Vinkler János
Vinkler János

2021. október 19. Kedd

Vinkler János

jogász

Születési adatok

1886. szeptember 13.

Királydaróc, Szatmár vármegye

Halálozási adatok

1968. február 7.

Pécs, Baranya megye


Iskola

A bp.-i tudományegyetemen jogtud. (1909), államtud. doktori okl. (1910), a perjog tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1916), az MTA tagja (l.: 1928. máj. 18.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).

Életút

A bp.-i V. ker.-i járásbíróság (1909–1910), a bp.-i büntető-, a keresk.- és váltó törvényszék (1910–1911), a bp.-i törvényszék joggyakornoka (1911–1912). A pécsi püspöki joglíceum ideiglenes ny. rk. (1912–1916), ny. r. tanára (1916–1922), a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen, ill. a Pécsi Tudományegyetemen a m. polg. törvénykezési jog ny. r. tanára (1923–1949); közben a Jog- és Államtud. Kar dékánja (1927–1928, 1938–1939), az egyetem rektora (1939–1940). A bp.-i tudományegyetem, ill. a Pázmány Péter Tudományegyetem magántanára (1916–1922). – Polg. perjoggal, a szociális jogalkotás egyes kérdéseivel, alkotmány- és jogtörténeti kutatásokkal fogl. Felfogására elsősorban Magyary Géza nézetei hatottak.

Főbb művei

F. m.: Peregyezség. (Bp., 1915)
A magyar bírósági szervezet és polgári peres eljárás a mohácsi vésztől 1848-ig. I–II. (Bp., 1921–1927)
A királyi ítélőtábla fejlődése. (Bp., 1925)
Az ítélőmesteri joghatóság kialakulása. (Klebelsberg Emlékkönyv. Bp., 1925)
Az igazság a polgári perben. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1928. dec. 3.
Értekezések a filozófiai és társadalmi tudományok köréből. 3. köt. Bp., 1929)
Magyary Géza r. tag emlékezete. (Bp., 1933)
A jog, jogviszony, perviszony. (Bp., 1936)
Elvszerűség a törvénykezésben. (Pécs, 1940)
A bírói határozatok. (A magyar polgári perjog főbb kérdései. Bp., 1953).

Irodalom

Irod.: Benke József: Az Erzsébet Tudományegyetem rektorai és dékánjai. (Pécs, 1998).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013