Varga Béla
Varga Béla

2024. július 18. Csütörtök

Varga Béla

pedagógus, unitárius teológus, filozófus

Születési adatok

1886. október 23.

Torda

Halálozási adatok

1942. április 10.

Kolozsvár, Románia


Iskola

A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen m.–latin–görög szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1910), Berlinben, Lipcsében és Genfben tanult (1910– 1911), magántanári képesítést szerzett (1915) Az MTA tagja (t.: 1939. máj. 12.), az MTA tagja (külső: 1949).

Életút

A kolozsvári Unit. Gimn. r. tanára (1911– 1923) és a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem magántanára (1915– 1918). A kolozsvári Unit. Teológiai Akad.-n a vallásbölcselet és hittan r. tanára (1923– 1937); közben Angliában, Manchesterben és Oxfordban teológiai tanár (1926). Az unit. egyház főjegyzője (1928– 1938), püspöke (1938– 1940), miután lemondott püspöki tisztségéről, a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Neveléstud. Tanszék ny. r. tanára (1940– 1942). A Dávid Ferenc Egylet tagja (1928-tól), az Unit. Irodalmi Társaság választmányi tagja. Az Erdélyi Múz. Egyesület titkára.

Főbb művei

F. m.: A lelkiismeret. (Kolozsvár, 1909)
A jelentés logikai alkata. (Kolozsvár, 1916)
A logikai érték problémája és kialakulásának története. (Kolozsvár, 1922)
Gondolatok a neveléstan értékelméleti megalapozásához. (Kolozsvár, 1922)
A mai közszellem filozófiája. (Kolozsvár, 1928)
Filozófia és vallás. (Keresztény Magvető, 1929)
Ami örökkévaló Dávid Ferenc életművében. (Kolozsvár, 1930)
Unitarizmus és individualizmus. (Keresztény Magvető, 1931)
Az individualitás kérdése. (Kolozsvár, 1932)
Hittani tanulmányok. (Kolozsvár, 1934)
A paedagogia alapkérdése. (Szeged, 1936)
Hit és vallás. (Kolozsvár, 1948)
Dávid Ferenc és az unitárius vallás. (Bp., 1979).

Irodalom

Irod.: Kemény Gábor: A végső problémák keresője. Emlékezés V. B.-ra. (Keresztény Magvető, 1942)
Veres Ildikó: A pedagógia V. B. bölcseletében. (Értékválság – értékváltás. Tanulmányok az alkalmazott filozófia köréből. Bp., 2004).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője