Tóth Klára
Tóth Klára

2023. december 8. Péntek

Tóth Klára

kémikus, gyógyszerész

Névváltozatok

Szepesváry Tamásné

Születési adatok

1939. február 6.

Nagykanizsa, Zala vármegye

Halálozási adatok

2013. december 9.

Budapest

Temetési adatok

2013. december 18.

Budapest

Óbudai Temető


Család

Sz: Tóth László (†1962) földműves, Kispál Zsófia. F: 1968-tól Szepesváry Tamás könyvtáros, az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ tud. főmunkatársa. Özvegy. Leánya: Szepesváry Eszter.

Iskola

Általános iskoláit Galambokon végezte, a szentendrei Ferences Gimnáziumban éretts. (1957). A BOTE-n gyógyszerész okl. szerzett (1962), a Veszprémi Vegyipari Egyetemen doktorált (1964), a kémiai tudományok kandidátusa (1970), doktora (1991). Az MTA tagja (l.: 1995. dec. 18.; r.: 2001. máj. 7.).

Életút

A Zala megyei Tanács Gyógyszertári Központjának gyógyszerésze (1962). A Veszprémi Vegyipari Egyetem Analitikai Kémiai Tanszékének tanársegéde (1962–1967), egy. adjunktusa (1967–1970). A BME Vegyészmérnöki Kar Általános és Analitikai Kémiai Tanszékének egy. adjunktusa (1970–1974), egy. docense (1974–1991), egy. tanára (1991. júl. 1-jétől) és az Elektroanalitikai Csoport vezetője (1975-től). A Birminghami Egyetem Analitikai Kémiai Tanszékének vendégkutatója (1965–1966). Tudományos pályafutásának kezdetén lángfotometriával, majd ionszelektív elektródok fejlesztésével foglalkozott, később érdeklődése a kémiai és bioszenzor-kutatás, új típusú elektrokémiai és optikai szenzorok kialakítása, valamint bioanalitikai módszerek és érzékelők fejlesztése felé fordult. Nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el a pásztázó elektrokémiai mikroszkópia fejlesztése és a szenzorkutatásban történő alkalmazása terén. Pásztázó elektrokémiai mikroszkóphoz elsőként csatolt különböző felépítésű, ionszelektív ultra-mikroelektródot. Az általa kidolgozott, ill. továbbfejlesztett potenciometriás mikroszkópiás módszer segítségével elsőként nyílt lehetőség ionkoncentrációk lokális és időbeli változásának követésére.

Elismertség

Az MTA Analitikai Kémiai Bizottsága tagja (1973-tól), elnöke, Elektrokémiai Munkabizottsága (1966–1972), Gyógyszer-analitikai Munkabizottsága tagja (1969–1972) Elektroanalitikai Munkabizottsága tagja (1973–1976), titkára (1976-tól). Az MTA Szociális Bizottsága tagja. Az MTA–TMB Szervetlen Kémiai Szakbizottsága (1980–1995), ill. a Doktori Tanács I. sz. Kémiai Szakbizottsága tagja (1995-től). Az OTKA Élettelen Természettudományi Kollégium elnöke (1999-től). A Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) Elektroanalitikai Szakcsoportjának elnöke. Az IUPAC Analitikai Bizottsága tagja (1996–1999).

Elismerés

A Turkui Akadémia díszdoktora. Dunántúli Analitikai Díj (1969), Akadémiai Díj (1978), Lavoisier-díj (1984), Schulek Elemér-emlékérem (1994), Erdey László-díj (1998), Széchenyi-díj (2000), Ipolyi Arnold Tudományfejlesztési Díj (2002).

Főbb művei

F. m.: Membrane of Heterogeneous Structure for the Determination of the Activity of Anions. Havas Jenővel, Pungor Ernővel. (Acta Chimica, 1964)
Silicone Rubber Membrane Electrodes. Havas Jenővel, Pungor Ernővel. (Acta Chimica, 1966)
Theorie und Anwendung der heterogenen Gummimembranelektroden für die Bestimmung einigen Ionen. Havas Jenővel, Pungor Ernővel. (Mikrochimica Acta, 1966)
The Developments of Fluoride-Sensitive Membrane Electrodes. MacDonald, A. G. M.-mel. (Analytica Chimica Acta, 1968)
Selectivity of Ion-Specific Membrane Electrodes. Pungor Ernővel. (Analytica Chimica Acta, 1969)
Ionszelektív membránelektródok elektrokémiai sajátságai és néhány analitikai alkalmazása. Kand. értek. (Veszprém, 1969)
Ezüst-jodid membránelektród szelektivitásának meghatározása. Puhony Z.-vel, Pungor Ernővel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1970)
Ion-Selective Membrane Electrodes. A Review. Pungor Ernővel. (The Analyst, 1970
angolul: Acta Chimica, 1970)
Potentiometric Determination of Thiourea with a Sulphide-Selective Membrane Electrode. Pápay M. K.-val, Pungor Ernővel. – Transient Phenomena of Ion-Selective Membrane Electrodes. Gavallér I.-vel, Pungor Ernővel. (Analytica Chimica Acta, 1971)
Alkaloid haloidok meghatározása ionszelektív membránelektródok segítségével. Kálmán Jánossal, Küttel Dezsővel. (Acta Pharmaceutica, 1971)
Potentiometric Determination of p-urazine with an Ion-Selective Electrode. Többekkel. (The Analyst, 1972)
Zavaró hatások tanulmányozása a gyógyszerként használt haloidok ionszelektív membránelektródokkal végzett meghatározása során. Kálmán Jánossal, Küttel Dezsővel. (Acta Pharmaceutica, 1972)
Ion-Selective Sensors. Pungor Ernővel. (Pure and Applied Chemistry, 1972)
A potenciometria területén végzett hazai kutatások értékelése. (Kémiai Közlemények, 1972)
Indikátorelektród mint a kémiai ipari automatizálás egyik alapja. Monográfia. Fehér Zs.-vel, Pungor Ernővel. (Bp., 1973)
Precipiate Based Ion-Selective Electrodes. Pungor Ernővel. (Pure and Applied Chemistry, 1973)
An Examination of the Temperature Coefficients of Ion-Selective Electrodes in Non-Isothermal Galvanic Cells. Lindner E.-vel, Pungor Ernővel. – Development of a Silicone Rubber Potassium Membrane Electrode. Többekkel. – A Further Study on a Chelate-Forming Selective Electrode. Többekkel. (Ion-Selective Electrodes. Szerk. Pungor Ernő. Bp., 1973)
Recent Results on the Dynamic Response of Precipiate Based Ion-Selective Electrodes. Pungor Ernővel. (Analytica Chimica Acta, 1973)
Csapadék-alapú ionszelektív elektródok. Pungor Ernővel. (Kémiai Közlemények, 1973)
Elektrokémiai vizsgálatok nemvizes közegben. 1–4. Pungor Ernővel, Tran Tu An-nal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1973–1974)
The Use of Precipiate Based Silicone Rubber Ion-Selective Electrodes and Silicone Rubber Based Graphite Voltammetric Electrodes in Continuous Analysis. Többekkel. (The Analyst, 1974)
The Surface Morphology of Ion-Selective Membrane Electrodes. Többekkel. (Analytica Chimica Acta, 1975)
Novel Electroanalytical Techniques for Pollution Analysis. Többekkel. (Zeitschrift für Analytische Chemie, 1976)
Application of Electroanalytical Detectors in Chromatography. Többekkel. (Analytica Letters, 1976)
Calibration of Bromide Ion-Selective Electrodes. Többekkel. (Analytica Chimica Acta, 1977)
Novel Titration Technique for the Analysis of Streamed Samples. 1–4. Többekkel. (Analytica Chimica Acta, 1977–1978)
Ion-Selective Electrodes in Non-Aqueous Solvents. Pungor Ernővel. (The Chemistry of Non-Aqueous Solvents. New York–San Francisco–London, 1978)
Ion-Selective Electrodes. Nagy Gézával, Pungor Ernővel. (Microchimica Acta, 1978)
Automata berendezés kialakítása gyógyszerkészítmények hatóanyag-kioldódási tulajdonságainak vizsgálatára. 1–2. Többekkel. (Magyar Kémikusok Lapja, 1979)
Analytical Methods Involving Ion-selective Electrodes. Nagy Gézával, Pungor Ernővel. (Ion-Selective Electrode Methodology. Boca Raton, 1979)
Evaluation of Acid–Base Titration Curves Obtained by the Triangle-Programmed Titration Techniques in Flowing Solutions. Többekkel. (Talanta, 1979)
Description of Transient Potentiometric Signals Measured in Injection Analysis Systems. Többekkel. (Acta Chimica, 1979)
The Application of Electroanalytical Detectors in Continuous Flow Analysis. Többekkel. (Analytica Chimica Acta, 1980)
Automatic Electrochemical Analysis. 1–2. Többekkel. (CRC Critical Reviews in Analytical Chemistry, 1982–1983)
Applications of Ion-Selective Electrodes in Non-Aqueous and Mixed Solvents. Többekkel. (Pure and Applied Chemistry, 1983)
Reaktív ionszelektív elektródok. 1. Csapadék-alapú cianid-elektródok felületének vizsgálata. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1984)
Automated Polarographic and Photometric System for Serial Analysis. Többekkel. – Evaluation of Triangle Programmed Titration Curves by Fourier Transformation. Többekkel. – Flow Titration Techniques. Többekkel. – Automation of Triangle Programmed Potentiometric Titrations. (Modern Trends in Analytical Chemistry. Szerk. Pungor Ernő. Bp., 1984)
In vivo Measurements with Potassium Ion-Selective Microelectrode Based on a New Bis[crown-ether]. Többekkel. – Crystallographic Study on Metal Sulphide Activity Material for Cadmium Ion-Selective Electrodes. Többekkel. (Analytica Chimica Acta, 1985)
Definition and Determination of Response Time of Ion-Selective Electrodes. Lindner E.-vel, Pungor Ernővel. (Pure and Applied Chemistry, 1985)
Semleges inofort tartalmazó ionszelektív elektródok vizsgálata impedancia módszerrel. 1–2. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1986)
Liquid Chromatography with Electrochemical Detection. New Applications in Ion Chromatography and Reversed Phase Chromatography. Többekkel. (Journal of Chromatography, 1987)
Experimental Evidence for the Surface Change of Solid State Copper Ion-Selective Electrodes in Chloride Medium. Többekkel. (Microchimica Acta, 1987)
Dynamic Response of Ion-selective Electrodes. Lindner E.-vel, Pungor Ernővel. (Boca Raton, 1988)
Ionszelektív elektródok elektrokémiája és analitikai alkalmazása. Doktori értek. (Bp., 1990)
Chromogenic Claix[4]arene as Ionophore for Potentiometric and Optical Sensors. Többekkel. (Talanta, 1994)
Novel Application of Potentiometric Microelectrodes: Scanning Potentiometric Microscopy. Többekkel. (Electroanalysis, 1994)
Scanning Electrochemical Microscopy. 28. Ion-Selective Neutral Carrier-Based Microelectrode Potentiometry. Többekkel. (Analytical Chemistry, 1995)
Szelektív érzékelők jelentősége a kémiai analízisben. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1996. jún. 18.
megjelent: Magyar Kémiai Folyóirat, 1999 és Székfoglalók. 1995–1998. IV. köt. Bp., 2000)
Planar Wave Guide Ion-selective Sensors. Többekkel. (Analytica Chimica Acta, 1997)
Fast Response Potentiometric Acetycholine Biosensors. Többekkel. (Electroanalysis, 1999)
A miniatürizálás térhódítása az elektronikában. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 2001. okt. 16.)
Picomolar Detection Limits with Current-Polaryzed Pb2+ Ion-Selective Membranes. Többekkel. (Analytical Chemistry, 2001)
Gyorsválaszú, ionszelektív optódmembránon alapuló karbamidszenzor kialakítása és alkalmazása áramlóoldatos analízisben. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 2001)
Az analitikai kémia helyzete és fejlődési lehetőségei. (Magyar Kémikusok Lapja, 2002)
Electrochemical Methods for the Determination of Diffusion Coefficients. Többekkel. The Analyst, 2008)
Nafion 2,2’-bipyridyl-bismuth-film Electrode for Anodic Stripping Voltammetry. Többekkel. (Analytica Chimica Acta, 2008)
Calixarene Nafion-Modified Bismuth-Film Modified Electrodes for Adsorptive Stripping Voltammetric Detection of Lead. Többekkel. Electroanalysis, 2009)
Ionophore Gold Nanoparticle Conjugates. Többekkel. Chemical Communications, 2010)
Elektroanalitikai stripping analízis bizmutfilm-elektródok alkalmazásával. A fémanalízis új iránya. Torma Ferenccel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 2010)
Synthesis and Optical Characterization of Novel Azacrown Ethers Containing an Acridinone or an N-methylacridinone Unit as Potential Fluorescent Chemosensors. Többekkel. (Tetrahedron, 2010).

Irodalom

Irod.: T. K. (Nők a magyar tudományban. Szerk. Balogh Margit, Palasik Mária. Bp., 2010).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője