Zsarnay Sándor
Zsarnay Sándor

2021. október 19. Kedd

Zsarnay Sándor

jogász

Születési adatok

1928. július 16.

Budapest

Halálozási adatok

1987. március 11.

Budapest


Család

Sz: Budai Piroska gyári munkás. Apja vasbetonszerelő-segéd, nevelőapja nyomdász volt (†1959). F: Lengyel Éva a Mozgássérültek Nevelő és Nevelőképző Intézete könyvtárosa. Fia: Zsarnay András (1954. márc. 13.) az MTV Külpolitikai Főosztályának felvételvezetője.

Iskola

A budapesti Berzsenyi Dániel Reálgimnáziumban éretts. (1946), diplomáciai szaktanfolyamot végzett (1948), az ELTE ÁJTK-n állam- és jogtudományi doktori okl. szerzett (1949), az állam- és jogtudomány kandidátusa (1984). Japán nyelvvizsgát tett (1973).

Életút

A budapesti 30. sz. Állami Építőipari Vállalat (1949–1953), a 31. sz. Állami Építőipari Vállalat munkajogásza, jogtanácsosa (1953–1974). Az ELTE ÁJTK Jogi Továbbképző Intézete egy. adjunktusa (1974–1985), egy. docense (1985–1987). A Magyar Külügyi Intézet ázsiai tud. tanácsadója (1970–1977). Ázsiai országok, elsősorban Japán modernkori történetével, jogrendszerének fejlődésével, társadalmi kérdéseinek komplex vizsgálatával foglalkozott. Japán története c. háromkötetes monográfiája kéziratban maradt.

Elismertség

A Magyar Jogászszövetség tagja (1980-tól).

Főbb művei

F. m.: Japán úti jegyzetek. (Bp., 1970)
A kora feudális állam kialakulása Japánban. Egy. jegyz. (Bp., 1971)
A Zen-buddhizmus. (Bp., 1971)
Emberi kapcsolatok Japánban. (Bp., 1972)
Japán ma és holnap. (Bp., 1972)
A Zen-buddhizmus hatása Japán történeti fejlődésére. (Bp., 1973)
Merre tart Japán? (Bp., 1974)
Japán külpolitikája. 1945–1974. (Bp., 1974)
A jogásztovábbképzés időszerű kérdései. (Állam és Igazgatás, 1974)
Gondolatok a jogi továbbképzésről. (Jogtudományi Közlöny, 1974)
Japán külpolitikai törekvéseinek belpolitikai és társadalomtörténeti motivációi. (Bp., 1975)
A jog és a kibernetika. (Állam és Igazgatás, 1975)
A japán állam kialakulása és létrejötte. A Yamató-állam. (Jogtudományi Közlöny, 1975)
Keletázsiai fametszetek. (Bp., 1976)
A büntetőjog reformja Japánban. (Magyar Jog, 1976)
A környezetvédelem jogi kérdései. (Állam és Igazgatás, 1977)
Az urbanizáció környezetvédelmi problémái Japánban. (Jogtudományi Közlöny, 1977)
Európai hatás a modern japán állam- és jogrendszer kialakulásában. (Magyar Jog, 1978)
A Meiji-reform, a modern állam- és jogrendszer kialakulása Japánban. (Jogtudományi Közlöny, 1978)
A japán jogrendszer kialakulása és jelenkori fejlődésének tendenciái. (ELTE ÁJTK Actái, 1979)
Étkezés Japánban. (Magyar Konyha, 1980)
A jelenkori japán jogrendszer fejlődésének sajátosságai. Kand. értek. (Bp., 1983)
A japán állam és igazgatás. (Állam és Igazgatás, 1985).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 1987. márc. 16.)
Hajdú Lajos: Zs. S. (Jogtudományi Közlöny, 1987).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013