Vukov Konstantin
Vukov Konstantin

2023. december 8. Péntek

Vukov Konstantin

vegyészmérnök

Születési adatok

1920. március 5.

Törökbecse, v. Torontál vármegye

Halálozási adatok

1991. október 17.

Budapest


Család

Sz: apja fényképészmester volt Törökbecsén. F: Kovács Irma (1919–1977). Fia: Vukov Konstantin (1949–) építészmérnök és Vukov Péter.

Iskola

A Nagybecskereki Állami Reálgimnáziumban éretts. (1938), a Belgrádi Egyetemen tanult (1938–1941). Áttelepült Magyarországra, a bp.-i József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (JNMGE) vegyészmérnöki okl. szerzett (1943), a BME-n doktorált (1960); a kémiai tudományok kandidátusa (1956), doktora (1966).

Életút

A Kaposvári Cukorgyár kutatóvegyésze (1943–1951), a bp.-i Cukoripari Kutató Intézet tud. munkatársa (1951–1952), tud. osztályvezetője (1952–1959), tud. igazgatóhelyettese (1959–1966). A Kertészeti és Élelmiszer-ipari Egyetem Konzervtechnológiai Tanszékének tanszékvezető egy. tanára (1966?–1990). Élelmiszer-ipari technológiai kutatásokkal, elsősorban a répacukorgyártás elméleti és gyakorlati kérdéseivel, cukorgyártási technológiai kutatásokkal foglalkozott. Az általa kidolgozott kémiai technológiai vizsgálati módszerek révén az államosított cukoriparban első ízben lehetett a nyersanyag, a feldolgozási technológia és a kész- és melléktermékek vonalán olyan mutatószámokat megállapítani, amelyek az ipar teljesítményének és műszaki igényeinek jellemzésére alkalmasak. Magyarországon elsőként tárta fel a cukorrépa mechanikai tulajdonságait, különösen jelentős eredményeket ért el a cukorgyári levek stabilitása, ill. a cukorgyári lényeréssel és létisztítással kapcsolatos metodikai vizsgálatok terén.

Emlékezet

Budapesten és Kaposvárott élt és tevékenykedett, a bp.-i Farkasréti Temetőben nyugszik. Emlékét kaposvári háza (Hársfa utca 13.) falán gránit emléktábla őrzi (Egerszegi Edit alkotása, 2001-től).

Elismertség

A Magyar Élelmiszer-ipari Tudományos Egyesület (MÉTE) tagja, Cukoripari Bizottságának elnöke. A Nemzetközi Cukortechnológiai Bizottság (= Commission Internationale Technique du Sucrerie, CITS) Tudományos Albizottságának tagja (1964-től).

Elismerés

Sigmond Elek-emlékérem.

Szerkesztés

Az Acta Alimentaria és a Cukoripar c. folyóiratok szerkesztőbizottságának tagja.

Főbb művei

F. m.: Adatok az édescirok összetételéről. (Magyar Kémikusok Lapja, 1947)
A pektinek természetrajza. (Konzervipar, 1947)
C- vitamin sűrítmények gyártása növényi anyagokból. (Mezőgazdaság és Ipar, 1948)
Keverékindikátorok a cukorgyári laboratóriumban. Vavrinecz Gáborral. (Magyar Kémikusok Lapja, 1948)
Cukorgyári termékek hamumeghatározása új varázsszemes konduktométerrel. Écsy L.-lel, Tegze M.-mel. – Trinátriumfoszfát alkalmazása a cukoriparban. (Cukoripar, 1949)
Paradicsompép réztartalmának befolyása a C-vitamin tartalomra. Tegze M.-mel. (Mezőgazdaság és Ipar, 1949)
Cukorgyári kazántápvíz ellenőrzésének fontossága. Écsy L.-lel. (Cukoripar, 1950)
Cukorgyári szárazszelet nedvességének meghatározása dielektromos állandójának mérése útján. Écsy L.-lel, Tegze M.-mel. (Mezőgazdaság és Ipar, 1950)
Inverzió és cukorbomlás cukorgyári levekben. (A Cukoripari Kutató Intézet Évkönyve, 1950)
Zárt diffúziós rendszer elméleti és kísérleti vizsgálata. Oplatka Gy.-vel. (A Cukoripari Kutató Intézet Évkönyve, 1950
oroszul: Acta Alimentaria, 1951)
Fehércukor hamutartalmának meghatározása konduktométerrel. – Lúgozott szelet forróvizes digesztiója. – A mésziszap cukortartalmának meghatározása. (Cukoripar, 1951)
Gyorsmódszer kilúgozott szelet cukortartalmának meghatározására. – Keverék jelzőfestékek a cukorgyári üzemben. – A répaaknázómoly kártétele. – Kilúgozott szelet mintavétele. – Gyorsmódszer édesszelet cukortartalmának meghatározására. (Cukoripar, 1952)
Harc az üzemi cukorveszteségek ellen. Marbaix, Marcellal, Tegze Miklóssal. (Bp., 1953)
Mésziszap mintavétele és vizsgálata. – A cukorrépa oldható kolloidjai. Irodalmi áttekintés. 1–3. – A meszezés hatása a répaszeletre. Tegze Miklósnéval. – Cukorrépa-mintareszelék készítése fűrészgéppel. (Cukoripar, 1953)
Szűrési sebesség laboratóriumi meghatározása. Jánosfy K.-val. – A répalé tisztítása csökkentett mészadaggal. Vasatko, J.-vel. (Cukoripar, 1954)
Gyakorlati vizsgálatok előderítésnél. – A várható cukorrépatermés becslése. – Módszer a répa vágási ellenállásának mérésére. Sipos A.-val, Tegze Miklósnéval. – A nyerslé kolloidjai. (Cukoripari Kutató Intézet Közleményei, 1954)
Oxálsav meghatározása egyéb szerves savak jelenlétében. Vavrinecz Gáborral. (Élelmezési Ipar, 1955)
Cukorveszteségek a répa úsztatásánál és mosásánál. (Cukoripari Kutató Intézet Közleményei, 1955)
A magyar cukoripari szakirodalom bibliográfiája. Falvai Alfréddal. (Cukoripar, 1955)
A cukorrépa rosttartalma. (Növénytermelés, 1956)
A cukorrépa rosttartalma. (Növénytermelés, 1956)
A korai szedésű cukorrépa fizikai és kémiai tulajdonságai. (Cukoripari Kutató Intézet Közleményei, 1956)
Gyors mechanikus kivonatolás növényi anyagok elemzésénél. (Magyar Kémikusok Lapja, 1956)
A cukorrépa fizikai és kémiai tulajdonságai. Kand. értek. (Bp., 1956
megjelent, kivonatosan: Cukoripari Kutató Intézet Közleményei, 1956
németül: 1–2. Die Zuckererzeugung, 1958–1959)
Vizsgálatok a pektin és a dextrán szerepéről a cukorgyári oldatok szűrésénél. (Cukoripari Kutató Intézet Közleményei, 1956
németül: Acta Chimica, 1957)
Folytonos iszapeltávolításhoz alkalmas létisztítás vizsgálata. – A talajok meszezése cukorrépa alá. – A fagyott, felengedett és romlott répa feldolgozása. – A meszes létisztítás műveleteinek gyakorlati irányítása. (Cukoripar, 1957)
A cukorrépalé optikai forgatása és a szacharóz meghatározása. – A dextrán hatása cukoroldatok szűrésére. (Élelmezési Ipar, 1957)
Az újabb magyar cukorrépafajták feldolgozhatósága. (Növénytermelés, 1957)
Cukorrépa-műtrágyázási kísérletek eredményei. Zana J.-vel. (Magyar Mezőgazdaság, 1957)
Ipari csapadékok szűrhetőségének laboratóriumi mérése. (Magyar Kémikusok Lapja, 1957)
A növénysűrűség hatása a cukorrépa minőségére és terméshozamára. Zana J.-vel. – Néhány cukorrépafajta nagyüzemi összehasonlítása. – A diffúziós munka vezetése a répa hőérzékenységének mérése útján. – A cukorrépa kálium- és nátrium-tartalmának együttes meghatározása. Magyar K.-nével. (Cukoripar, 1958)
Módszerek az összes aminosavtartalom meghatározására, különösen a cukorrépában. (Élelmezési Ipar, 1959)
A cukorrépa tulajdonságai és feldolgozása értéke. (Cukoripari Kutató Intézet Közleményei, 1959)
A cukorgyári termékek tejsavtartalma. (Cukoripar, 1959)
Kis mennyiségű tejsav meghatározása sok cukor mellett. (Élelmezési Ipar, 1960)
Az ellenáramú és forró előderítésről. – Hazai nemesítésű poliploid-hibrid répa feldolgozhatósága. (Cukoripar, 1960)
Présvíz-visszavétel hatása a nyerslé minőségére. (Cukoripari Kutató Intézet Közleményei, 1960)
A szacharóz meghatározása a cukorrépában vizes digesztió módszerrel. – A cukorgyári létisztítás. (Cukoripar, 1961)
Cukorbomlás és savképződés a répacukorgyártás egyes műveleteiben. 1–2. (Cukoripari Kutató Intézet Közleményei, 1961)
A cukorrépából kinyerhető fehércukor és melaszcukor megállapítása. Bárány L.-nével. (Cukoripari Kutató Intézet Közleményei, 1962)
A fehércukor színének meghatározása oldatban a kétszínszűrős módszerrel. Jánosfy K.-val. (Cukoripar, 1963)
A cukorrépa technológiai minőségének változása a tárolás hatására. Bárány L.-nével. – Szénsavazott iszaposlé kezelése pelyhesítő szerekkel. (Cukoripar, 1964)
A szacharóz hidrolízise és a hidrolízistermékek bomlása, különös tekintettel a répacukorgyártás műveleteire. Doktori értek. (Bp., 1965)
Az időjárás hatása a répatermésre és cukortartalmára. (Cukoripar, 1970)
Physik und Chemie der Zuckerrübe als Grundlage der Verarbeitungsverfahren. Monográfia. (Bp., 1972
angol nyelvű bőv. kiad.: Physics and Chemistry of Sugar Beet in Sugar Manufacture. Amsterdam–Oxford–New York–Bp., 1977)
Orosz–magyar cukoripari szakszótár. Összeáll. Korbonits Andrással. (Bp., 1974)
Konzervipari szaktechnológia válogatott fejezetei. Az aszeptikus kezelés, tárolás és csomagolás technológiája. – A paradicsomsűrítmények gyártásának technológiája. Barta Józseffel. (A Kertészeti Egyetem Tartósítóipari Kara jegyzetei. Bp., 1976)
Cukoripari anyagismeret. Magassy Lajossal. (A BME Továbbképző Intézete kiadványai. Bp., 1977)
Tartósító iparok. Gyümölcslevek, sűrítmények, szörpök. Egy. jegyz. Többekkel. (Bp., 1979)
Hőkezelés a tartósiparban. Alapok. Egy. jegyz. (Bp., 1981)
Cukorrépa-termesztőknek a fehércukorhozamról. Hangyál Károllyal. (Bp., 1983)
Konzervipar. I. Konzervipari eljárások. Egy. tankönyv. Barta Józseffel. (Bp., 1984)
Cukortechnológia. Egy. jegyz. (Bp., 1989
2. kiad. 1996)
ford.: Rubin, B. A.: A cukorrépa tárolása. Ford. (Bp., 1951)
Golovin, P. V.: Répacukorgyártás. Ford. Czifrusz Miklóssal. (Bp., 1951).

Irodalom

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1988)
Halálhír. (Népszabadság, 1991. okt. 28.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője