Vas-Zoltán Péter
Vas-Zoltán Péter

2021. október 20. Szerda

Vas-Zoltán Péter

közgazdász

Születési adatok

1919. június 9.

Budapest

Halálozási adatok

1992. november 28.

Budapest

Temetési adatok

1992. december 17.

Budapest

Óbuda


Család

Sz: Vas-Zoltán József (†1930), Herz Mária (†1951) könyvtáros. F: Róna Klára (1917–) színész. Fia: Vas-Zoltán Iván (1951–) színész, rendező és Vas-Zoltán Gergely (1953–) könyvtáros.

Iskola

A szegedi Klauzál Gábor Gimnáziumban éretts. (1937), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. szerzett (1941), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közgazdaság-tudományi Karán (1943), a Külügyi Főiskolán végzett (1947), az ELTE Lenin Intézetben orosz szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1953), a közgazdaság- tudományok kandidátusa (1966).

Életút

A Szegedi Kereskedelmi és Iparbank tisztviselője (1937–1941), Székely György bp.-i export-import vállalatának műszaki ügynöke és idegennyelvi levelezője (1942–1943), a II. vh. idején munkaszolgálatos (1943–1944). A Szegedi Rendőr-főkapitányság Politikai Osztályának rendőr főhadnagya (1945), a Külügyminisztérium munkatársa, osztályvezetője (1946–1950), az Igazságügyi Minisztérium főelőadója (1950–1958). Az MTA Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának vezetője (1958–1964), az MKKE Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék tud. munkatársa (1964–1966), tud. főmunkatársa (1966–1974), az MTA Tudományszervezési Csoportja, ill. Kutatásszervezési Intézete (KSZI) tud. főmunkatársa (1974–1980). Az MKKE c. egy. docense (1974-től). Tudománypolitikai, -elméleti kutatásokkal, általános tudományszervezési kérdésekkel foglalkozott, elsősorban a nemzetközi tudományos szervezetek gazdasági hatékonyságát, azok magyarországi hatását vizsgálta. Magyarországon elsők között elemezte az ún. brain drain jelenséget (= agyelszívás, egy ország szellemi elitjének elcsábítása magasabb fizetésekkel és jobb kutatási feltételekkel.)

Elismerés

Szocialista Munkáért Érdemérem (1958), Felszabadulási Jubileumi Emlékérem (1970), Munka Érdemrend (ezüst, 1977).

Főbb művei

F. m.: A szocialista országok együttműködése a tudományos kutatások és a tudományszervezés terén. (Magyar Tudomány, 1963)
A nemzetközi tudományos szervezetek meghatározása, osztályozása és fajai. (Tudományszervezési Tájékoztató, 1965)
A nemzetközi tudományos szervezetek működése, gazdasági hatékonysága a Magyar Népköztársaság szempontjából. Kand. értek. (Bp., 1965)
Önálló „politikai tudomány” vagy komplex társadalomtudományi kutatások? (Magyar Tudomány, 1966)
A „politikai tudomány” tartalmának kialakításához. (Magyar Tudomány, 1967)
Tudománypolitika és tudományszervezés Magyarországon. Csöndes Máriával, Szántó Lajossal. (Tudományszervezési füzetek. 5. Bp., 1971)
A távlati kutatási terv kidolgozásának egyes problémái. (Magyar Tudomány, 1971)
La politique scientifique et l’organisation de la recherche scientifique en Hongrie. Többekkel. (Paris, 1971)
United Nations Technical Assistance. Monográfia. (Bp., 1972)
Lezárult-e a „brain drain” folyamata? (Magyar Tudomány, 1972)
A brain drain. Az agyak elrablása. (Tudományszervezési füzetek. 7. Bp., 1973
angolul: The Brain Drain. An Anomaly of International Relations. 1975)
The Role of Science and Technology in Hungary’s Economic Development. Csöndes Máriával, Szántó Lajossal. (Bp., 1977)
Alap–felépítmény–tudomány. (Magyar Tudomány, 1977)
A kutatás és fejlesztés hatékonysága. (Magyar Tudomány, 1978)
Döntéshozatal – rendszerelméleti megközelítésben. (Tudományszervezési Tájékoztató, 1978)
A kutatás és fejlesztés gazdasági hatékonysága. (Korunk tudománya. Bp., 1979)
A nemzetközi tudományos és műszaki együttműködés problémái. (Magyar Tudomány, 1979)
Tudomány és műszaki politika a fejlett és a közepesen fejlett országokban. Szerk. (Tudományszervezési füzetek. Bp., 1982)
Tudomány és műszaki politika Magyarországon. Kutatás, fejlesztés, innováció, tudományszervezés. 1–2. (Tudományszervezési füzetek. Bp., 1986)
Guide to Research and Scolarship in Hungary. Szerk. Tolnai Mártonnal. (Bp.–Bloomington, 1988
2. kiad. 1–2. 1989)
A fejlődő országok tudomány- és műszaki politikája. Szerk. (Tudományszervezési füzetek. Bp., 1991)
ford.: Sur, G. M.: A lincs-bíróság az amerikai reakció eszköze. (Jogi kiskönyvtár. 3. Bp., 1951)
Bordonov, Sz. A.: A népbíróság, a szocialista tulajdon őre. (Jogi kiskönyvtár. 4. Bp., 1953)
Le Duan: Válogatott beszédek. Ford. Gergely Pállal, Pintér Mariann-nal. (Bp., 1981).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 1992. dec. 12.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013