Ziaja György
Ziaja György

2024. június 19. Szerda

Ziaja György

gépészmérnök

Születési adatok

1934. szeptember 12.

Budapest

Halálozási adatok

2005. február 20.

Budapest


Család

Sz: Ziaja József, a Fővárosi Elektromos Művek villanyszerelője, Tirvald Teréz. Testvére: Schäffer Gézáné Ziaja Zsuzsanna, a KSH munkatársa. F: 1959-től Kántor Erzsébet. Fia: Ziaja György (1961–) közgazdász és Ziaja Zsolt (1971–) villamosmérnök.

Iskola

A bp.-i Vendel utcai 4. számú (= József Attila) Gépipari Technikumban éretts. (1953), a BME Gépészmérnöki Kar Gépgyártástechnológia Szakán végzett (1958), doktorált (1965), a műszaki tudományok kandidátusa (1974), doktora (1995); PhD-fokozatot szerzett (1994), habilitált (1995). MLEE-n végzett.

Életút

A BME Gépészmérnöki Kar Mechanikai Technológia, ill. Anyagtudomány és Technológia Tanszék ösztöndíjas gyakornoka (1958– 1959), tanársegéde (1959–1964), egy. adjunktusa (1964–1975), egy. docense (1975–1995), egy. tanára (1995. júl. 1.–2004. júl. 31.), emeritusz professzora (2004-től). Képlékenyalakítással, fémek képlékenyalakításának elméleti, technológiai és szerszámozási kérdéseivel, elsősorban a gépiparban alkalmazott képlékenyalakítási eljárások vizsgálatával, az ún. alakítási öregedés hatásvizsgálatával, ill. számítógépekkel segített technológiai és szerszámtervezési módszerekkel foglalkozott.

Elismertség

Az MTA Elméleti Technológiai Bizottsága (1980–1985), Fémtani Munkabizottsága (1991-től), a Gépszerkezettani Bizottság Tervezéselméleti Albizottsága tagja (1991-től). Az MTA Anyagtudományi és Technológiai Bizottság Képlékenyalakítási Munkabizottsága elnöke (1985–1991). A Gépipari Tudományos Egyesület (GTE) Képlékenyalakítási Központi Szakosztályának vezetője. Az International Deep Drawing Research Group-ban Magyarország nemzeti képviselője (1977–1988).

Elismerés

A GTE Irodalmi Díja (1990), Pattantyús Ábrahám Géza-díj (1993), Gillemot László-emlékérem (2003), a Miskolci Egyetem Professor Honoris Causa elismerése (2003).

Főbb művei

F. m.: Einfluss der Alterung auf die Kontraktionsarbeit von Stählen. Diplomarbeit. (Periodica Polytechnica. Maschinen und Bauwesen, 1959)
Centrifugálöntésű hengerperselyek meghibásodásai és azok megszüntetésének módjai. Artinger Istvánnal. (Gép, 1964)
Az alakítási öregedés hatása néhány hegeszthető lágyacél képlékeny–rideg átmenetére. Egy. doktori értek. (Bp., 1964)
A képlékenyalakítás technológiája. Felsőfokú gépipari technikumi tankönyv és példatár. (Bp., 1966
2. kiad. 1971
4. kiad. 1975
5. kiad. 1976
6. kiad. 1977
7. kiad. 1978)
Lágyacélok öregedési hajlamának kimutatása. (Kohászati Lapok, 1966)
Képlékenyalakítási gyakorlatok segédkönyve. Felsőfokú gépipari technikumi jegyz. Dévényi Györgynével. (Bp., 1966)
Acélok képlékeny hidegalakításának alkalmazása a műanyagszerszám gyártásában. Vörösváry Ferenccel. (Gépgyártástechnológia, 1968)
Fémek képlékenyalakítása. Egy. jegyz. Gillemot Lászlóval. (Bp., 1968
2. kiad. 1969
4. kiad. 1971)
Hegesztéstechnológia, hőkezelés, fémek képlékeny alakítása. Artinger Istvánnal, Bauer Ferenccel. (Bp., 1969
3. kiad. 1972)
Alacsonyötvözésű acélok nagysebességű termomechanikus alakítása. (Gépgyártástechnológia, 1972)
Determination of the Impact Energy of the NEK-8 Type HERF Machine. Nyulász P.-vel. (Periodica Polytechnica. Mechanical Engineering, 1972)
Az alacsonyötvözésű acélból készült munkadarabok nagysebességű, termomechanikus előrefolyatással gyártásának technológiája. Kand. értek. (Bp., 1973)
Új fémes szerkezeti anyagok és technológiák. Artinger Istvánnal, Kator Lajossal. (Bp., 1974)
Nagysebességű termomechanikus alakítás. (Gépgyártástechnológia, 1976)
A félmeleg alakítás, mint a képlékeny hidegalakítás alkalmazási területének kiterjesztése. Szabadits Ödönnel. – A hidegfolyató technológiák legújabb kutatási eredményei és a fejlődés irányai. (Gépgyártástechnológia, 1978)
Adalékok a folyatószerszámok geometriai méretezéséhez. Fárahat, Naderrel. – Fejlesztő munkák a forgácsnélküli alakító-szerszámok területén. Többekkel. (Gépgyártástechnológia, 1985)
Hidegalakítási folyamatok határállapotai. (Gépgyártástechnológia, 1986)
Alacsonyötvözésű szerszámacélok szuperképlékeny viselkedése. Kim Yong Hó-val. (Gépgyártástechnológia, 1988)
Fémek alakíthatóságának elméleti-vizsgálati kérdései. Darvas Zoltánnal. – Izotermikus és szuperképlékeny alakítás tribológiai kérdései. Kim Yong Hó-val. (Gépgyártástechnológia, 1989)
Képlékenyalakítási folyamatok határállapotai. (Gép, 1990)
Képlékenyalakítással továbbfeldolgozott lemez- és rúdanyagok technológiai minősítésének kérdései. Darvas Zoltánnal. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1990)
A húzóborda-reakció számítása és szerepe a lemezalakítási folyamatok szabályozásában. Szabadits Ödönnel. – Folyamatszimuláción alapuló képlékenyalakítási tervezés alapelvei és adatbázisai. (Gépgyártástechnológia, 1990)
A finomlemezek technológiai vizsgálatának korszerű módszerei és eszközei. (Anyagvizsgálók Lapja, 1991)
Melegen hengerelt vastag lemezek technológiai minősítésének elvi és gyakorlati problémái. Lovas Jenővel. (Gépgyártástechnológia, 1991)
Alakítási folyamatok határállapotai. Doktori értek. (Bp., 1994)
Az alakítási határállapotok kutatása. (Anyagvizsgálók Lapja, 1996)
Hipereutektikus Al–Si–Ni ötvözetek alakítási szilárdságának meghatározása. Králics Györggyel. (Anyagvizsgálók Lapja, 1998)
Hipereutektikus Al–Si–(X) RS/PM ötvözetek mechanikai-tektonikai tulajdonságai. Stefániay Vilmossal
Dybiec, Henrykkel. (Anyagvizsgálók Lapja, 1999)
Hidrosztatikus nyomás alatt végzett alakíthatósági vizsgálatok. Többekkel. (Anyagvizsgálók Lapja, 2000).

Irodalom

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1988)
Ki kicsoda az 50 éves Gépipari Tudományos Egyesületben? Szerk. Kiss Lajos. (Bp., 1999)
Hübners Who is Who. 2. kiegészítő köt. (Zug, 2004)
Lehofer Kornél: Z. Gy. (Anyagvizsgálók Lapja, 2005).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője