Vandrák András
Vandrák András

2021. október 16. Szombat

Vandrák András

pedagógus, filozófus

Születési adatok

1807. január 24.

Csetnek, Gömör vármegye

Halálozási adatok

1884. szeptember 14.

Eperjes, Sáros vármegye


Család

Sz: András gazdatiszt, Choma Zsuzsánna.

Iskola

Az eperjesi koll.-ban tanult (1819–1828), Tiszolcon papjelölti és tanárképesítő vizsgát tett (1828), a jénai egyetemen bölcsésztudori okl. szerzett (1831). Az MTA tagja (l.: 1847. dec. 23.).

Életút

Az eperjesi ev. koll. h. tanára (1831–1833), bölcseleti tanára, egyúttal a filozófia, a lélektan, a latin és m. irodalom r. tanára (1833–1884). Trencsén (1845), Árva (1847) és Sáros vm.-k táblabírája (1848). – Filozófiai etikával, erkölcstannal fogl., az első m. nyelvű lélektani tankönyvek szerzője. A 19. sz. egyik jeles pedagógusaként magánneveléssel fogl.: a Kubinyi, a Thuránszky, a Dessewffy, a Baloghy, a Máriássy és a Szirmay családok nevelőjeként is tevékenykedett. Részt vett az 1842. évi acsai egyetemes tanügyi értekezleten, majd jelentős szerepet játszott a mo.-i protestáns gimn.-ok szervezetének kidolgozásával. 1883. szept. 15-én ülte meg az eperjesi koll. félszázados tanári működésének ún. örömünnepét. – A jenai egyetem tb. doktora (1858: ebből az alkalomból Arany János versben üdvözölte: Tanári jubileumra).

Főbb művei

F. m.: Lelkileges embertan, vagyis physicai anthropologia kézikönyvül oskolák számára. (Eperjes, 1841
3. átd. és jav. kiad. Lélektan címmel, 1863)
A philosophiai ethika elemei. (Lőcse, 1842
2. átd. kiad. Bölcseleti erkölcstan címmel, Eperjes, 1865)
Elemi logika. (Eperjes, 1844)
Fries Jakab bölcsészere. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1849. jún. 4. és júl. 2.
újonnan kiadta Beöthy Ottó, Valóság, 1984)
Tiszta logika. (Eperjes, 1861
3. teljesen átd. kiad. 1867)
Bölcseleti jogtan. Észjog. (Eperjes, 1864)
Magyarhoni evangelikus gymnasiumok szervezése. (H. n., 1870).

Irodalom

Irod.: Vécsey Tamás: Emlékbeszéd V. A. felett. (Bp., 1886)
Emlékünnepély, melyet V. A. emlékezetére ült az eperjesi Collegium. (Eperjes, 1886)
Mayer András: V. A., az eperjesi ev. kollégium tanára. (Bp., 1911)
Szelényi Ödön: V. A., mint pedagógus. (Magyar Paedagogia, 1916)
Szelényi Ödön: V. A. paedagogiai iratai. (Magyar Paedagogia, 1917)
Mészáros András: V. A. filozófiai rendszere. (Pozsony–Bp., 1980)
Mészáros András: V. A. (Vigilia, 1984).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013