Tomcsányi Móric
Tomcsányi Móric

2021. október 19. Kedd

Tomcsányi Móric, tomcsányi

jogász

Születési adatok

1878. március 21.

Temesvár, Temes vármegye

Halálozási adatok

1951. június 12.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1928. máj. 18.; r.: 1943. máj. 14.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).

Életút

Testvére Tomcsányi Vilmos Pál (1880-1959) politikus, jogász. - A bp.-i és a párizsi tudományegyetemen tanult, Bp.-en jogtud. doktori okl. szerzett (1901), majd hosszabb tanulmányúton járt Németo.-ban, Franciao.-ban és Nagy-Britanniában, hazatérése után ügyvédi vizsgát tett, a m. közigazgatási jog tárgyköréből magántanári képesítést szerzett (1906). Az MTA tagja (l.: 1928. máj. 18.; r.: 1943. máj. 14.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.). - A bp.-i kincstári jogügyigazg., majd a Pénzügymin. tisztviselője (1901-1917), Turóc vm. főispánja (1917-1918). A bp.-i tudományegyetemen, ill. a Pázmány Péter Tudományegyetemen a m. közigazgatási jog magántanára (1906-1922), a m. közjog és közigazgatási jog ny. r. tanára (1922-1945); közben a Jog- és Államtud. Kar dékánja (1929-1930, 1941-1942). A Felsőház tagja (1928-1945). Cs. és kir. kamarás (1917-1918). A M.-Jugoszláv Vegyes Döntőbíróság m. bírája.Közigazgatási joggal, magánjoggal, alkotmányjoggal, az önkormányzatok jogállásával fogl.

Főbb művei

F. m.: A vagyoni felelõsség elve a közigazgatásban. Budapest,1905
Önkormányzat és decentralizáció. Budapest,1911
Magánjogi elemek a közigazgatási jogban. Budapest,1912
A közigazgatási jogviszony. Budapest,1912
Jogerõ a közigazgatási jogban. Budapest,1916
A közjog és magánjog határsa. Magyar Jogi Szemle 1921
A magyar közigazgatási jog alapintézményei. Budapest,1926
Magyar közjog. Alkotmányjog. Budapest,1926
A magyar közjog. Budapest,1926
Magyarország közjoga. Budapest,1942
Rendészet - közigazgatás - bírói jogvédelem. In: Értekezések a filozófiai és társadalmi tudományok körébõl Budapest,1929
A magyar közigazgatási és pénzügyi jog. Budapest,1933
Jogi oktatás, közigzagatási képzés, közigazgatási minõsítés. Budapestst,1937
Az alkotmányreformról. Budapest,1937
Közjog - magánjog. In: Értekezések a filozófiai és társadalmi tudományok körébõl Budapest,1944

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013