Westsik Vilmos
Westsik Vilmos

2021. október 16. Szombat

Westsik Vilmos

mezőgazdasági mérnök, talajkutató

Születési adatok

1883. március 3.

Modor, Pozsony vármegye

Halálozási adatok

1976. január 29.

Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár megye


Család

Sz: Nándor kiskereskedő, Ludwig Karola.

Iskola

Az MTA tagja (l.: 1958. nov. 28.).

Életút

A modori áll. tanítóképzőben éretts. és tanítói okl. (1902), a keszthelyi gazdasági tanint.-ben gazda okl. szerzett (1905), Kecskeméten gazdasági tanári képesítő vizsgát tett (1907), a mg.-i tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (életművéért, 1958), az MTA tagja (l.: 1958. nov. 28.). - A kecskeméti földmívesisk. gyakornoka (1906-1908), gazdasági segédtanára (1908-1909), a jászberényi földmívesisk. (1909-1910), a kecskeméti gazdasági szaktanítóképző gazdasági segédtanára (1910-1913), az árvaváraljai szlovák tannyelvű gazdaképző szakisk. r. tanára és mb. ig.-ja (1913-1919); közben az I. vh.-ban harctéri szolgálatot teljesített (1914-1918), 75%-os hadirokkantként szerelt le (1918). A kiskunfélegyházai áll. tanítóképző int. gazdasági szaktanára és járási gazdasági felügyelő (1919-1924), egészségi állapota miatt ideiglenesen nyugdíjban volt (1924-1928). Reaktiválása után a nyíregyházi homokjavító kísérleti gazdaság vezetője (1929-1957), egyúttal a Tiszántúli Mg.-i Kamara gazdasági szaktanára (1929-1949), kísérletügyi főig.-ja (1949-1950), tud. főmunkatársa (1950-1957) és osztályvezetője (1952-1957).A mo.-i homoktalajok javításának és hasznosításának tud. megalapozójaként alapvetően új eredményeket ért el a gyenge termőképességű homoktalajok termékenységének növelése, a szervestrágyázás, a műtrágyázás, a zöldtrágyázás, a vetésváltás, a talajművelés és a talajvédelem tényezőinek komplex vizsgálata terén. Kidolgozta a homokterületek talajművelési, vetésforgó és szervesanyag-utánpótlási alapelveit. Emlékét őrzi a ~-emlékplakett. Róla nevezték el a nyíregyházi ~ Élelmiszer-ip. Szakközép- és Szakiskolát.

Főbb művei

F. m.: Sertéstenyésztés és -hizlalás. Kecskemét,1913
Sertéstenyésztés és -hizlalás. Tahitótfalu,1928
Az alföldi futóhomoktalajok okszerű mezõgazdasága. Budapest,1927
Okszerű növénytermelés. Budapest,1928
Állattenyésztési tudnivalók. Nyíregyháza,1934
Kísérleti nitrogénműtrágya - péti só - különbözõ idõpontokban való adagolásával. Budapest,1935
Homoki gazda. Budapest,1936
Õszi vetéseink műtrágyázása. Budapest,1936
Homoki vetésforgók 10 éves üzemeltetési eredménye. Nyíregyháza,1941
Gazdasági üzemtan és számvitel. Nyíregyháza,1941
Homoki vetésforgók üzemeltetési eredményei. Nyíregyháza,1944
Laza homoktalajok okszerű művelése. Budapest,1951
Homoki vetésforgókkal végzett kísérletek okszerű eredményei. Budapest,1951
Homoki vetésforgókkal végzett kísérletek okszerű eredményei. Praha,1955
Okszerű növénytermesztés. Budapest,1958
A vetésforgórendszerű kísérletezés szükséges és jelentõsége. MTA Agrártudományok Osztálya Közleményei h.n.,1959
Vetésforgó-kísérletek homoktalajon. Budapest,1965

Irodalom

Irod.: Somogyi Jolán:W. V. szakirodalmi munkásságának bibliográfiája. Nyíregyháza,1963
Láng István:W. V. Magyar Tudomány 1976
Klenczner Imre:W. V. Növénytermelés 1976
Márton Árpád:W. V. Szabolcs-Szatmári Szemle 1983
Somogyi Jolán:A Nyírség tudósa. 100 éve született W. V. Pedagógiai Műhely Nyíregyháza,1983
Elhunyt W. V. akadémikus. Népszabadság 1976
Meghalt W. V. Kelet-Magyarország h.n.,1976

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013