Tolnai Vilmos
Tolnai Vilmos

2023. december 8. Péntek

Tolnai Vilmos

irodalomtörténész, nyelvész

Névváltozatok

1895-ig Lehr

Születési adatok

1870. július 24.

Pozsony, Pozsony vármegye

Halálozási adatok

1937. július 29.

Sopron, Sopron vármegye


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1908. ápr. 30.; r.: 1934. máj. 11.).

Életút

A bp.-i tudományegyetemen m.-német szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1893), az MTA tagja (l.: 1908. ápr. 30.; r.: 1934. máj. 11.). - A pozsonyi ev. líceum h. (1893-1894), r. tanára (1894-1897), a bp.-i ev. főgimn. (1897-1906), az Erzsébet Nőisk.-ban a polg. isk. tanárképző főisk. r. tanára (1906-1925), a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen a m. irodalomtörténet ny. r. tanára (1925-1937). Az MTA Szótári Biz. előadója (1906-1925).Nyelvészként elsősorban filológiai kutatásokkal, egyes szavak, szólások, dalok és mesemotívumok vándorlásával, összehasonlító vizsgálatával fogl. Az akad.-i nagyszótár gyűjtőmunkálatainak irányítója. Irodalomtörténészként elsősorban klasszikus 18-19. sz.-i m. irodalommal, Csokonai munkásságával, összehasonlító verstannal fogl. Riedl Frigyestől függetlenül kimutatta Thaly Kálmán néhány kuruc balladájáról, hogy azok nem valódiak. Az első m. irodalomtörténeti módszertani mű szerzője.

Főbb művei

F. m.: A leoninus. Budapest,1892
Csokonai Vitéz Mihály verstani nézetei. Budapest,1899
Magyarító szótár. Budapest,1900
A Magyar Tudományos Akadémia helyesírásának szómutatója. Budapest,1902
Petõfi és a nyelvújítás. In: Petõfi Almanach Budapest,1909
A szólásokról. Adalékok a szóláshasonlatok, szólásmódok és közmondások elméletéhez. Magyar Nyelv h.n.,1909
A magyar nyelv nagyszótáráról. Budapest,1912
Ungarisches Lesebuch mit Glossar. Berlin-Leipzig,1913
Ungarisch-deutsches Gesprächsbuch. Berlin-Leipzig,1914
A nyelvek szépségérõl. Budapest,1921
Bevezetés az irodalomtudományba. Budapest,1922
Bevezetés az irodalomtudományba. Pécs,1991
Halhatatlan magyar nyelv. Budapest,1928
A nyelvújítás elmélete és története. Budapest,1929
A tiszta magyarság szótára. Budapest,1932
A Madách-kérdés körül. Budapest,1934
A szólások. Budapest,1935
Szótári tanulságok és a teljes szótár. Nyelvtudományi Közlemények h.n.,1935
Szómutató Lehr Albert Arany-magyarázataihoz. Budapest,1917
Az ember tragédiája. Budapest,1923
Blick és kisebb döblingi iratok. Budapest,1925

Irodalom

Irod.: Losonczi Zoltán:T. V. Protestáns Szemle 1937
Miklóssy Lajos:T. V. Literatura 1937
Sági István:T. V. Magyar Nyelv 1937
Kozocsa Sándor:T. V. halálára. Napkelet 1937
Elõd Géza:T. V. Nyugat 1937
Alszeghy Zsolt:T. V. Irodalomtörténet 1937
Birkás Géza:T. V. emlékezete. Pécs,1938
Klemm Antal:T. V. emlékezete. In: A m. kir. Erzsébet Tudományegyetem 1937/38. évi iratai Pécs,1938
Kozocsa Sándor:T. V. irodalmi munkássága. Budapest,1940
Bogoly József Ágoston:A filológiai irány továbbvitelére biztató diszkrét üzenet. T. V. munkássága. Irodalomtörténet 1992
Bogoly József Ágoston:Adalékok T. V. „A nyelvújítás” című monográfiájának keletkezéstörténetéhez. Magyar Nyelv 1993
Bogoly József Ágoston:A szövegkritika filológiai fölénye. T. V. perdöntõ kutatási eredményei a Thaly-féle kuruc balladák hitelességének kérdésérõl. Magyar Tudomány h.n.,1994

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője