulmányai befejezése után a nagyszombati érseki főgimnázium r. tanára (1857–1872), esztergom-belvárosi plébános (1872–1874), esperes (1874–1880), pozsonyi kanonok (1880-tól), c. apát (1886-tól), esztergomi mesterkanonok (1893-tól), honti főesperes (1903-tól). Szabadelvű párti programmal Esztergom város országgyűlési képviselője (1875–1881). Középkori magyar és egyetemes történelemmel, elsősorban Anjou-kori magyar történelemmel, I. Nagy Lajossal és korával, egyháztörténettel foglalkozott. 1906-ban 8000 koronát adott az MTA-nak. Írásai egy része álnéven jelent meg. Fontosabb álnevei: Lászlófi Antal, Agricola, Kárász Huba.

Elismerés

Az MTA Magyar Hölgyek-díja (1869 és 1871).

Főbb művei

F. m.: I. Frigyes császár viszonya Oroszlán Henrikhez. (Buda, 1870)
Hellas földirata és hellén államrégiségek. (Pest, 1871)
Szent István király. (Pest, 1871)
Róma története a nyugati birodalom elenyésztéig. (Bp., 1873)
Hunyadi János. (Bp., 1873)
Enea Silvio Piccolomini viszonya Magyarországhoz. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1877. nov. 19.
megjelent: Budapesti Szemle, 1878
kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1877)
Aeneas Sylvius II. Pius pápa. (Bp., 1880)
Ipolyi Arnold váradi püspök élete és munkái vázlata. (Bp., 1886)
Trencsényi Csák Máté. (Magyar történeti életrajzok. Bp., 1888
CD-Rom, 2003)
Habsburg Ágnes magyar királyné és Erzsébet hercegasszony, az Árpád-ház utolsó sarja. (Bp., 1888)
Bánk bán Melindája. (Kolozsvár, 1890)
Az Osl nemzetség története a XIII. és a XIV. században. (Bp., 1892)
Nagy Lajos. (Bp., 1892)
Nagy Lajos magyar király viszonya Giannino de Guccio francia trónkövetelőhöz. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1892. okt. 10.
megjelent: Értekezések a történeti tudományok köréből. 15. köt. Bp., 1892
kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1892)
Az erdélyi vajdák sorozata a XIV. század végéig. (Kolozsvár, 1893)
Az Anjouk kora. (A magyar nemzet története. III. Bp., 1895
hasonmás kiad. 1995
CD-Rom 2002)
Nagy Lajos király viszonya az aquiléjai pátriárkákhoz. (Bp., 1900)
Erzsébet királyné magyar zarándoklása 1357-ben. (Bp., 1901)
A magyar Anjouk igényei a lengyel trónra. (Kolozsvár, 1902)
Magyar–lengyel érintkezés a XIV. században. (Bp., 1903)
A magyar Anjouk lengyel krónikása, Czarnkovi János. (Kolozsvár, 1904)
Keszei Miklós. (Magyar Történeti Életrajzok. Bp., 1905
CD-Rom, 2003)
De Surdis II. János esztergomi érsek. (Bp., 1907).

Irodalom

Irod.: Dudek János: P. A. (Religio, 1911)
P. A. (Századok, 1911)
Karácsonyi János: Emlékbeszéd P. A. r. tag felett. (Bp., 1913)
Ortvay Tivadar: P. A. (Turul, 1913)
Márki Sándor: P. A. emlékezete. (Századok, 1916).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013