Tomcsányi Pál
Tomcsányi Pál

2023. december 9. Szombat

Tomcsányi Pál, tomcsányi

mezőgazdasági mérnök

Névváltozatok

Naményi Tomcsányi Pál 

Születési adatok

1924. február 27.

Budapest

Halálozási adatok

2018. február 22.

Budapest

Temetési adatok

2018. március 22.

Budapest

Farkasrét


Család

Nagyszülei: Tomcsányi Mór (†1913. máj. 9. Budapest. Temetés: 1913. máj. 21. Kerepesi út) honvéd huszárhadnagy, Turóc vármegye alispánja, nagycsepcsényi és muthnai Vladár Mária (†1922. márc. 22. Budapest. Temetés: 1922. márc. 24. Kerepesi út). Sz: Tomcsányi Vilmos Pál (1880–1959) politikus, igazságügy-miniszter, Vladár Erzsébet. Nagybátyja: Tomcsányi Móric (1878–1951) jogász, egyetemi tanár, az MTA tagja. F: Gyulay Judit, a MÉM Információs Központ előadója. Fia: Tomcsányi András mezőgazdasági mérnök, Tomcsányi István mérnök és Tomcsányi Pál, ifj. kertészmérnök.

Iskola

A budapesti Evangélikus Gimnáziumban éretts. (1942); közben az országos középiskolai tanulmányi versenyen, természetrajzból, „győzelmi oklevelet“ szerzett (1942). A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) Mezőgazdaság-tudományi Osztályán mezőgazdaság-tudományi és doktori okl. (1946), valamint gazdasági szaktanári okl. szerzett (1948), a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1970), doktora (1976).

Az MTA tagja (l.: 1990. máj. 21.; r.: 1995. máj. 8.).

Életút

A JNMGE Mezőgazdaság-tudományi Osztály Növénytani Intézete gyakornoka (1944–1945), a Közellátási Minisztérium Takarmány-gazdálkodási Osztály közellátási segédfelügyelője (1946–1947), a Földművelésügyi Minisztérium (FM) Külforgalmi Osztály miniszteri fogalmazója (1947–1948). A Gazdasági Főtanács Titkársága Mezőgazdasági és Szövetkezetpolitikai Főosztálya előadója (1949–1950), az Országos Tervhivatal (OT) Mezőgazdasági Osztálya kertészeti és növényvédelmi előadója (1950–1952), szakértője (1952–1957). A Kertészeti Kutató Intézet kutatómérnöke (1952–1954), az Országos Növényfajta-kísérleti Intézet, ill. az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (OMMI) Gyümölcs–szőlő–dísznövény Osztálya tud. munkatársa (1954–1963), tud. osztályvezetője (1963–1972), tud. főosztályvezetője (1972–1983), az intézet igazgatója (1983–1986), nyugdíjas kutatóprofesszora (1990-től).

A Kertészeti és Élelmiszer-ipari Egyetem (KÉE) c. egy. tanára.

Gyümölcsnemesítéssel és -fajtakutatással foglalkozott. Alapvetően új eredményeket ért el gyümölcs- és dísznövényfajták ökonómiai és preferenciaértékelésének kidolgozása, ill. a gyümölcs fajtafenntartó nemesítés módszertanának bevezetése terén. Nevéhez fűződik a tudományos agrármarketing-kutatás magyarországi elindítása: egyetemi oktatásának és szakmérnöki képzésének kidolgozása és bevezetése, PhD-képzésének elindítása; továbbá a kertészeti szabványosítás magyarországi kifejlesztése és irányítása.

Elismertség

Az MTA Marketing Bizottsága elnöke (1983–2005), a Doktori Tanács Agrárökonómiai Szakbizottsága tagja. A Szabványügyi Kertészeti Bizottság elnöke (1954–1970).

 

A The Catholic Academy of Sciences in the USA tagja.

Elismerés

A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal (2014).

 

KÉE Jubileumi Emlékplakett (1979), Entz Ferenc-emlékérem (1984), Széchenyi-díj (1995), Ipolyi Arnold Tudományfejlesztési Díj (1995).

 

A Szent István Egyetem (SZIE) díszdoktora.

 

Vásárosnamény díszpolgára.

 

A johannita rend lovagja. 

Szerkesztés

A Szaporításra engedélyezett szőlő- és gyümölcsfajták jegyzéke (1975/76–1986/87) és az Államilag minősített növényfajták jegyzéke szerkesztője (Szerafin Jenővel és Tuza Sándorral, 1979–1982).

Főbb művei

F. m.: verseskötete: Napfogyatkozás. Fiókban megőrzött líra. Naményi Tomcsányi Pál néven. (Pomáz, 2009).

 

F. m.: Üzemi gyümölcstermelés. Rayman Jánossal és Rozsnyay Józseffel. (Mezőgazdasági Szakkönyvtár. 9. Bp., 1952)
Szőlőtermelő üzemek szervezése. Mezőgazdasági technikumi tankönyv. (Bp., 1954)
Gyümölcstermelésünk fejlesztésének néhány közgazdasági vonatkozása. (Közgazdasági Szemle, 1955)
A gyümölcs-, szőlő- és dísznövényfajták minősítési rendszere. (Nemesített növényfajtákkal végzett országos fajtakísérletek eredményei. 1955. Bp., 1957)
Növényvédelem. (Gyümölcstermelési zsebkönyv. Szerk. Rayman János. Bp., 1956)
Szőlőtermelésünk kapacitása és gazdaságossága. (Közgazdasági Szemle, 1957)
Gyümölcstermelésünk távlati fejlesztésének kérdései. (Gazdálkodás, 1957)
A gyümölcs csomagolóeszközeinek korszerűsítése. (Csomagolástechnika, 1957)
Gyümölcsfajták ellenállóképessége betegségekkel és kártevőkkel szemben. Témadokumentáció. (Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár kiadványa. Bp., 1958)
Módszertani megfontolások a gyümölcsfa-törzskönyvezés szabványosításával kapcsolatban. (Szabványügyi Közlemények, 1958)
Közvetett vizsgálati módszerek alkalmazása a gyümölcsfák fajtaérték-bírálatára. (Kísérletügyi Közlemények. Kertészet, 1958)
Télialma-tárolás nyitott polietilén csomagolásban. (Csomagolástechnika, 1958)
A jövő csomagolási módja: a csomagolótálca. (Kertészet és Szőlészet, 1958)
Fás növények fajtaérték-vizsgálatának rendszere, különös tekintettel a gyümölcsfákra. (Nemesített növényfajtákkal végzett országos fajtakísérletek eredményei. 1958. Bp., 1959)
Új technikai eljárások a gyümölcstermesztésben. Témadokumentáció. (Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár kiadványa. Bp., 1959)
A kajszibarack és termesztése. Nyujtó Ferenccel. 22 táblával. (Bp., Mezőgazdasági, 1959)
Vorschläge zur Sortenprüfung bei Ostbäume. (Archiv für Gartenbau, 1959)
Üzemi méretű télialma-szállítási kísérlet. (Kísérletügyi Közlemények. Kertészet, 1959)
A gyümölcscsomagolás korszerű technikája. (Mezőgazdasági világirodalm, 1959)
Gyümölcs- és borfajták organoleptikus vizsgálati módszere. Wellisch Péterrel. (Nemesített növényfajtákkal végzett országos fajtakísérletek eredményei. 1959. Bp., 1960)
Gyümölcsfajták irodalmi vonatkozásai. Témadokumentáció. (Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár kiadványa. Bp., 1960)
A gyümölcstermelés statisztikai becslése. (Statisztikai Szemle, 1960)
Fajtakörzetek és a gyümölcstermelés területi elhelyezése. (Kísérletügyi Közlemények. Kertészet, 1960)
A gyümölcsfák fajtafenntartó szelektálása. Éles Z.-vel. (Agrártudomány, 1960)
Télialma-fajták viszonylagos terméshozamának vizsgálata nagyüzemi gyümölcsösökben. (Nemesített növényfajtákkal végzett országos fajtakísérletek eredményei. 1960. Bp., 1961)
Egyszerű eszköz a fanövekedés mérésére. Antos Miklóssal. (Az Erdő, 1961)
Néhány általános gyümölcsfa-tulajdonság jelentősége a fajtaértékelésben – nagyüzemi almafajta-megfigyelések alapján. (Nemesített növényfajtákkal végzett országos fajtakísérletek eredményei. 1961. Bp., 1962)
A dió szintétikus fajtaérték-számítása és az összevont ökonómiai mérőszámok kérdése. (Nemesített növényfajtákkal végzett országos fajtakísérletek eredményei. 1962. Bp., 1963)
Egyes gazdaságilag fejletlen országok mezőgazdasága. Irodalmi szemle. Ujhelyi Tamással. (Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ kiadványa. Bp., 1963)
A gyümölcsmanipulálás korszerűsítése. Többekkel. (Nemzetközi Mezőgazdasági Szemle, 1963)
A szőlő terméselemzése és növekedése. Németh Lászlóval. (Nemesített növényfajtákkal végzett országos fajtakísérletek eredményei. 1963. Bp., 1964)
A gyümölcs útja a fától a fogyasztóig. A gyümölcsszedés és árufeldolgozás nagyüzemi technológiája és szervezése. Mohácsy Mátyással és Peregi Sándorral. 8 táblával. (Bp., Mezőgazdasági, 1963
oroszul: Moszkva, 1968
lett nyelven: Riga, 1970)
Gyümölcsfajták zsebkönyve. 1. Almagyümölcsűek és csonthéjasok. Összeáll. Rayman Jánossal. Ill. Füzesi Árpád. (Bp., Mezőgazdasági, 1964)
A gyümölcs minőségének meghatározása szabványok alapján. Takáts Izabellával. 7 táblával. (Bp., Közgazdasági és Jogi, 1964)
A gyümölcs minősége, különös tekintettel a kivitelre. Témadokumentáció. (Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentéciós Központ kiadványa. Bp., 1964
bolgár nyelven: Szófia, 1965)
Almafajták dinamikus terméselemzése és az „összefüggésrendszerek“ vizsgálatának módszere. (Nemesített növényfajtákkal végzett országos fajtakísérletek eredményei. 1964. Bp., 1965)
Minősített növényfajtáink. Többekkel. (Bp., 1965)
A mezőgazdasági ágazati kutatások ökonómiai vonatkozásai. (Kísérletügyi Közlemények. Kertészet, 1965)
Mandulafajták ökonómiai értékelése és a fajtaválaszték bővítése. Röser P.-nével. (Nemesített növényfajtákkal végzett országos fajtakísérletek eredményei. 1965. Bp., 1966)
A kutatói ismeretgazdálkodás és kézi lyukkártya technikája. Információk gyűjtése és felhasználása a kutató munkájában. (Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Közleményei. 8. Bp., 1966
2. kiad. 1967)
A fajtaválaszték gazdaságtani hatása, tervezése és önszabályozása. (Nemesített növényfajtákkal végzett országos fajtakísérletek eredményei. 1966. Bp., 1967)
Gyümölcsfajták zsebkönyve. Gyümölcsfajták zsebkönyve. 2. Bogyós- és héjas gyümölcsűek. Összeáll. Rayman Jánossal. Ill. Füzesi Árpád. (Bp., Mezőgazdasági, 1967)
Wirtschaftliche Bewertung der Obstsorten und Transformation naturwissenschaftlicher Paramater in ökonomische Messwerte. (Archiv für Gartenbau, 1967)
A szintétikus fajtaérték-számítás elvei és a fajtavizsgálatok ökonómiai tervezése. – A gyümölcs-fajtaválaszték felülvizsgálása közvélemény-kutatással. Faluba Z.-vel. (Nemesített növényfajtákkal végzett országos fajtakísérletek eredményei. 1967. Bp., 1968)
A gyümölcs- és szőlőfajták vizsgálata a nemesítés és a fajtaértékelés során. (Nemesített növényfajtákkal végzett országos fajtakísérletek eredményei. 1968. Bp., 1969)
A gyümölcs és szőlő szintétikus fajtaérték-számítása és alkalmazása a vizsgálatok tervezésében és értékelésében. Kand. értek. is. (Az Országos Mezőgazdasági Fajtakísérleti Intézet kiadványa. Bp., 1969)
Gyümölcs- és szőlőnemesítés. (Magyar növénynemesítés. Szerk. Kapás Sándor. Bp., 1969)
A fajtaválaszték piacgazdasági modellje. – Korai és középérésű őszibarackfajták gazdasági értékelése. Faluba Z.-vel. (Nemesített növényfajtákkal végzett országos fajtakísérletek eredményei. 1969. Bp., 1971)
A gyümölcs- és zöldségtermesztés piacgazdasági vonatkozásai, különös tekintettel a fajtakérdésre. (A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Tudományos Főosztályának kiadványa. Bp., 1970)
A gyümölcsmintavétel módszerei. Wellisch Péterrel. (Nemesített növényfajtákkal végzett országos fajtakísérletek eredményei. 1970. Bp., 1972)
A gyümölcsgazdaság helyzete és várható alakulása Nyugat-Európában. Ujhelyi Tamással. (A Konjunktúra- és Piackutató Intézet kiadványa. Bp., 1971)
Szilárdságvizsgálatok Jonatán-almán. Komádi Györgynével. – A gáztárolás külföldi eredményei és hazai tapasztalatai. (Kertgazdaság, 1971)
Új gyümölcs-, szőlő- és dísznövényfajták. (Magyar Mezőgazdaság, 1971)
Erdészeti növényfajták minősítésének problémái és feladatai. Zsombor Ferenccel. (Nemesített növényfajtákkal végzett országos fajtakísérletek eredményei. 1971. Bp., 1973)
Gyümölcs-fajtakísérletek módszertani problémái. A feladat meghatározása és az első következtetések almakísérletek alapján. Wellisch Péterrel. (Fajtakísérletezés–fajtaminősítés. 1972. Bp., 1974)
Piacos kertészet. A kertészeti marketing alapjai. (Bp., Mezőgazdasági, 1973)
A friss zöldség és gyümölcs távolsági szállítása. (Az Agroinform kiadványa. Bp., 1973)
Kertészeti termék- és fajtaismeret. Összeáll. (A Kertészeti Egyetem kiadványa. Bp., 1973)
Modellszámítás-kísérletek ökonómiai értékelésre. (Kertgazdaság, 1973)
Erdészeti növényfajták minősítésének alapelvei. Zsombor Ferenccel. (Az Erdő, 1973)
Almafajták Európában. Faluba Z.-vel. – A fajtahasználat az európai gyümölcstermesztésben. Faluba Z.-vel. (Kertészet és Szőlészet, 1973)
A kertészeti termékválaszték és termelési szerkezet alapvető összefüggései. Doktori értek. (Bp., 1975)
Bor és marketing. (Az Agroinform kiadványa. Bp., 1975)
A hatékonyság és a hasznosság elemzése a kertészetben. – Virágzásfenológiai megfigyelések almafajtákon. Többekkel. (Kertgazdaság, 1976)
A kertészeti ágazatok távlati fajtapolitikája. (Kertgazdaság, 1978)
Gyümölcsfajtáink. Gyakorlati pomológia. Szerk. (Bp., Mezőgazdasági, 1979)
Mohácsy Mátyás tevékenysége a kertészeti árutermelés kialakításában. (A Kertészeti Egyetem kiadványai. Emlékezés Mohácsy Mátyásra. Szerk. Geday Gusztáv. Bp., 1981)
Az alma termésbecslése a gyümölcs magasságának és átmérőjének meghatározása alapján. Simon Balázzsal és Wellisch Péterrel. (Kertgazdaság, 1981)
88 színes oldal a gyümölcsfajtákról. Almagyümölcsűek és bogyósok. Bödecs Lászlónével és Majoros Lászlóval. (88 színes oldal. Bp., 1982)
Juhfajták összevont ökonómiai értékelése. Kapás Sándorral és Kovács Ivánnal. (Állattenyésztés és Takarmányozás, 1982)
A növényfajták elnevezésének általános irányelvei. Összeáll. (A Növénytermesztési és Minősítési Intézet kiadványa. Bp., 1984)
A kertészeti termesztés marketing vonatkozásai. (Kertgazdaság, 1986)
Kertészeti és élelmiszer-ipari marketing. Egy. jegyz. Totth Gedeonnal. (A Kertészeti és Élelmiszer-ipari Egyetem kiadványa. Bp., 1987)
Az élelmiszer-gazdasági marketing alapjai. Egy. tankönyv. (Bp., Mezőgazdasági, 1988)
A marketing jelentősége a piacgazdálkodásban. (Kertgazdaság, 1989)
A fogyasztói értékítélet és a piacos termelés. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1991. ápr. 17.
megjelent: Értekezések, emlékezések. Bp., 1993 és Kertgazdaság, 1991)
Agrármarketing. Szerk. Lehota Józseffel. (Bp., Mezőgazdasági, 1994)
Piaci áruelemzés és marketing termékstratégia. (Az Országos Mezőgazdasági Minősítési Intézet kiadványa. Bp., 1994
2. kiad. 2001
angolul: Good Analysis and Product Strategy in Marketing. Bp., 1994)
A haszon- vagy hasznosságelvűség dilemmája a piacon. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1996. márc. 19.
megjelent: Marketing &
Management, 1997)
Fajtaismeret és fajtaértékelés a III. évezred küszöbén. (Kertgazdaság, 1998)
Kapás Sándor (Növénytermelés, 1998)
Általános kutatásmódszertan. A PhD-képzés ajánlott tananyaga. (Bp.–Gödöllő, 2000
bőv. kiad. CD-n: 2003)
A marketing a tudományok rendszerében. Szennyessy Judittal. (Ipari Szemle, 2001)
Agrártudomány. Dohy Jánossal és Heszky Lászlóval. (Tudománypolitika Magyarországon. Bp., 2002)
Az Agrármarketing Bizottság húsz éve. (Gazdálkodás, 2003)
Gyümölcsöző sokféleség. (Kertgazdaság, 2003)
A távoktatás lehetőségei a marketingoktatásban. (Marketing &
Management, 2007)
A marketing földrajzi vonatkozásai – a mezőgazdaság szempontjából. (Magyar Tudomány, 2009)
Az életmód-gazdaságtan alapvonása. (Magyar Tudomány, 2011)
A kutatói és más szellemi munka segítése módszeres kreativitással. (Polgári Szemle, 2011)
Életmód, megelégedettség és a szellemi-lelki élmények. (Polgári Szemle, 2012)
Cselőtei László (Magyar Tudomány, 2012)
Az emberi igények jobb kielégítése az anyagi és szellemi értékek összehangolásával. (Polgári Szemle, 2014)
Egy palack régi aszú története. (Agrofórum, 2014)
Piaci információk szükségessége a mezőgazdaságban. (Marketing &
Management, 2017).

Irodalom

Irod.: Acsay Judit: Az első magyar „marketing-díjas“. T. P. (Marketing &
Management, 1995)
Bódis László: Arcképcsarnok. „Óriási öröm a múlt élményeit újraélni.” Beszélgetés Tomcsányiné Szemere Sarolta aranykoszorús kézművesmesterrel és prof. T. P. Széchenyi-díjas akadémikussal. (Agrofórum, 2011)
Lehota József: T. P. akadémikus 90 éves. Felolvasó ülés a Magyar Tudományos Akadémián. (Gazdálkodás, 2014)
Gálné Czékus Ildikó: T. P. 90 éves. – Tóth Magdolna: T. P. akadémikus 90 éves. Kiemelések a pomológiai munkásságából. (Kertészet és Szőlészet, 2014)
Lehota József: T. P. akadémikus 90 éves. (Polgári Szemle, 2014 és Marketing &
Management, 2014)
Bódis László: T. P. akadémikus köszöntése. (Agrofórum, 2014)
T. P., a magyar agrármarketing úttörője a Marketing &
Management c. lapról és annak elődjeiről. T. P. akadémikussal Totth Gedeon beszélgetett. (Marketing &
Management, 2017)
Hrotkó Károly: T. P. (Kertészet és Szőlészet, 2018)
T. P. (Magyar Mezőgazdaság, 2018).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2018

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője