Zimányi Károly
Zimányi Károly

2021. október 21. Csütörtök

Zimányi Károly

mineralógus

Születési adatok

1862. március 2.

Pest

Halálozási adatok

1941. szeptember 24.

Budapest


Iskola

A bp.-i tudományegyetemen természetrajz–vegytan–földrajz szakos tanári okl. (1884), bölcsészdoktori okl. szerzett (1893); közben a József Műegyetemen is tanult (1882– 1884). Az MTA tagja (l.: 1904. máj. 13.; r.: 1921. máj. 8.; t.: 1940. ápr. 26.).

Életút

A József Műegyetem Ásvány- és Földtani Tanszék tanársegéde (1884– 1894), a bp.-i I. ker.-i főgimn. r. tanára (1894– 1895), az MNM Ásvány- és őslénytára segédőre (1895– 1902), őre (1902– 1912), ig.-őre (1912– 1922), osztályig.-ja (1922– 1932). – Leíró kristálytannal, kristályoptikai kutatásokkal fogl., a kristálygeometria világszerte elismert szakértője. Jelentős eredményeket ért el a Szepes–Gömöri-érchg. ásványainak kutatása terén; erről a területről, a Vas-hegyről egy új ásványfajt is leírt (vashegyit). Ugyancsak a Vas-hegyről írta le Mo.-on elsőként a variscit (1908) és a millerit nevű ásványt (1932).

Főbb művei

F. m.: A kőzetalkotó ásványok fő fénytörési együtthatói nátrium-fénynél. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1893
németül is)
Az alsósajói cinnabarit kristálytani vizsgálata és az almadeni cinnabarit fénytörése. Akad.-i székfoglaló is. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1905)
Kristálytani vizsgálatok Krassó-Szörény vármegye pyritjein. Akad.-i székfoglaló is. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1925).

Irodalom

Irod.: Zsivnyi Viktor: Emlékbeszéd Z. K. tb. tag fölött. (Földtani Közlöny, 1942).

Megjegyzések

*MÉL II., téves születési adat: jún. 2.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013