Tömöry Márta
Tömöry Márta

2021. október 16. Szombat

Tömöry Márta

történész

Születési adatok

1910. november 17.

Gyula

Halálozási adatok

1999. október 24.

Budapest


Család

Sz: Rácz Mária. Apja tanító volt.

Iskola

Óvónőképzőt végzett (1931), gyorsírástanári (1932), tanítói képesítést (1945), az ELTE Történettudományi Karán történelem szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1953), az ELTE BTK-n doktorált (1959), a történelemtudományok kandidátusa (1979).

Életút

A gyulai polgári iskola óraadó gyorsírástanára (1933–1934), a debreceni Tisza István Tudományegyetem Gazdasági Hivatalának tisztviselője (1934–1936), Szatmárcsekén, Balmazújvárosban községi óvónő (1936–1939). Pestújhelyen állami óvónő (1939–1947), a Pedagógus Szakszervezet budapesti szervezetének függetlenített munkatársa (1947–1949). Az MTA Történettudományi Intézetében tud. segéderő (1949–1953), az Intézet Bibliográfiai és Dokumentációs Osztályának tud. segédmunkatársa (1953–1959), tud. munkatársa (1959–1970), nyugdíjas tud. munkatársa (1971-től). Magyarország 19–20. sz.-i történetével, elsősorban a 20. sz. eleji politikai, kulturális, ill. ifjúsági mozgalmak történetével, a Galilei Körrel, Thallóczy Lajos történetírói és politikusi munkásságával és a Monarchia balkáni politikájában játszott szerepével foglalkozott.

Elismertség

A Magyar Történelmi Társulat tagja (1950-től). A TIT Történelmi Szakosztályának vezetőségi tagja, majd elnökhelyettese (1953-tól). A Hazafias Népfront (HNF) budapesti bizottságának tagja (1957-től).

Elismerés

Szocialista Munkáért (1953 és 1963), Munka Érdemérem (1962).

Főbb művei

F. m.: Az egyetemi hallgató Ady Endre és az egyetemi hallgatók. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1957)
Szabó Ervin ifjúkori röpirata a nemzetiségi kérdésről. 1902. (Századok, 1958)
A haladó egyetemi ifjúsági mozgalmak története. 1900–1914. Egy. doktori értek. (Bp., 1959)
Duczynska Ilona feljegyzései az 1918-as januári sztrájk előzményeiről. (Történelmi Szemle, 1959)
Új vizeken járok. A Galilei Kör története. (Bp., 1960)
Der Briefwechsel zwischen Vatroslav Jagic und Lajos Thallóczy. Bor Kálmánnal. (Studia Slavica, 1965)
Bosznia-Hercegovina annektálásának történetéből. Részletek Thallóczy Lajos naplóiból. (Századok, 1966)
Kossuth Lajos levelei Thallóczy Lajoshoz. (Valóság, 1975)
Thallóczy Lajos és az Országos Levéltár. (Bp., 1976)
Thallóczy Lajos és a Balkán-kérdés. Kand. értek. (Bp., 1978)
Szigeti József levelei Thallóczy Lajoshoz. 1880–1885. (Levéltári Szemle, 1978)
Építők Szalmás Kórusa. 1881–1981. Szerk. Pallos Bélával. (Bp., 1981)
Thallóczy Lajos, a tragikus sorsú történetíró. (Baranya, 1996/97).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013