Vincze Imre
Vincze Imre

2021. október 20. Szerda

Vincze Imre

közgazdász, gazdaságpolitikus

Születési adatok

1927. április 21.

Szombathely

Halálozási adatok

2011. augusztus 12.

Budapest

Temetési adatok

2011. augusztus 25.

Budapest

Fiumei út


Család

Sz: Vincze Mária szövőgyári munkásnő. Nagyszülei nevelték fel. F: 1950-től Erdődi Julianna óvónő. Leánya: Vincze Éva (1954–).

Iskola

Elemi és középiskoláit Szombathelyen végezte, a szombathelyi kereskedelmi középiskolában éretts. (1946), a Magyar Közgazdaság-tudományi Egyetemen közgazdász okl. szerzett (1950), az MKKE-n doktorált (1958), a közgazdaság-tudományok kandidátusa (1960), doktora (1971).

Életút

A Közgazdaság-tudományi Intézet tud. munkatársa (1950–1952), az Országos Tervhivatal (OT) főelőadója (1953–1955), az Árfőosztály vezetője (1955. nov. 1.–1956. dec. 31.). Az Országos Árhivatal, ill. az Országos Anyag- és Árhivatal Közgazdasági Főosztályának vezetője (1957–1961). A Pénzügyminisztérium (PM) VII. sz. Forgalmiadó és Árkoordinációs Főosztályának vezetője (1961–1962). A moszkvai KGST-titkárság Összefoglaló Közgazdasági Osztályának helyettes vezetője (1963–1964), a Titkárság helyettes vezetője (1964–1967), az OT Távlati Tervek Főosztálya (1967–1968), a PM Ár- és Forgalmiadó Főosztálya vezetője (1968–1971). Pénzügyminiszter-helyettes (1971–1984); közben az IMF-ben Magyarország képviselője és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) ún. helyettes kormányzója (1982–1983), belkereskedelmi miniszterhelyettes (1985. febr. 1.–1988. ápr. 1.). Az MKKE és a Politikai Főiskola c. egy. tanára. Az MSZMP Elméleti Munkaközösségének (1967–1971), a KB mellett működő Közgazdaság-tudományi Munkaközösségének tagja (1971-től). Közgazdászként elsősorban ár- és adópolitikával, a különböző nemzetközi valutarendszerek összehasonlító vizsgálatával, ill. a kelet-európai országok integrációs törekvéseivel foglalkozott.

Elismertség

Az MTA–TMB Közgazdaság-tudományi Szakbizottsága tagja (1968-tól). A Magyar Közgazdasági Társaság főtitkára (1960–1962).

Elismerés

Szocialista Munkáért Érdemérem (1955), Szocialista Munkáért Érdemrend (1960).

Szerkesztés

A Közgazdasági Szemle, a Pénzügyi Szemle és a Gazdaság c. folyóiratok szerkesztőbizottságának tagja.

Főbb művei

F. m.: Biztosítsuk szénbányáink ütemes termelését! (Többtermelés, 1951)
Tervezési módszereink tökéletesítésének néhány problémája. (Közgazdasági Szemle, 1955)
A jelenlegi termelőiár-rendezés alapelvei. (Közgazdasági Szemle, 1958)
Az új termelői árak kialakításának módszerei. – Az új termelői árak és az értékben kifejezett népgazdasági mutatók. (Közgazdasági Szemle, 1959)
Az ipari termékek állami árszabályozása. Kand. értek. (Bp., 1959)
A szocialista árrendszer és a társadalmi tiszta jövedelem (Közgazdasági Szemle, 1961)
Az árváltozások mérése. Többekkel. (Közgazdasági értekezések. 2. Bp., 1962)
Termelői árszabályozás és vállalati érdekeltség. (Pénzügy és Számvitel, 1962)
Az érték és az értéktörvény a szocialista népgazdaságban. (Közgazdasági Szemle, 1963)
A szocialista árszabályozás alapkérdései. Monográfia. (Bp., 1963)
A társadalmi ráfordítások és a fogyasztói árak. (Társadalmi Szemle, 1969)
Népgazdasági tervezés és irányítás. (Közgazdasági Szemle, 1969)
A mezőgazdasági árak diszparitásának kérdéséről. (Pénzügyi Szemle, 1969)
Közgazdasági szabályozórendszerünk továbbfejlesztése. Az 1971. jan. 1-jén életbe lépő új szabályozók és azok magyarázata. Többekkel. (Bp., 1970)
A népgazdaság irányítási rendszerének áttekintése. (Bp., 1970)
Ár- és adórendszerünk továbbfejlesztésének néhány kérdése. (Közgazdasági Szemle, 1970)
Árak, adók, támogatások a gazdaságirányítás reformja után. Monográfia és doktori értek. is. (Bp., 1971)
Költségvetési szervek számlakerete. A Pénzügyminisztérium hivatalos kiadványa. I–III. köt. Összeáll. Madarasi Attilával. (Bp., 1971–1973)
A KGST közös valutájáról és nemzetközi elszámolási rendszeréről. (Közgazdasági Szemle, 1977
angolul: Acta Oeconomica, 1977)
A KGST nemzetközi valutarendszere. Monográfia. (Bp., 1978)
A többoldalúság, az átutalhatóság és az átválthatóság tartalmi kérdései és megvalósításuk feltételei a KGST-ben. (Közgazdasági Szemle, 1978
angolul: Acta Oeconomica, 1978)
The International Payments and Monetary Systems in the Integration of the Socialist Countries. (Bp., 1984).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 2011. aug. 27.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013