Vági Ferencné Jónás Anna
Vági Ferencné Jónás Anna

2021. október 20. Szerda

Vági Ferencné Jónás Anna

közgazdász

Névváltozatok

Váginé Jónás Anna; Jónás Anna, V.

Születési adatok

1926. november 30.

Görömböly, Borsod, Gömör és Kishont vármegye

Halálozási adatok

1993. március 1.

Budapest


Család

Sz: Jónás Lajos, Burján Anna. F: 1952-től Vági Ferenc (1926–1996) közgazdász, egyetemi tanár. Leánya: Vági Erzsébet (1956–) és Vági Veronika (1960–); fia: Vági Márton (1962–). 

Iskola

Középiskoláit Miskolcon végezte (1945-ben éretts.). A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (JNMGE) matematika–fizika–számvitel szakon tanult (1945–1948), az átszervezés után a Magyar Közgazdaság-tudományi Egyetem Agrárszakán közgazdász okl. szerzett (1950), a közgazdaság-tudományok kandidátusa (1979). Öthónapos központi pártiskolát végzett (1953). 

Életút

A Magyar Közgazdaság-tudományi Egyetem, ill. az MKKE Agrárgazdaságtan Tanszéke tanársegéde (1950–1953), az MKKE PB függetlenített agit.-prop. titkára (1953), a budapesti IX. kerületi pártbizottság politikai munkatársa (1953–1954), a Közgazdasági Szemle alapító rovatvezetője, szerkesztője (1954–1967). Az Országos Tervhivatal (OT) Tervgazdasági Intézete (TGI) tud. munkatársa (1967–1976), tud. osztályvezetője (1976–1981). Algériában FAO-szakértő (1983). 

A népgazdasági tervezés általános elméleti és módszertani kérdéseivel, a tervezési és statisztikai elszámolási rendszer problémáival, a hatékonyság és gazdaságosság elméleti módszertani kérdéseivel, a matematikai módszereknek a tervezésben, ill. a közgazdasági elemzésekben való alkalmazásával foglalkozott. Írásai Vági Ferencné és Váginé Jónás Anna néven is megjelentek. 

Főbb művei

F. m.: Programozási eredmények az élelmiszer-gazdaság tervezésében. Vágó Józseffel. (Közgazdasági Szemle, 1971)
Programozási eljárások alkalmazása a mezőgazdasági tervezésben. (A mezőgazdaság tervezési rendszere. Egy. tankönyv. Szerk. Varga László. Bp., 1971
2. átd. és bőv. kiad. 1975)
Tervszondázás. Dániel Zsuzsával, Kornai Jánossal, Martos Bélával. (Közgazdasági Szemle, 1972)
A népgazdasági mérlegrendszer. (Közgazdasági Szemle, 1973)
Népgazdasági tervezés és programozás. Szerk. Ganczer Sándorral. (Az OT TGI kiadványa. Bp., 1974)
A népgazdasági hatékonyság méréséről. Sivák Józseffel. (Közgazdasági Szemle, 1974)
A francia tervezés néhány időszerű kérdése. (Közgazdasági Szemle, 1975)
A hatékonyság szerepe a tervezésben. Sivák Józseffel. (Bp., 1976)
A társadalmi tervezés hatékonyságának mérése és tervezése. Sivák Józseffel. (Közgazdasági Szemle, 1976)
A mezőgazdasági tervezés új módszerei. Kand. értek. (Bp., 1978)
A magyar élelmiszer-termelés szimulációs modellje. Csáki Csabával, Mészáros Sándorral. (Bp., 1978)
Új módszerek a mezőgazdaság tervezésében. Monográfia. (A nagyüzemi gazdálkodás kérdései. Bp., 1981)
Megjegyzések a mezőgazdasági üzemek hatékonyságának megítéléséhez. (Közgazdasági Szemle, 1981)
Az Európai Közgazdászok V. Kongresszusának tanulságai. Balatonszéplak, 1987. aug. 31.–szept. 4. Előadások. Szerk. Forgács Csabával. (Az Agroinform kiadványa. Bp., 1988)
Váltás az agrártermelés technológiájában. (Közgazdasági Szemle, 1989)
Mezőgazdasági statisztikák elemzése számítógépes módszerekkel. (X. Magyar Operációkutatási Konferencia. 1980. szept. 9–11. Előadások. Szerk. Meszéna György. Debrecen, 1990). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2014