Vargha László
Vargha László

2021. szeptember 28. Kedd

Vargha László

kémikus

Születési adatok

1903. január 25.

Berhida, Veszprém vármegye

Halálozási adatok

1971. július 1.

Budapest


Iskola

A Pápai Ref. Gimn.-ban éretts. (1920), a Pázmány Péter Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1926), a berlini tudományegyetem és a berlin-charlottenburgi műsz. egyetem áll. ösztöndíjasa (1927–1930, 1930–1931), a szénhidrátok kémiája tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1935), az MTA tagja (l.: 1951. dec. 15.; r.: 1964. ápr. 24.).

Életút

A József Műegyetem Szerves Kémiai Tanszékén Zemplén Géza tanársegéde (1926–1931), a szegedi Ferenc József Tudományegyetem Orvosvegytani Int. (1931–1932), Szerveskémiai Int. tanársegéde (1933–1935), magántanára (1935–1940); közben a tihanyi M. Biológiai Kut. Int. kutatóvegyésze (1932–1933), majd a Pázmány Péter Tudományegyetem Élettani Int. tanársegéde (1935–1936). A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. Kutatólaboratóriumának vezetője (1936–1940), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen a szerveskémia ny. rk. (1940–1943), ny. r. tanára (1943–1945) és a Szerveskémiai Int. ig.-ja (1940–1945), a kolozsvári Bolyai Egyetemen a szerveskémia szerződéses egy. tanára és a Szerveskémiai Tanszék vezetője (1945–1950), majd visszatért Mo.-ra (1950). A Gyógyszerip. Kut. Int. osztályvezetője (1950–1957), ig.-ja (1957–1971). – Szénhidrát- és gyógyszerkémiával fogl. Az ún. citoaktív csoportokat tartalmazó cukorszármazékok előállítására irányuló, nemzetközileg is jelentős kutatásainak egyik eredményeként állította elő a Degranol nevű, széles körben elterjedt gyógyszert. Alapvetően új eredményeket ért el az ösztrogén hatású szerek új szintéziseinek megalkotása terén. Az 1960-as évektől elsősorban az antituberkulinok kutatásával és rákkemoterápiával fogl. – Kossuth-díj (1956), Szoc. Munkáért Érdemérem (1960), Munka Érdemrend

Főbb művei

F. m.: Über eine Acylwanderung bei der teilwosen Verseifung acylierter Polyphenal-aldehyd. Pacsu Jenővel. (Chemische Berichte, 1926)
Über die Antiglyoxalase des Pankreasgewebes. (Biochemische Zeitung, 1932)
Triphenylmethyl Derivative of Vitamin-C. (Nature, 1933)
A Balaton és a tihanyi Belső-tó vizének phosphortartalma. (Magyar Biológiai Kutató Intézet Munkái, 1934)
A p-amino-benzol-sulfamid dicarbonsavakkal alkotott fél-amidjairól. (Magyar Biológiai Kutató Intézet Munkái, 1939)
A phenylhydrazin néhány új származékáról. (Magyar Biológiai Kutató Intézet Munkái, 1942)
Új alkamin származék szintézise. (Magyar Chemiai Folyóirat, 1944)
Red Lead as a Selective Oxidant. (Nature, 1948)
Szelektív oxidáció míniummal. (Magyar Chemiai Folyóirat, 1952)
Polyhidroxi-vegyületek epimerizációja. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1952. okt. 24.
MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1953)
Synthesis of New Sugar Derivatives of Potential Antitumour Activity. I–II. Többekkel. (Journal of Chemical Society London, 1957)
Citosztatikus hatású új cukorszármazékok szintézise. Kasztreiner Endrével, Tóth Lajossal. (MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1959)
Synthesis and Pharmacological Investigation of New Alkoxybenzamides. I–II. Többekkel. (Biochemical Pharmacology, 1962)
2 -halogén-2 -dezoxi-nukleozidok szintézise és átalakulásai. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1965. ápr. 21.
MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1965).

Irodalom

Irod.: Bruckner Győző: V. L. (Magyar Tudomány, 1972)
Bruckner Győző: V. L. (Kémiai Közlemények, 1972)
Vargáné Nyári Katalin: 25 éve hunyt el V. L. (Magyar Kémikusok Lapja, 1996).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013