Vörösmarty Mihály emlékezete
Vörösmarty Mihály emlékezete

2022. május 19. Csütörtök

Vörösmarty Mihály emlékezete

A költő sapkája


Mintha szívem húrja volnál,

Mely ha reng,

Az örömtől lelkem háza,

Melyben eddig gond tanyáza,

Visszazeng;

 

Mintha lelkem ága volnál

Tiszta s ép,

Mely még ment minden hibától

És a legdicsőbb sugártól

Égi szép:

(Vörösmarty Mihály: Cs. M. kisasszonynak, részlet, 1843)

 

 

Ecsedi Csapó Mária, a 19. század egyik ismert írónője, édesanyja, Csajághy Erzsébet révén, unokahúga volt Csajághy Laurának és Csajághy Júliának, Bajza József feleségének; nővére volt Petőfi Sándor szerelmének, a Cipruslombok Etelke sírjáról című versciklus múzsájának, Csapó Etelkének. A család pesti, Borz utcai (ma: V. kerület, Nyáry Pál utca) otthona az 1830-as–1840-es években irodalmi szalonként is működött, ahol gyakran megfordult a Csapó-lányok keresztapja, Fáÿ András, aki az édesapa, Csapó János ügyvéd, egyik legbizalmasabb barátja volt; a szülők nagy pompával megrendezett névnapi „mulatásain” megjelentek és verset mondtak a kor ünnepelt színészei: Egressy Gábor, Laborfalvi Róza, Lendvay Márton és felesége, Hivatal Anikó. Természetesen az összejövetelekről nem hiányozhatott a kor legismertebb költője, Vörösmarty Mihály sem…

 

Csajághy Lóri, azaz Laura, kedves arcú, szép szemű, rendkívül csinos barna leányka volt, a Csapó-család összejövetelein mindenki természetesnek találta, hogy Vörösmartynak megtetszett az igencsak szemrevaló fiatal teremtés. Hanem azt mégis csak különösnek találta a baráti „kompánia”, hogy a negyven évet már több évvel meghaladó költőnek házasodni támadt kedve, ráadásul egy nála huszonhat évvel fiatalabb leányt választott magának! Maga Bajza József is csóválta fejét, hogy Vörösmarty, nejének sokkal ifjabb húgát óhajtja oltár elé vezetni. Fáÿ András is aggodalmát fejezte ki a nagy korkülönbség miatt, ami már csak azért is különös, hisz majd’ tíz évvel korábban, 1832-ben, maga Fáÿ András is, egy huszonhárom évvel fiatalabb hölgyet, Sziráky Zsuzsikát, a fóti bíró leányát vette el feleségül.

 

Csapó Mária mindössze tizenhárom éves volt, ám Vörösmarty megérezte, hogy házassági terveinek legfőbb „érdekképviselője” épp ez a még gyermek lányka lehet, akinek elsőként vallotta meg, hogy szerelmes unokanővérébe. Lóri azonban sokáig habozott, mire kimondta a boldogító igent: a huszonhat évvel idősebb Vörösmarty ugyan az ország tán első poétája, ám mégis csak szegény költő volt, s vajon miből fogja eltartani fiatal hitvesét a legendásan „borissza” és „csapodár” verselő? Mariska azonban sokáig győzködte unokanővérét, hogy fogadja el a költő házassági ajánlatát, hisz Vörösmarty mégis csak az ország első poétája, aki gyönyörű költeményeket írhat még a legkisebb Csajághy leányról! Végül is az győzte meg a már épp’ hogy nem gyermek leány Lórit, hogy házassága révén nemcsak Vörösmarty neve, de az ő neve is halhatatlanná lehet!

 

Vörösmarty Mihály 1843. május 9-én feleségül vette Csajághy Laurát. Vörösmarty Mihály azonban nem feledkezett meg a kis közvetítőről sem. Vörösmarty Mihály, Csapó Mária tizenharmadik születésnapjára, megírta Cs. M. kisasszonynak című híres versét (amely a Honderű című lapban jelent meg először, 1843. március 18-án).

 

Csapó Mária amikor először meghallotta a neki írt sorokat – a legenda szerint – könny szökött szemébe, s megkérdezte a költőt, hogyan hálálhatná meg ezt a gyönyörű költeményt? A nagy költő csupán egy kis semmiséget kért cserébe.

 

– Igen nagy hálára köteleznél kis sógorom, ha egy kis horgolt vagy hímzett sapkát kötnél számomra selyemből vagy selyemmel bélelve, hogy pótolná lágyan és gyöngéden, ami fájdalom, fejemről nagyon is tömegesen hiányzik.

 

Csapó Mária még aznap hozzálátott a feladathoz: sötét violaszín alapra zöld babérkoszorút választott, s miután elkészült, eljuttatta azt a hírneves poétához, egyúttal megígérte, hogy ha ezt elhasználja, rögvest készít egy újat, majd egy még újabbat. A költő soha nem fog kifogyni a fejfedőkből…

 

 

2.

 

Csapó Mária mindössze tizenhárom éves volt, amikor egy gyönyörű költeményt kapott születésnapjára, a nemzet nagy költőjétől, Vörösmarty Mihálytól.

Vachott Sándorné Csapó Mária tizenhárom évvel később, Vörösmarty Mihály halála előtt néhány hónappal, újra találkozott a nemzet nagy költőjével, Vörösmarty utolsó előtti lakóhelyén, a Komárom megyei Csépen.

 

Vörösmarty Mihály nagyon megörült, hogy hosszú-hosszú évek után újra láthatja sógorasszonyát, aki nagyon megdöbbent, hisz a nemzet nagy költője már súlyos beteg volt: tartása meghajlott, termete meggörnyedt, járása elnehezült. Tekintete azonban szelíd maradt, s hangja egészen ellágyult, amikor felismerte azt az ifjú hölgyet, akinek közvetítése élete utolsó, nagy szerelmét köszönhette.

 

– Azt ígérted kicsiny sógorasszony, hogy életem végéig nem fogyok ki a kis sapkákból! Sajnos azonban mégis elfogytak ezek a kis kalpagok, pedig most, késő ősszel, igen csak jól esne, gyér hajú, fázékony fejemnek egy kis sisak.

 

Csapó Mária azonban nemcsak azért utazott Csépre, hogy Vörösmarty Mihállyal találkozzon. Ajándékot vitt a nemzet nagy poétájának, s amikor a költő szóba hozta tizenhárom évvel ezelőtti ígéretét, átadta neki, a napokban elkészített, selyemből horgolt és selyemmel bélelt kis fejfedőt.

 

Vörösmarty Mihály és felesége, Csajághy Laura 1855. november 17-én költözött a belvárosi Kappel-házba (ma: V. kerület Váci utca 17.), ahol már másnap „agyszélhűdés“ érte: eszméletét vesztette, amit már soha nem nyert vissza.

Különös módon ugyanabban a házban, szinte napra pontosan ugyanakkor és ugyanott halt meg, ahol Kisfaludy Károly huszonöt évvel korábban elhunyt.

Különös módon, az elhunyt költő fején volt egy sötét violaszínű, selyem horgolt sapka…

 

 

A Névpont – www.nevpont.hu – legújabb írása – Vachott Sándorné Csapó Mária visszaemlékezései alapján – az 1855. november 19-én elhunyt Vörösmarty Mihályra emlékezett.

 

 

Kék virág a nagy költő, Vörösmarty Mihály és kis sógorasszonya, Csapó Mária, valamint a Csajághy leányok emlékének.

 

 

Az alábbi linkeken olvashatnak Vörösmarty Mihályról:

 

http://www.nevpont.hu/view/11592

http://www.nevpont.hu/view/11918

http://www.nevpont.hu/view/12003

 

A kép Barabás Miklós ismert vízfestménye, a kép forrása:

 

 

http://dka.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=42826

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Esszé

Megjelent: nevpont.hu 2018

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője