Zsoldos Ferenc
Zsoldos Ferenc

2024. június 20. Csütörtök

Zsoldos Ferenc

biológus, botanikus

Születési adatok

1927. március 24.

Sarkad, Bihar vármegye

Halálozási adatok

2012. augusztus 3.

Szeged

Temetési adatok

2012. augusztus 17.

Szeged

Bajai úti Református Temető


Család

Sz: Zsoldos Ferenc, Nagy Margit. Szülei mezőgazdasági cselédek voltak, 1945 után 5 kh földet kaptak. Apja (†1959) a varsányhelyi (Békés vm.) uradalomban dolgozott, anyja Sarkadkeresztúron élt. F: 1962-től Jeremiás Ildikó gyógyszerész, a SZOTE Gyógyszerésztudományi Kar Dékáni Hivatalának vezetője. Fia: Zsoldos Gábor; leánya: Zsoldos Ildikó. Egy testvére született.

Iskola

Elemi iskoláit Sarkadkeresztúron végezte, a békéscsabai kereskedelmi iskolában éretts. (1947), az ELTE TTK-n – a Bolyai János Népi Kollégium tagjaként – biológia–földrajz szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1952), doktorált (1959); a biológiai tudományok kandidátusa (1958), doktora (1983).

Életút

Az ELTE TTK Növényélettani Tanszéke gyakornoka (1952–1953), tanársegéde (1956–1957); közben az MTA–TMB-n N. G. Potapov, majd Frenyó Vilmos aspiránsa (1953–1956). A Szegedi Tudományegyetem, ill. a JATE TTK Növényélettani Tanszék tud. munkatársa (1957–1963), tud. főmunkatársa (1963–1974), egy. docense (1974. júl. 1.–1984. jún. 30.), egy. tanára (1984. júl. 1.–1996. máj. 1.), emeritusz professzora (1996-tól). A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) ösztöndíjasa (a Bécs melletti Seibersdorfban, 1962–1963). Az Öntözési és Rizstermesztési Kutató Intézet (ÖRKI) külső munkatársa (1970–1978). Növényélettani és -fiziológiai kutatásokkal foglalkozott, elsősorban a nitrogén-anyagcsere és annak növény-kórélettani vizsgálata terén ért el nemzetközileg is jelentős eredményeket. Vezető szerepet játszott a magyarországi rizsnemesítési, -termesztési és -élettani komplex kutatásokban. Vizsgálta továbbá a növényi iontranszport növényi sejtmembránokra gyakorolt hatását, ill. az iontranszport és a környezeti tényezők összefüggéseit.

Elismertség

Az MTA Botanikai Bizottsága tagja (1985-től). A Szegedi Akadémiai Bizottság (SZAB) tagja (1961-től), a SZAB Biológiai, Elméleti Orvostudományi és Gyógyszerészeti Szakbizottsága (1967–1971), Orvostudományi és Biológiai Munkabizottsága (1971–1972), Környezetvédelmi és Urbanisztikai Munkabizottsága tagja (1973-tól). A Magyar Biológiai Társaság tagja (1957-től). A European Society of Nuclear Methods in Agriculture (1972-től), az American Society of Plant Physiologists (1980-tól) és a Scandinavian Society for Plant Physiology tagja (1980-tól).

Szerkesztés

A Botanikai Közlemények szerkesztője (1981–1991), főszerkesztője (1992–1995). A Physiologia Plantarum c. nemzetközi tudományos folyóirat tanácsadó testületének tagja (1980-tól).

Főbb művei

F. m.: Élettani vizsgálatok rizs csíranövényeken. Kand. értek. (Bp., 1957)
Effect of Aerobic and Anaerobic Conditions on the Ion Uptake of Rice. (Acta Biologica Szegediensis, 1958)
Quantitative Changes in Gamma-aminobutyric Acid Induced by Low Temperature in Rice Plants. (Nature, 1959)
Az árasztás hatása a különböző nitrogénvegyületek hasznosítására fiatal rizsnövényeknél. (Növénytermelés, 1959)
Studies on the Nitrogen Metabolism of Rice Plant. (Acta Biologica Szegediensis, 1959)
A rizs nitrogén-anyagcseréjének vizsgálata. Egy. doktori értek. (Szeged, 1959)
Fiatal rizsnövények tápanyagfelvételének kérdései. (Agrokémia és Talajtan, 1960)
A nitrogén-anyagcsere és a bruzone közötti kapcsolat kérdésének vizsgálata. (MTA Agrártudományok Osztálya Közleményei, 1960)
A nitrogén hasznosításának vizsgálata rizs növényeknél. (Agrokémia és Talajtan, 1960)
The Effect of Nitrogen Supply on the Indoleacetic Acid Oxidase Activity of the Roots of Rice Plants. Varga Magdolnával. (Acta Botanica, 1963)
Alacsony hőmérséklet hatása a rizsgyökerek ionfelvételére. (Agrokémia és Talajtan, 1967)
A CCC hatása fiatal rizsnövények ionfelvételére és növekedésére. Fehér Máriával. (Növénytermelés, 1968
németül: Acta Biologica Szegediensis, 1967)
A hidegsokk hatása a rubidiumion felvételére különböző növényeknél. (Agrokémia és Talajtan, 1968)
Effect of Low Temperature on the Ion Uptake by Rice Roots. (Acta Agronomica, 1969)
A pH és a hőmérséklet hatása a rizsgyökerek káliumion-felvételére és -kicserélődésére. (Botanikai Közlemények, 1970)
A növények hidegtűrő-képességének vizsgálata radioizotópos módszerrel. (Növénytermelés, 1971
angolul: Plant and Soil, 1971)
Influence of Chilling on Ion Uptake by Roots. (Plant and Soil, 1972)
Ion Uptake by Cold-injured Rice Roots. (Plant and Soil, 1972)
Uptake and Efflux of Ions in Fungicide Treated Rice Plants. (Plant and Soil, 1974)
Effect of Temperature and Concentration on the Anomalous Potassium Uptake of Thermophilic Plants. Karvaly Bélával. (Experientia, 1975)
Dependence of Potassium Uptake of Rice and Wheat Seedlings on Temperature, Presence of Calcium Ion and Root Length. (Acta Biologica Szegediensis, 1975)
Alkáli kationtranszport-vizsgálatok növényi szövettenyészeteken. Erdei Lászlóval, Tóth Ildikóval. (MTA Biológiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1979)
Changes Induced by Chilling in the Ion Uptake, Growth and Anatomical Structure of Rice Roots. Gulyás Sándorral. (Acta Biologica Szegediensis, 1979)
Gyökér iontranszport változások környezeti stresszhatásokra. (MTA Biológiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1981)
Környezeti tényezők hatása a növények ionfelvételére. Doktori értek. (Szeged, 1981)
Stressz-tényezők hatása termofil növények káliumtranszportjára. Bérczi Alajossal. (MTA Biológiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1982)
Környezeti tényezők hatása a növények ionfelvételére. (Botanikai Közlemények, 1983)
A hőmérséklet és az excizálás hatása rizs- és búzagyökerek ionfelvételére. Haunold, Ernsttel. (Botanikai Közlemények, 1985)
Tápanyagstressz és 2,4-D hatása búzanövények növekedésére és ionfelvételére. Vashegyi Ágnessel. (Botanikai Közlemények, 1986)
Lack of Active K Uptake in Aeroponically Grown Wheat Seedlings. (Physiologia Plantarum, 1987)
A sóstressz és a Ca2+ ellátottság hatása búza csíranövények ionfelvételére és növekedésére. Többekkel. (Botanikai Közlemények, 1990). A növények vízforgalma és ásványi táplálkozás. Cseh Edittel. Egy. jegyz. (Szeged, 1990)
Effects of Sulfate and Nitrate on K+ Uptake and Growth of Wheat and Cucumber. (Physiologia Plantarum, 1990)
A nitrit. N-forrás vagy toxikus anyag? Vashegyi Ágnessel. (Botanikai Közlemények, 1991)
Nitrite in the Root Zone and Its Effect on Ion Uptake and Growth of Wheat Seedlings. Többekkel. (Physiology and Plantation, 1993)
Inhibition of Ion Uptake and Growth of Wheat and Rice Exposed to Nitrite at Low pH. Többekkel. (Cereal Research Communities, 1997)
A nitrit hatása búza- és csíranövények tápanyagfelvételére és növekedésére. Többekkel. (Növénytermelés, 1997)
Alumínium- és nitritstressz hatása közönséges őszi búza és durum búza csíranövénykori növekedésére és káliumtranszportjára. Többekkel. (Növénytermelés, 1998)
A növények ásványos táplálkozása. Fodor Ferenccel. (Növényélettan. A növényi anyagcsere. Egy. tankönyv. Bp., 1998).

Irodalom

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1988)
Szegedi Egyetemi Almanach. 1921–1995. (Szeged, 1996)
Szegedi ki kicsoda? 1998–1999. Főszerk. Dlusztus Imre. (Szeged, 1999). Megjegyzés: Zsoldos Ferenc két dolgozatot is írt: az egyiket az egyetemi doktori, a másikat a kandidátusi fokozathoz. Így állhatott elő az a különös helyzet, hogy előbb szerezhetett kandidátusi, mint egyetemi doktori fokozatot (a kandidátusi cselekmények előbb értek véget!)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője