Bartl Lőrinc
Bartl Lőrinc

2021. október 17. Vasárnap

Bartl Lőrinc

teológus, római katolikus pap

Születési adatok

1909. április 27.

Dorog

Halálozási adatok

1983. január 16.

Esztergom


Iskola

A bécsi Pazmaneumban teológiát tanult (1929–1934), Bécsben pappá szentelték (1934), a római Biblikus Intézet ösztöndíjasa (1934– 1937).

Életút

A bp.-i vári (I. kerület) plébánia káplánja (1937), a Németországban dolgozó magyar mezőgazdasági munkások lelki gondozója (Berlinben, 1937–1938), Dorogon káplán (1938–1939), az esztergomi leánygimnáziumban a hittan r. tanára (1939–1945), egyúttal az esztergomi érseki tanítóképző intézet prefektusa (1939–1941), majd a szeminárium gondnoka (1941–1945). A Hittudományi Főiskolán a szentírástudomány r. tanára, ill. főisk. tanára (1945–1980); közben az Esztergomi Papnevelő Intézet igazgatója (1969– 1975). A Papi Nyugdíjintézet igazgatója is (1959–1980). Az esztergomi székeskáptalanban mesterkanonok (1964), őrkanonok (1977). Aktívan részt vett a r. k. papi békemozgalomban.

Irodalom

Irod.: Homolay Károly: Lönci bácsi. (Katolikus Szó, 1983. 3.)
B. L. emlékezete. (Új Ember, 1983. 7.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013