Tolnai Gábor
Tolnai Gábor

2024. július 19. Péntek

Tolnai Gábor

irodalomtörténész

Születési adatok

1910. december 29.

Kunszentmiklós, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

1990. február 16.

Budapest


Család

Felesége Berkovits Ilona (1904-1986) művészettörténész. Fia Tolnai Márton (1946) közgazdász.

Iskola

Az MTA tagja (l.: 1948. júl. 2.; r.: 1962. ápr. 6.).

Életút

A szegedi Ferenc József Tudományegyetemen m.-német szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1934), az MTA tagja (l.: 1948. júl. 2.; r.: 1962. ápr. 6.). - A M. Nemzeti Múz. (MNM) Könyvtára (OSZK) ideiglenes ADOB-os gyakornoka (1934-1943), az MNM Elnöki Hiv.-ának vezetője (1945-1947), az OSZK főig.-ja (1947-1948), a Vallás- és Közoktatásügyi Min. Egy. és Tud. Főoszt.-ának vezetője (1948-1949), Mo. római követe (rendkívüli követi és meghatalmazott miniszteri rangban, 1949-1950), a Közoktatásügyi Min. (1950-1951), a Felsőoktatási Min. Egy. Főoszt.-ának vezetője (1951-1952). Az ELTE BTK Régi M. Irodalomtörténeti Tanszék tanszékvezető egy. tanára (1953. júl. 17.-1980). Az MTA-TMB alapító tagja, titkára (elsőként, 1952-1963), elnöke (1963-tól). Egyetemistaként a Szegedi Fiatalok Mozgalmának alapító tagja, majd rendszeresen részt vett az illegális antifasiszta megmozdulásokban (pl.: a Petőfi-szobor megkoszorúzásánál, a Kossuth- és a Táncsics-sírnál tartott demonstrációkon).A régi m. irodalom mellett a 20. sz.-i m. irodalom kérdéseivel, irodalompolitikai kérdésekkel, modern európai (pl. spanyol) irodalommal is fogl. Monográfiát írt - többek között - Szenci Molnár Albertről, Federico García Lorcáról, vizsgálta a reneszánsz és a barokk irodalom, az erdélyi m. irodalom problémáit. Jelentős szerepet vállalt az 1960-as évek irodalmi, irodalomelméleti vitáiban, ezzel kapcsolatos tudományszervezői tevékenysége is értékes.

Főbb művei

F. m.: A szabadvers és a lírai formák válsága. Szeged,1931
Erdély magyar irodalmi élete. Szeged,1933
Az árvíz az irodalomban. In: A pest-budai árvíz. 1838 Budapest,1938
Legyezõ-díszes könyvkötések Erdélyben. Egy díszítõ motívum története. Magyar Könyvszemle 1939
Régi magyar fõurak. Életforma és műveltség az újkorban. Budapest,1939
Végzetes esztendõk. Budapest,1945
Az elsõ magyar köztársasági mozgalom néhány kérdése. MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Közleményei h.n.,1951
Aspiránsképzésünk tapasztalatai. Akadémiai Értesítõ 1953
Vázlatok és tanulmányok. Budapest,1955
Molnár Albert éneke. MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Közleményei 1955
Évek - századok. Budapest,1958
A tenger és a szél. Kubai krónika.Budapest,1964
Barokk problémák. MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Közleményei h.n.,1965
Die Reisen József Teleki. Acta Litteraria 1965
Itália dicsérete. Búcsú, számvetés. Budapest,1966
Federico Garcíc Lorca. Budapest,1968
Tanulmánnyok. Budapest,1970
Örökség és örökösök. Kaninczytól máig. Budapest,1974
Maradj velem, mert beesteledett. Itáliai számvetés. Budapest,1977
Nõnek az árnyak. Budapest,1981
Fejedelmi Erdély. Budapest,1984
A költõ és a tipográfus. SzenciMolnár Albert és Tótfalusi Kis Miklós. Budapest,1985
Szóbeli jegyzék. Róma. 1949-1950. Budapest,1987
Árnyból szõtt lelkel. Hoffmann Edith sziluettjei. Budapest,1988
Bethlen Miklós gróf önéletírása. Budapest,1943
Bethlen Miklós gróf önéletírása. Budapest,1955
Válogatott tanulmányok. Budapest,1943
Fogságom naplója. Budapest,1951
Torreádorsirató. Budapest,1957
Ikrek hava. Napló a gyermekkorról. Budapest,1959
Ikrek hava. Napló a gyermekkorról. 1973
Federico García Lorca válogatott írásai. Budapest,1959
Tótfalusi Kis Miklósnak maga személyének, életének és különös tselekedeteinek mentsége. Gyoma,2002
Keresztény humanizmus. Kutúlra, eszmény, hivatás. Budapest,1944

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője