Zsigmond Ágnes
Zsigmond Ágnes

2023. december 8. Péntek

Zsigmond Ágnes

kémikus

Névváltozatok

Gregus Gézáné; Frank Endréné

Születési adatok

1952. május 24.

Kiskunhalas, Bács-Kiskun megye

Halálozási adatok

2019. június 2.

Szeged, Csongrád megye


Család

Nagyszülei: Zsigmond Sándor, Illés Mária; Laczkó János, Forgó Rozália.

Szülei: Zsigmond Fülöp (1926. ápr. 15. Kiskunhalas), Laczkó Terézia (1931. ápr. 26. Sövényháza, Csongrád m.)

Férje:

1. 1975-től Gregus Géza.

Gyermeke, fia: Gregus Tamás (1975) és Gregus Tibor (1980).

2. Frank Endre.

Iskola

Általános és középiskoláit Kiskunhalason végezte, a Szilády Áron Gimnáziumban éretts. (1970), a JATE TTK-n vegyész okl. szerzett (1975), doktorált (1980), a kémiai tudomány kandidátusa (1993), az MTA doktora (2007).

Életút

A JATE TTK, ill. a Szegedi Tudományegyetem Szerves Kémiai Tanszéke ösztöndíjas gyakornoka (1975–1980), tanársegéde (1980–1984), egy. adjunktusa (1986–1993), egy. docense (1994–2019).

A Stockholmi Egyetem (Stockholm University, 2002 és 2003), a Seton Hall University (South Orange, New Jersey) vendégprofesszora (visiting professor, 2001) és a Texasi Egyetem (University of Texas at Dallas) vendégkutatója (principal investigatior, 1997–2000: több alkalommal). A Southern Illinois University (USA) vendégkutatója (research associate, 1984–1985), a Lyoni Katalíziskutató Intézet (Laboratoire de Chimie Organometallique de Surface) ösztöndíjasa (1993 és 1994).

Sztereokémiával, katalíziskutatással, katalitikus reakciók, ill. fémkatalizátorokban történő kémiai átalakulások vizsgálatával foglalkozott. Kutatási területe: átmeneti fémkatalizátorok jellemzése próbamolekulákkal és tesztreakciókkal; stabil és könnyen kezelhető katalizátorok előállítása fémkomplexek heterogenizálásával; kemo és enantioszelektív heterogenizált katalizátorok előállítása; szelektív átalakulások vizsgálata heterogenizált fémkomplexekkel és hidrogénezési reakciók tanulmányozása rögzített komplexekkel.

Zsigmond Ágnes katalíziskutatóként kezdetben fémkatalizátorok felületének vizsgálatával, a katalitikus felületen létrejövő kémiai reakciók körülményeinek tisztázásával foglalkozott. E munkája során új eljárást dolgozott ki ródium- és nikkelkatalizátorok fajlagos felületének meghatározására. A katalizátorok felületének kémiai módszerekkel történő elemzése azon az egyszerű felismerésen alapult, hogy az egyes ún. aktívhelyek kémiai természete eltérő, azaz más és más reakciókat katalizálhatnak. Vizsgálatait az olefin hidrogénezés tanulmányozásával kezdte, tekintettel e reakció ismertségére és viszonylagos egyszerűségére. Az olefinek hidrogénezésének alkalmazása a fémkatalizátorok felületének jellemzésére témakörben nemzetközileg is értékes kutatómunkát végzett az Egyesült Államokban (Southern Illinois University, 1984–1985). Az 1990-es években ösztöndíjjal Lyonban kutatott, ahol Jean-Marie Bassett professzor eredményei figyelmét a szelektív katalizátorok vizsgálata felé fordította. Nemsokára részt vett egy három éves (1997–2000) magyar–amerikai közös projektben, ahol alapvetően új eredményeket ért el a fémkomplexek heterogenizálásának egy újabban kifejlesztett módszerében. A komplexek rögzítését heteropolisavakkal módszert már a kidolgozás stádiumában megismerte, s ezzel a módszerrel állított elő rögzített kemoszelektív és enantioszelektív komplexeket (e témakörben megjelent tudományos dolgozatai a katalíziskutatás egyik legtöbbet idézett publikációi voltak az új évezred első éveiben…) Doktori értekezése megvédése után váratlanul súlyosan megbetegedett, egyetemi tanári kinevezését már nem érhette meg.

Elismertség

A Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) tagja (1985-től).

Főbb művei

F. m.: önálló művei, jegyzetei, könyvfejezetei: Cycloalcanes. Bartók Mihállyal. (Stereochemistry of Heterogeneous Metal Catalysts. Szerk. Bartók Mihály. Chicester, Wiley, 1985)
Átmenetifém-katalizátorok felületének jellemzése kémiai módszerekkel. Kand. értek. (Szeged, 1992)
Practical Organic Chemistry. Notheisz Ferenccel. Egy. jegyz. (Szeged, SZOTE, 1987)
Térkémiai tényezők szerepe szénhidrogének fémeken végbemenő átalakulásain. Bartók Mihállyal, Notheisz Ferenccel és Pálinkó Istvánnal. (A kémia újabb eredményei. 74. köt. Bp., Akadémiai Kiadó, 1992)
Szerveskémiai gyakorlatok. Egy. jegyz. Mastalir Ágnessel és Notheisz Ferenccel. (Szeged, JatePress, 2002
2. kiad. 2009
3. kiad. 2012
4. kiad. 2014 és utánnyomások)
Bevezetés a szerveskémiába. Egy. jegyz. (A Szegedi Tudományegyetem kiadványa. Szeged, 2006)
Szelektív szintézisek heterogenizált fémkomplexeken. Doktori értek. (Szeged, 2006)
Heterogeneous Enantioselective Hydrogenation. Theory and Practice. Klabunovszkij, Jevgenyijjel és Smith, Gerard V.-vel. (Catalysis by Metal Complexes 31. Dordrecht, Springer, 2006).

F. m.: tanulmányai: The Static Microreactor Technique. A New Simle Method for Determination of Kinetic Parameters of Gas–Phase Heterogeneous Catalytic Reactions. Bartók Mihállyal és Notheisz Ferenccel. (Reaction Kinetics and Catalysis Letters, 1977)
Determination of Surface Area of Ni. Bartók Mihállyal és Notheisz Ferenccel. (Journal of Chromatography, 1982)
A
platina felületi hidrogén-borítottságának hatása az oxacikloalkánok hidrogenolízisének szelektivitására. Bartók Mihállyal, Molnár Árpáddal, Notheisz Ferenccel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1988. 1.)
Az oxiránok átalakulásának mechanizmusa rézkatalizátoron. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1988)
Determination of Active Sites on Pd by CS
2 Titration. Többekkel. (Journal of Catalysis, 1988)
The Mechanism
of Hydrogenolysis and Isomerization of Oxacycloalkanes on Metals. IX. Structure Sensitive Hydrogenolysis and Isomerization of Methyloxirane over Well-Characterized Pt/SiO2 Catalysts. Többekkel. (Journal of Catalysis, 1991)
Structure Sensitive Hydrogen Effect during Pt/SiO2 Hydrogenolysis of Methyloxirane: Absence of Effect with Euro-Pt-1. Többekkel. (Catalysis Letters, 1994)
Mass Transfer Test and Maximum Rate Detemination during Liquid-Phase hydrogenations. Többekkel. (Applied Catalysis A, 1994)
A metil-vinin-keton szelektív hidrogénezése fémorganikus komplexekkel módosított katalizátorokon. Basset Jean-Marie-val, Candy Jean-Pierre-rel, Notheisz Ferenccel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1996. 4.)
Zeolite-Encapsulated Cobalt Salophens as Efficient Oxygen Activating Catalysis in Palladium-Catalyzed Aerobic 1,4-Oxidation of 1,3-Dienes. Bäckvall, Jan-Erlinggel és Wöltinger, J.-vel. (Chemistry A European Journal, 1999)
Ruthenium-Catalyzed Aerobic Oxidation of Alcohols on Zeolite-Encapsulated Cobalt Salophen Catalyst. Többekkel. (Topics in Catalysis, 2002)
Comparative Study of „Ship-in-a-bottle” and Anchored Rh Complexes. Bogár K.-val és Notheisz Ferenccel. (Journal of Catalysis, 2003)
Selective Hydrogenization on Heterogenized [RuCl2(PPh3)3] and [{RuCl2(TPPMS) 2}2] Complexes. Többekkel. (Journal of Catalysis, 2004)
New, Efficient, Heterogenized Catalysts of Asymmetric Hydrogenation of Dehydroamino Acid derivatives. Többekkel. (Catalysis Letters, 2005)
Selective Hydrogenations of Steroid Catalyzed by Heterogenized Ru Complexes. Többekkel. (Reaction Kinetics and Catalysis Letters, 2006)
Application of Heterogenized Metal Complexes in Hydrogenation Reactions: A Comparison of Hydrogenations and CTH Reactions. Többekkel. (Research on Chemical Intermediates, 2014)
Catalytic Investigation of PdCl2(TDA)2 Immobilized on Hydrophobic Graphite Oxide in the Hydrogenation of 1-pentine and the Heck Coupling Reaction. Többekkel. (Reaction Kinetics and Catalysis Letters, 2014)
Heterogenizált Fe(ftalocianin) katalizátor előállítása és alkalmazása oxidációs és redukciós reakciókban. Bata Péterrel, Kluson Peterrel, Notheisz Ferenccel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 2014. 2-3.)
Iron Phthalocyanine as New Efficient Catalyst for Catalytic Transfer Hydrogenation of Simple Aldehydes and Ketons. Többekkel. (Applied Organometallic Chemistry, 2016).

Irodalom

Irod.: Szegedi egyetemi almanach. 1921–1995. (Szeged, 1996)
Szegedi ki kicsoda? 1998–99. Főszerk. Dlusztus Imre. (Szeged, 1999).

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89FV-G3CP?cc=1452460 (Zsigmond Fülöp és Laczkó Terézia házassági anyakönyve, 1949)

https://sci.u-szeged.hu/hirek-esemenyek/szte-ttik-2019-junius/gyaszhir?objectParentFolderId=30827 (Zsigmond Ágnes gyászjelentése, 2019)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2023

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője