Vandrák András
Vandrák András

2024. július 18. Csütörtök

Vandrák András

pedagógus, filozófus

Születési adatok

1807. január 24.

Csetnek, Gömör vármegye

Halálozási adatok

1884. szeptember 14.

Eperjes, Sáros vármegye


Család

Sz: András gazdatiszt, Choma Zsuzsánna.

Iskola

Az eperjesi koll.-ban tanult (1819–1828), Tiszolcon papjelölti és tanárképesítő vizsgát tett (1828), a jénai egyetemen bölcsésztudori okl. szerzett (1831). Az MTA tagja (l.: 1847. dec. 23.).

Életút

Az eperjesi ev. koll. h. tanára (1831–1833), bölcseleti tanára, egyúttal a filozófia, a lélektan, a latin és m. irodalom r. tanára (1833–1884). Trencsén (1845), Árva (1847) és Sáros vm.-k táblabírája (1848). – Filozófiai etikával, erkölcstannal fogl., az első m. nyelvű lélektani tankönyvek szerzője. A 19. sz. egyik jeles pedagógusaként magánneveléssel fogl.: a Kubinyi, a Thuránszky, a Dessewffy, a Baloghy, a Máriássy és a Szirmay családok nevelőjeként is tevékenykedett. Részt vett az 1842. évi acsai egyetemes tanügyi értekezleten, majd jelentős szerepet játszott a mo.-i protestáns gimn.-ok szervezetének kidolgozásával. 1883. szept. 15-én ülte meg az eperjesi koll. félszázados tanári működésének ún. örömünnepét. – A jenai egyetem tb. doktora (1858: ebből az alkalomból Arany János versben üdvözölte: Tanári jubileumra).

Főbb művei

F. m.: Lelkileges embertan, vagyis physicai anthropologia kézikönyvül oskolák számára. (Eperjes, 1841
3. átd. és jav. kiad. Lélektan címmel, 1863)
A philosophiai ethika elemei. (Lőcse, 1842
2. átd. kiad. Bölcseleti erkölcstan címmel, Eperjes, 1865)
Elemi logika. (Eperjes, 1844)
Fries Jakab bölcsészere. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1849. jún. 4. és júl. 2.
újonnan kiadta Beöthy Ottó, Valóság, 1984)
Tiszta logika. (Eperjes, 1861
3. teljesen átd. kiad. 1867)
Bölcseleti jogtan. Észjog. (Eperjes, 1864)
Magyarhoni evangelikus gymnasiumok szervezése. (H. n., 1870).

Irodalom

Irod.: Vécsey Tamás: Emlékbeszéd V. A. felett. (Bp., 1886)
Emlékünnepély, melyet V. A. emlékezetére ült az eperjesi Collegium. (Eperjes, 1886)
Mayer András: V. A., az eperjesi ev. kollégium tanára. (Bp., 1911)
Szelényi Ödön: V. A., mint pedagógus. (Magyar Paedagogia, 1916)
Szelényi Ödön: V. A. paedagogiai iratai. (Magyar Paedagogia, 1917)
Mészáros András: V. A. filozófiai rendszere. (Pozsony–Bp., 1980)
Mészáros András: V. A. (Vigilia, 1984).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője