Beke Ince Kristóf
Beke Ince Kristóf

2024. július 21. Vasárnap

Beke Ince Kristóf, bekeházi

pedagógus, római katolikus pap

Születési adatok

1785. március 2.

Torony, Vas vármegye

Halálozási adatok

1862. október 2.

Veszprém


Család

Sz: Beke Imre. Korán árvaságra jutott, Rumy József birtokos nevelte.

Iskola

Középiskoláit és bölcseleti tanulmányait Győrött végezte; a pesti központi papnevelde elvégzése után pappá szentelték (1809).

Életút

Veszprémben káplán (1809–1813), Siófokon (1813–1823), Peremartonban plébános (1823–1827), a veszprémi árvaház igazgatója (1827–1835). A veszprémi püspöki tanítóképző tanfolyam tanára (1835–1842), Vörösberényben plébános (1842-től). Nyugdíjaztatása után élete utolsó éveit Veszprémben töltötte. A magyarországi neveléslélektan úttörője, Magyarországon a pedagógiai szakirodalomban elsőként írt a gyermek érdeklődésének felkeltéséről és érzelmeiről, továbbá elsőként javasolta a minimális tankönyvek összeállítását. Énekeskönyveket, imakönyveket írt és szerkesztett, pedagógiai kézikönyveket állított össze. Neveléslélektani műve elnyerte a Magyar Tudós Társaság díját (1845). Veszprém és Veszprém megye helytörténetével is fogl.; az egyházmegye történetét tárgyaló munkája (Amoenitates Dioecesis Veszpriminensis, seu Historia diplomatica almae dioecesis Veszpriminensis) kéziratban maradt. Álnevei: Alapi Ignác, Békeházi Innocent és Békeházi Ince.

Főbb művei

F. m.: Kézikönyv a magyar falusi oskolamesterek számára. (Buda, 1828)
A nevelés ügyében, különösen a köznépre nézve. (Buda, 1833)
Igaz-e hogy mindenben hátra vagyunk? Békeházi Innocent néven. (Esztergom, 1838)
A korszellem. Békeházi Ince által fejtegetve. (Buda, 1838)
Kalászok a religio, egyház és tudományok mezejéről. (Buda, 1840)
Lehet-e a vegyes házasságoktól a beszentelést törvényesen megtagadni vagy reversalist elfogadni. Alapi Ignác álnéven. (Buda, 1840)
Általános tanítástan a mesterképző intézetek számára. (Buda, 1844)
Neveléstudomány a mesterképző intézetek számára. (Buda, 1844)
A lélektudomány viszonya a neveléshez. (Phylosophiai pályamunkák. 3. Pest, 1845)
Közép katechizmus az elemi tanodák számára. (Veszprém, 1849).

Irodalom

Irod.: Sipos Istvánné: Egy pszichológiai pályatétel Magyarországon a 19. század első felében. (Pszichológiai tanulmányok. 11. Bp., 1968)
Hudi József: B. I. pedagógiai munkássága. 1–2. (Megyei Pedagógiai Körkép, 1983)
Ladányi István: B. I. és a hazai alsófokú oktatás ügye. (Balatonalmádi és Vörösberény története. Balatonalmádi, 1995)
Molnár Jánosné: Az ezeréves magyar iskola múltjából. B. I. munkásságáról. (Napló, 1996. szept. 11.)
Molnár Jánosné: A falusi oskolamesterek első kézikönyve. (“Emlékek nélkül Nemzetnek híre csak árnyék”. Cikkek és tanulmányok Veszprém megye múltjából. Veszprém, 1997).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője