Vigvári András
Vigvári András

2021. október 21. Csütörtök

Vigvári András

történész, politológus

Születési adatok

1929. február 19.

Balsa, Szabolcs vármegye

Halálozási adatok

1994. december 4.

Budapest

Temetési adatok

1994. december 19.

Budapest

Farkasrét


Család

Sz: Majoros Mária (†1941). Apja a mezőgazdaságban dolgozott. Nyolcan voltak testvérek. Családja 1947-től Budapesten élt. F: 1954-től Nyitrai Ilona középiskolai tanár. Fia: Vigvári András, ifj. (1955–) közgazdász, kandidátus és Vigvári Ágnes (1959. júl. 24.).

Iskola

A Kazanyi Pedagógiai Főiskolán történelem szakon végzett (1953; honosítva mint történelem szakos középiskolai tanári okl. és egyetemi végzettség: 1953), a történelemtudományok kandidátusa (1978).

Életút

Az MDP KB Pártfőiskoláján az egyetemes történelem tanára (1953–1956), a Munkaügyi Minisztérium Módszertani Intézete munkatársa és uo. önálló kutató (1957–1959). Az MSZMP ún. egyéves pártiskoláján a munkásmozgalom-történet tanára (1959–1965), az MSZMP KB Politikai Főiskola Nemzetközi Politikai Tanszéke főisk., ill. egy. adjunktusa (1965–1975), egy. docense (1975–1988). 20. sz.-i egyetemes történelemmel, a nemzetközi munkásmozgalom újabb kori történetével, elsősorban a nagy-britanniai munkásmozgalom ideológiai kérdéseivel, az újabb kori Anglia gazdaságtörténetének sajátosságaival foglalkozott.

Emlékezet

Budapesten élt és tevékenykedett, a Farkasréti Temetőben nyugszik.

Elismerés

Munka Érdemrend (ezüst, 1967 és 1977).

Főbb művei

F. m.: Az angol munkásmozgalom fejlődése a XIX. század közepétől 1960-ig. Főisk. jegyz. (Bp., 1963)
Az angol munkásmozgalom fejlődése a második világháború után. Főisk. jegyz. (Bp., 1965)
Anglia nemzetközi és belpolitikai helyzete. Az angol munkásmozgalom alapvető kérdései. (Az MSZMP KB Politikai Főiskola Nemzetközi Munkásmozgalom Története Tanszék kiadványa. Bp., 1967)
Nagy-Britannia Kommunista Pártja. (A kommunista világmozgalom fejlődése. Bp., 1967)
Az angol–amerikai kapcsolatok alakulása a második világháború után. (A Politikai Főiskola Évkönyve, 1970. Bp., 1970)
Anglia kül- és belpolitikai helyzete. Az angol munkásmozgalom fejlődése az ötvenes évektől napjainkig. (A fejlett tőkésországok munkásmozgalmának főbb kérdései. MLEE jegyz. Bp., 1970/1971)
Az angol munkásosztály anyagi helyzete és gazdasági harca. (Tudományos Szocializmus Füzetek. 10–11. A munkásosztály anyagi-szociális helyzete a fejlett tőkésországokban. Bp., 1971)
Az angol munkásmozgalom fejlődése a hatvanas években. (Tudományos szocializmus füzetek. 13. Bp., 1972)
A munkásmozgalom fejlődésének körülményei és fő tendenciái a fejlett tőkés országokban. 1945–1960. (Az MSZMP KB Politikai Főiskola Nemzetközi Munkásmozgalom Története Tanszék kiadványa. Bp., 1974)
Az 1945-ös angol munkáspárti kormány belpolitikája. (Évkönyv a nemzetközi munkásmozgalom történetéből, 1975/76. Bp., 1976)
Régi gyengeségek, új erők az angol munkásmozgalomban. (Politikai Főiskola Közleményei, 1976)
A Szocialista Internacionálé. (Tudományos Szocializmus Füzetek. 25–26. Bp., 1976)
A nemzetközi kommunista mozgalom dokumentumai. 1945–1976. Szerk. Többekkel. (Bp., 1977)
Az angol Munkáspárt ideológiájának gyökerei. Az új gondolkodók koncepcióinak bírálata. 1950–1960. Kand. értek. (Bp., 1978)
A brit Konzervatív Párt ideológiai, politikai és szervezeti koncepciója a második világháború után. (A Politikai Főiskola Közleményei, 1981)
A Szocialista Internacionálé XII. Kongresszusa. 1972. (Évkönyv a nemzetközi munkásmozgalom történetéből, 1982)
A Szocialista Internacionálé és a szocialista országok kommunista pártjainak viszonya, állásfoglalásaik a kapcsolatok alakításáról. (Kommunisták és szociáldemokraták viszonya Nyugat-Európában. Műhelytanulmányok. Szerk. Johancsik János. Bp., 1985)
Az angol Munkáspárt a fejlődő országok gazdasági, politikai és társadalmi problémáiról. (A nemzetközi szociáldemokrácia és a fejlődő világ. Műhelytanulmányok. Szerk. Tokody Gyula. Bp., 1986).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013