Várady László
Várady László

2024. július 12. Péntek

Várady László

ókortörténész, műfordító

Születési adatok

1926. február 21.

Nagykároly

Halálozási adatok

2013. szeptember 18.

Budapest


Család

Sz: Szabó Anna.

Iskola

A Budapesti Református Gimnáziumban éretts. (1944), a Pázmány Péter Tudományegyetemen ún. általános bölcsészként végzett (1949), a történelemtudományok kandidátusa (1967), doktora (1985).

Életút

A Külkereskedelmi Minisztérium Szovjet Osztálya (1947–1949), a Nehézipari Külkereskedelmi Vállalat Dokumentációs Osztálya (1950), elbocsátása után egyéni kutató (1950–1957), majd a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat előadója (1957–1960). Az ELTE BTK Ókortörténeti Tanszéke, ill. Ókortudományi Intézete mb. előadója (1960–1961), tud. munkatársa (1961–1976), tud. főmunkatársa (1976–1992). C. egy. docens (1971–1988), c. egy. tanár (1988–1992). Rómában járt hosszabb tanulmányúton (1969–1970), majd a Müncheni Egyetem Ókori Gazdaság- és Társadalomtörténeti Intézetének Humboldt-ösztöndíjasa (1971–1972). Ókori és késő ókori politika- és hadtörténettel, elsősorban a Római Birodalom, ill. a klasszikus antikvitás utolsó évszázadainak eseményeivel, a római impérium és a környező barbarikum problémáival, az ezzel kapcsolatos források mikroanalitikus átértékelésével foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a Római Birodalom területén megalakuló első barbár államok államjogi helyzetének tisztázása, a gazdasági-társadalmi struktúra átalakulási folyamatának feltárása, valamint Pannónia provincia utolsó száz évének eseménytörténete terén. Különösen értékesek a késő római hadszervezettel kapcsolatos megállapításai. Élete utolsó éveiben sorra jelentette meg angol nyelvű műveit, kismonográfiáit, amelyekben széleskörű forrásismereten alapuló új történelemértelmezési koncepció bontakozott ki. Műfordítóként klasszikus római hadtudományi munkákat tolmácsolt.

Emlékezet

Születésének 75. évfordulóján tudományos ülésszakot rendeztek tiszteletére (az ELTE BTK-n, 2001-ben). Budapesten élt és tevékenykedett, ott is hunyt el, a Keszthelyi Temetőben nyugszik. Az ELTE BTK Tanácstermében megemlékezést tartottak tiszteletére (2013. nov. 14-én).

Elismerés

Szent-Györgyi Albert-díj (1997), Pro Universitate Díj (2002).

Főbb művei

F. m.: Késő római hadügyek és társadalmi alapjaik. A Római Birodalom utolsó évszázada. 376–476. Monográfia. (Bp., 1961)
New Evidences on Some Problems of the Late Roman Military Organization. (Acta Antiqua, 1961)
Contributions to the Late Roman Military Economy and Agrarian Taxation. (Acta Archaeologica, 1962)
Additional Notes on the Problem of the Late Roman Dalmatian Cunei. (Acta Antiqua, 1963)
Új barbár népek Pannóniában, a IV. század végén. Kand. értek. (Bp., 1966)
Stilicho proditor arcani imperii. (Acta Antiqua, 1968)
Das letzte Jahrhundert Pannoniens. Monográfia. (Bp.–Amsterdam, 1969)
Pannonica. Notizen zum letzten Jahrhundert Pannoniens. (Acta Archaeologica, 1972)
Pannónia késő római történetének vitaanyagához. Válasz két cikkre. (Századok, 1972)
Jordanes-Studien. Die Werke des Jordanes und das „Chronicon” des Marcellinus Comes. Die Selbständigkeit des Jordanes. (Chiron. Mitteilungen der Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des Deutschen Archäologischen Institute, 1976)
Die Auflösung des Altertums. Beiträge zu einer Umdeutung der Alten Geschichte. Monográfia. (Bp., 1978)
Epochenwechsel um 476. Odoaker, Theoderich und die Umwandlungen. – Korszakváltás 476-ban. Odoaker, Nagy Theoderik és az átalakulások. Függelék: Pannónia-problémák. Monográfia és doktori értek. is. (Bp.–Bonn, 1984)
Umwandlung der diokletianischen Agrarbesteuerung im Königreich Odoakers und Theoderichs d. Gr. (Studien zur Alten Geschichte. I–III. köt. Roma, 1986)
Revision des Ungarn-Image von Konstantinos Porphyrogennetos. Textanalysen und Reinterpretation der Aussagen des Konstantinos Porphyrogennetos über die Politikgeschichte der Ungarn. (Byzantinische Zeitschrift, 1989)
Pannonica. Ergänzende Notizen zum letzten Jahrhundert Pannoniens. (Bonner Jahrbücher, 1990)
Die anders verlaufene Geschichte. Antike und Geschitsdeutung für heute Anthologie von Mikro- und Makroanalysen. I–II. köt. (Bp., 2002–2003)
Studies in Historico-Political Culture of Antiquity and Humanism. (Bp., 2005)
Antiquity Faced with Modernity. Studies in Arcana Historiae. (Bp., 2006)
Classical Political Thought at Work. Thucydides, Roman Convergence, Modern Challenges. (Bp., 2007)
The Riddle of West Roman Bankruptcy. Hard Birth of Modern Civilization. (Bp., 2008)
Gallic, Briton, German Preludes in Making the „West” A Pamphlet for Turn of Patterns. (Bp., 2009)
Politico-Military Oddities in Late Antiquity with Looks at Present. (Bp., 2009)
The Pseudism in Policy. Pamphlet on Reverse of History. (Bp., 2010)
The First Epochal Revolution: 476. Opening to the Middle Ages. (Bp., 2010)
A Late Roman Exarchate of Urbs Romae. The Pannonian Valeria. (Bp., 2011)
ford.: Vegetius: A hadtudomány foglalata. Ford., a jegyzeteket írta. (A hadművészet ókori klasszikusai. Bp., 1963).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője