Torma József
Torma József

2021. október 21. Csütörtök

Torma József, csicsókeresztúri

történész, régész

Születési adatok

1801. március 29.

Dés, Belső-Szolnok vármegye

Halálozási adatok

1861. január 19.

Csicsókeresztúr, Belső-Szolnok vármegye


Család

Sz: Torma Mihály, Mózes Judit. F: Daniel Jozefa. Fia: Torma Károly (1829–1897) régész, jogász, az MTA tagja; leánya: Torma Zsófia (1840–1899) régész, paleontológus, az első magyar régésznő.

Iskola

A kolozsvári katolikus líceumban tanult (1818–1822), jogtudományi szigorlatot tett (1822).

Életút

Az erdélyi kormányszék, majd a marosvásárhelyi királyi tábla fogalmazója (1822–1832), Belső-Szolnok vm. főjegyzője és pénztárnoka (1832–1848) és az erdélyi országgyűlés követe (1834–1848). A forradalom és szabadságharc idején az első pesti népképviseleti országgyűlés követe (1848. júl.–1849. ápr.), majd visszavonult birtokaira gazdálkodni. A világosi fegyverletétel (1849. aug. 13.) után a rettegi, ill. a pesti hadbíróság elé állították (az uralkodótól kegyelmet kapott: 1850). Csicsókeresztúr vidékén gazdálkodott és régészeti kutatásokat is folytatott, Alsóilosván. Régészeti kutatásainak eredményeit a kolozsvári Nemzeti Társalkodó c. lapban tette közzé. Több műve (Belső-Szolnok vármegye története; Genealogiai táblák. I–II.; Historico-diplomatikai lexikon) kéziratban maradt. Néhány munkáját, köztük Oklevelészeti naptár (1879) c. úttörő kezdeményezését halála után fia, Torma Károly adta ki.

Főbb művei

F. m.: Figyelem gerjesztésül Belső-Szolnok vármegye leírásáról. (Tudományos Gyűjtemény, 1830)
Oklevelészeti naptár. Calendarium Diplomaticum. 1852. A középkori, főleg hazai okleveleken előforduló keltek meghatározására kidolgozta és összeáll. A szerző halála után kiadta Torma Károly. Két kihajtható melléklettel. (Kolozsvár, 1879)
A zonuki grófságról. A bevezetőt Torma Károly írta. (Bp., 1885).

Irodalom

Irod.: T. J. Arcképével. (Vasárnapi Ujság, 1864. 52.)
Fejérpataky László: Oklevelészeti naptár. (Századok, 1879)
Gr. Lázár Miklós: Erdély főispánjai. (Bp., 1889)
Egyed Ákos: T. J. (Az 1848–1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. Szerk. Pálmány Béla. Bp., 2002)
Molnár Dénes: Erdélyi műtár. Képzőművészek, iparművészek, műépítészek, művészettörténészek, fotóművészek, műgyűjtők adattára. (Déva, 2002).

Megjegyzések

MÉL téves halálozási év: 1864!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013