Wittmann Ferenc
Wittmann Ferenc

2021. október 21. Csütörtök

Wittmann Ferenc

fizikus

Születési adatok

1860. január 16.

Hódmezővásárhely, Csongrád vármegye

Halálozási adatok

1932. március 25.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1908. ápr. 30.).

Életút

A József Műegyetemen gépészmérnöki okl. szerzett, az MTA tagja (l.: 1908. ápr. 30.). - A József Műegyetem Kísérleti Fizikai Tanszék tanársegéde, majd a technikai fizika ny. rk. (1892-1895), ny. r. tanára (1895-1931); közben a Gépészmérnöki Oszt. dékánja (1907-1910). A Bp.-i Középisk. Tanárképző Int. igh.-e (1919).Alapvető jelentőségű eredményeket ért el a váltakozó áramok időbeni lefolyására vonakozóan, majd rádiótechnikai kérdésekkel fogl. Feltalált egy később róla elnevezett oszcilloszkópot. Emlékére szülővárosa ~-emléktáblát alapított (Hódmezővásárhely, MTESZ Székház, 1985).

Főbb művei

F. m.: Periodikus elektromos áramok optikai vizsgálata. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ 1891
Budapest elektromos világítása. Technológiai Lapok 1892
A hangzó lángokról. Természettudományi Közlöny 1902
A leydeni batteria és induktorium árama lefolyásának vizsgálata és objektív elõállítása. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ 1903
Villamos kondenzátorok töltõ és kisülési áramának vizsgálata és objektív elõállítása. Mathematikai és Physikai Lapok 1903
Einige Anwendungen des Oscillographen. Elektrotechnische Zeitschrift h.n.,1904
Változó áram- és mágneses jelenségek vizsgálata. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ 1904
Az Auer-féle osmium-izzólámpa fajfogyasztására és tartósságára vonatkozó adatok. Magyar Mérnök- és Építész Egylet Közlönye h.n.,1906
Csillapodás nélküli és csillapított rezgésjelenségek kísérleti vizsgálata. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ 1911
Technikai fizika. Budapest,1919

Irodalom

Irod.: Misángyi Vilmos:W. F. Technika 1932
Pogány Béla:Gyászbeszéd W. F. ravatalánál. Akadémiai Értesítõ 1932
Márki-Zay János:W. F. In: Hódmezõvásárhely jeles tudósai Hódmezõvásárhely-Budapest,2002

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013