Kalmár Gusztáv
Kalmár Gusztáv

2023. december 6. Szerda

Kalmár Gusztáv

bencés szerzetes, geográfus, római katolikus pap

Születési adatok

1892. február 25.

Jánosháza, Vas vármegye

Halálozási adatok

1949. január 1.

Pápa

Temetési adatok

1949. január 3.

Pápa

Kálvária Temető


Iskola

Belépett a pannonhalmi Szent Benedek-rendbe (1911. aug. 6.), ünnepélyes fogadalmat tett (1918. máj. 26.), pappá szentelték (1918. jún. 29.), a budapesti tudományegyetemen történelem–földrajz szakos középiskolai tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1918). 

Életút

A győri bencés gimnázium r. tanára (1918–1922), Tárkányban lelkész (1922–1926), a pannonhalmi Szent Gellért Hittudományi Főiskola r. tanára (1926–1930), Csanakfaluban lelkész (1930–1933), a bencés rend győri házgondnoka (1933–1936). Zalavárott (1936–1937), Vásárosnaményban lelkész (1917–1939), a pápai bencés Szent Mór Gimnázium r. tanára (1939–1948).

A magyarság geopolitikai helyzetével, a magyar nemzet és történelmi nemzetiségei sorsközösségével, történeti demográfiával és településföldrajzzal foglalkozott. Győr és vonzáskörzetével kapcsolatos írásai a magyar regionális tudomány úttörő dolgozatainak tekinthetők. Számos népszerű tudományos ismeretterjesztő földrajzi könyvet írt a nagy földrajzi felfedezésekről és a sarkvidék meghódításáról. Középiskolai tankönyveiből a különböző középiskolák több mint húsz éven át tanítottak. Két népszerű ifjúsági történelmi regényt is írt (Montezuma koronája, 1937 és Vihar az Orinoco földjén, 1941). 

Emlékezet

Utolsó éveiben Pápán élt és tevékenykedett, a helyi Kálvária Temetőben nyugszik. 

Főbb művei

F. m.: Magyarország földrajzi helyzete. A magyar nemzet keletkezése és elhelyezkedése a Kárpát-medencében. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1918)
Ismeretlen népek, névtelen földek. A nagy felfedezők küzdelmei a fekete világrészeken. (Bp., 1929)
Európa földjei és népei. (Szent István Könyvek. 86–87. Bp., 1930)
Küzdelmek a fehér halál országában. A nagy sarkutazók szenvedései és győzelmei. I–II. köt. Aranyozott gerincű kiadói vászonkiadásban. Vezényi Elemér szövegközti rajzaival és kihajtható térképmellékletekkel. (Bp., 1931–1932)
Magyar hazánk és népei. Magyarország leírása. (Szent István Könyvek. 103. Bp., 1932)
Négy világrész földje és népei. Ázsia, Afrika, Amerika, Ausztrália. (Szent István Könyvek. 116. Bp., 1934)
Régi népek, új világok. Ázsia, Amerika és az óceánok hősei. Vezényi Elemér rajzaival. (Bp., 1935)
Lángoló tengerek. Gyulai Ádám rajzaival. (Könyvbarátok Kis Könyvtára. Bp., 1936)
A népek és fajok harca a megélhetésért és a hatalomért. (Szent István Könyvek. 127. Bp., 1936)
Montezuma koronája. Habsburg Miksa uralkodása Mexikóban. Történelmi regény. Györgyfi György rajzaival. (Bp., 1937)
Közlekedés és hírszolgálat. (Kincsestár. A Magyar Szemle Társaság Kis Könyvtára. 111. Bp., 1940)
Vihar az Orinoco földjén. Történeti regény a dél-amerikai szabadságharc korából. Györgyfi György rajzaival. (Bp., 1941)
Magyar geopolitika. Monográfia. (Bp., 1942)

 

tanulmányai: A földrajzi energiák szerepe Győr településföldrajzában. (Földrajzi Közlemények, 1923)
Győr megye történeti földrajza a középkorban. 1–2. (Föld és Ember, 1924)
Az északi sarkvidék földrajzi jelentőségének fejlődése. (Katholikus Szemle, 1928)
A török uralom hatása a Dunántúl népességére. (Föld és Ember, 1929)
Természeti tünemények az Alpokban. (Turistaság és Alpinizmus, 1929/30)
A megengedhető és a bűnös fényűzés. (Katholikus Szemle, 1935)
A Közelkelet a világpolitikában. – Az Egyesült Államok geopolitikai törekvései. – Európa újjárendezése és Afrika. (Katholikus Szemle, 1940)
Intézetünk múltja. (A pápai Szent Benedek-rendi r. k. Szent Mór Gimnázium Évkönyve az 1940/41. évről. Pápa, 1941)
Szuez és Ciprus. (Katholikus Szemle, 1941)
Az Indiai Császárság. (A pápai Szent Benedek-rendi r. k. Szent Mór Gimnázium Évkönyve az 1941/42. évről. Pápa, 1942)
A kis népek és a kis államok. (Katholikus Szemle, 1943)
A nagyhatalmak és a kisállamok. (Pannonhalmi Szemle, 1944)

 

tankönyvei: Magyarország földrajza a középiskolák 4. osztálya számára. (Bp., 1922)
Földrajz. A Kárpát- vagy Magyar-medence leírása. A katolikus polgári iskolák 1. osztálya számára. Varga Sebestyénnel. Ill. Vezényi Elemér. (Bp., 1926
2. kiad. 1928
4. kiad. 1936
új lenyomatok: 1940–1944 évenként)
Általános földrajz. A gimnáziumok, a reálgimnáziumok és a reáliskolák 4. osztálya számára. Varga Sebestyénnel. (Bp., 1927
új lenyomatok: 1928-tól évenként)
Földrajz. Európa és Ázsia leírása. A katolikus polgári iskolák 2. osztálya számára. Varga Sebestyénnel. (Bp., 1927
új lenyomatok: 1934–1943)
Földrajz. Afrika, Amerika, Ausztrália és a sarkvidékek leírása. Matematikai és csillagászati földrajz. Varga Sebestyénnel. (Bp., 1928
új lenyomatok: 1942 és 1944)
Földrajz. A föld terményei és az ember munkálkodása. A reálgimnáziumok 6. és a reáliskolák 7. osztálya számára. Varga Sebestyénnel. (Bp., 1929)
Földrajz. Általános földrajz. A térképek használata. A katolikus polgári fiúiskolák 4. osztálya számára. Varga Sebestyénnel. (Bp., 1929
új lenyomatok: 1943 és 1944)
Földrajz. Hazánk és a Föld országai. A reálgimnáziumok 7., valamint a reáliskolák, a leánygimnáziumok és a leánylíceumok 8. osztálya számára. Varga Sebestyénnel. (Bp., 1930)
Földrajz. Az ókori művelődés színhelyei. A gimnáziumok 7. osztálya számára. Varga Sebestyénnel. (Bp., 1930)
Általános földrajz. A leánygimnázium 4. osztálya számára. Varga Sebestyénnel. (Bp., 1930
új lenyomatok: 1931-től évenként)
Magyarország föld- és néprajza. A gimnáziumok és leánygimnáziumok 1. osztálya számára. Bodnár Lajossal. (Bp., 1938)
Általános földrajz. A gimnáziumok és leánygimnáziumok 3. osztálya számára. Bodnár Lajossal. (Bp., 1939)
A világrészek föld- és néprajza. A gimnáziumok és leánygimnáziumok 2. osztálya számára. (Bp., 1939)
Magyarország helyzete, népessége és gazdasági élete. Térképismerettel és a fontosabb államok ismertetésével. Földrajz a gimnáziumok és leánygimnáziumok 7. osztálya számára. Bodnár Lajossal. (Bp., 1941)
Általános földrajz. A gimnáziumok és leánygimnáziumok 3. osztálya számára. Bodnár Lajossal. (Bp., 1945
2. kiad. 1946)
Földrajz. A katolikus polgári fiúiskolák 4. osztálya számára. Varga Sebestyénnel. (Bp., 1945
2. kiad. 1946)
A Kárpát-medence és Magyarország földrajza. A katolikus általános iskolák 5. osztálya számára. (Bp., 1947). 

Irodalom

Irod.: A Pannonhalmi Szent Benedek-rend névtára. Összeáll. Berkó Pál, Legány Norbert. (Pannonhalma, 1987)
A pápai Türr István Gimnázium és Óvónői Szakközépiskola jubileumi évkönyve. 1638–1988. Szerk. Heitler László. (Pápa, 1988)
Veszprém megyei életrajzi lexikon. Főszerk. Varga Béla. (Veszprém, 1998). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2014

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője