Theiss Ede
Theiss Ede

2024. július 16. Kedd

Theiss Ede

közgazdász, statisztikus

Születési adatok

1899. február 25.

Budapest

Halálozási adatok

1979. szeptember 12.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).

Életút

A József Műegyetemen gépészmérnöki okl. (1924), közgazdasági doktori okl. szerzett (1931), Rockefeller-ösztöndíjjal az USA-ban, Nagy-Britanniában és a skandináv országokban tanult (1931-1933), a közgazdaságtan dinamikai problémái, különös tekintettel a kvantitatív kutatási módszerekre tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1936). Az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.). - A József Műegyetem Gépészmérnöki Oszt. Gépelemek Tanszék tanársegéde (1924-1928), a Kereskedelemügyi Min. XVII. (Ált. Ip. Műsz. Ügyek) Szakoszt. munkatársa (1928-1933), ún. miniszteri főmérnöke (1933-1935), az Iparügyi Min. XI. (Energiagazdálkodási) Szakoszt. miniszteri műsz. tanácsosa (1935-1938), az oszt. vezetője (1938-1944), a II. vh. után uo. az Energiagazdálkodási Főoszt. vezetője (1946-1948). A József Nádor Műsz. és Gazdaságtud. Egyetem magántanára (1936-1946), c. ny. rk. tanára (1946-1948), a M. Közgazaság-tud. Egyetemen a statisztika ny. r. tanára (1948-1950), az ELTE ÁJTK Statisztikai Tanszék ny. r. tanára (1950-1952), egy. tanára (1952-1959). A Közp. Statisztikai Hiv. (KSH) Népességi Főoszt., ill. Demográfiai Kutatócsoport külső tud. munkatársa (1959-1979).Matematikai közgazdaságtannal fogl. Alapvető tevékenységet fejtett ki a statisztikai döntéselméleti kutatások mo.-i megteremtésében és nemzetk. szintű fejlesztésében. Új makroökonómiai módszereket vezetett be a gazdasági tervezésbe.

Főbb művei

F. m.: Az átalakulás, termelés és jövedelemelosztás matematikai elmélet. Budapest,1931
Time and Capitalistic Production. Journal of Policital Economy 1932
A határhaszon mérésének problémája. - Az idõmozzanat az egzakt közgazdaságtanban. Közgazdasági Szemle 1932
A Quantitative Theory of Industrial Fluctuations Caused by the Capitalistic Technique of Production. Journal of Political Economy 1933
Statisztikai törvényszerűség a jövedelemeloszlásban. Közgazdasági Szemle 1935
Dynamics of Saving andInvestment. Econometria 1935
Statisztikai korreláció és keresleti törvény. Közgazdasági Szemle 1937
Korlátozott verseny és gazdaságpolitika. Közgazdasági Szemle 1939
Konjunktúra-kutatás. Budapest,1943
Közgazdaság, történet és társadalom szellemtudományi megvilágításban. - Közgazdaság és társadalom a törvénykutató módszer megvilágításában. Budapest,1944
Dinamikai közgazdaságtudomány és társadalmi folyamat. Közgazdasági Szemle h.n.,1947
Korreláció és trendszámítás. Budapest,1958
Afrancia tervezés modelljei és statisztikai sajátosságai. Budapest,1972

Irodalom

Irod.: Kádas Kálmán:Emlékezés Th. E. professzora. Statisztikai Szemle 1980
Sipos Béla:Egy úttörõ közgazdász. Th. E. Magyar Tudomány 1992
Köves Pál:Th. E. In: Magyar közgazdászok a két világháború között Budapest,1993

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője