Késmárky István
Késmárky István

2021. október 18. Hétfő

Késmárky István, késmárky

római katolikus pap, egyházjogász

Születési adatok

1865. augusztus 4.

Szekszárd

Halálozási adatok

1926. július 5.

Pécs

Temetési adatok

1926. július 7.

Pécs

Központi Temető


Család

Testvére: Pataky Lászlóné Késmárky Katalin. 

Iskola

Középiskoláit a bonyhádi és a pécsi cisztercita gimnáziumban végezte. A budapesti tudományegyetemen állam- és jogtudományi doktori okl. (1887), hittudományi doktori okl. (1894), az egyházjog tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1902); pappá szentelték (1887). 

Életút

A gr. Károlyi család nevelője (Fóton, 1887–1897), a pécsi püspöki jogakadémián (= pécsi püspöki joglíceumban) az egyháztörténet ny. r. tanára és az egyházjogi és jogtörténelmi tanszék vezetője (1897–1910), a jogakadémia igazgatóhelyettese (1910–1915), igazgatója (1915–1923). A pécsi Erzsébet Tudományegyetemen az egyháztörténet ny. r. tanára (1922–1926), az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja (1923–1924).

Szentszéki bíró (1900-tól), almásmonostori c. apát (1918–1922). 

A magyar katolikus jogrendszer, a magyar legfelsőbb papság jogállásának vizsgálatával, a magyar nemzeti szellem állami és jogi emlékeinek feltárásával foglalkozott. 

Emlékezet

Pécsett élt és tevékenykedett, Pécsi Központi Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2005-ben). 

Elismertség

A Pécs-Baranyamegyei Múzeumegyesület választmányi tagja, Pécs szabad kir. város törvényhatósági bizottságának választott tagja (1909-től). A Pécsi Tudományos és Művészeti Társaság, majd a Pécsi Műbarátok Köre elnöke (1919–1921). 

Szerkesztés

A Pécsi Közlöny főszerkesztője (1903), a Dunántúl felelős szerkesztője (1911–1916), főszerkesztője (1916–1918). A pécsi püspöki joglyceum évkönyve szerkesztője (1914/15–1917/18 és 1921/22). 

Főbb művei

F. m.: A harangokról. Hittudományi doktori értek. (Bp., 1894)
Az esztergomi érseknek mint Magyarország prímásának jogai és kiváltságai. Egyházjogi és közjogi tanulmány. (Bp., 1896)
Katolikus egyházi vagyonjog. Monográfia. (Pécs, 1900)
A jogi szakoktatás reformja. (Pécs, 1902)
Pécs régi iparos életére vonatkozó eredeti okiratok. (Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesület Értesítője, 1908). 

Irodalom

Irod.: Vasváry Ferenc: Búcsú K. I.-tól. (Dunántúl, 1926. júl. 8.)
Vasváry Ferenc: Emlékezés K. I.-ra. (Dunántúl, 1927. ápr. 3.)
Vasváry Ferenc: Emlékezés K. I.-ról. (Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesület Értesítője, 1928–1929)
A m. kir. Erzsébet Tudományegyetem és irodalmi munkássága. Az egyetem 25 éves fennállása alkalmából írta és szerk. v. Szabó Pál. (Pécs, 1940)
Benke József: Az Erzsébet Tudományegyetem rektorai és dékánjai. (Pécs, 1998)
Kerekes Imre: Ki volt K. I.? (Pécsi Szemle, 2011)
Pécs lexikon. I–II. köt. Főszerk. Romváry Ferenc. (Pécs, 2010). 

Megjegyzések

Lexikonok téves halálozási adata: júl. 15.! Gyászjelentése szerint júl. 5-én hunyt el! 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2015