Tatár Kiss Lajos
Tatár Kiss Lajos

2021. október 19. Kedd

Tatár Kiss Lajos

politikus, jogász

Születési adatok

1911. február 11.

Hódmezővásárhely, Csongrád vármegye

Halálozási adatok

1988. június 16.

Debrecen

Temetési adatok

1988. július 22.

Debrecen

Köztemető


Család

Sz: Tatár Kiss János vasmunkás, Cseri Lídia szövőnő.

Iskola

Hat elemi és két polgári osztályt végzett, asztalos (1927), majd kötszövő segédlevelet szerzett (1940). Négyhetes közigazgatási tanfolyamot végzett (1948), az MDP egyéves pártfőiskoláján tanult (1950–1951), az ELTE ÁJTK-n állam- és jogtudományi doktori okl. szerzett (1956).

Életút

Hódmezővásárhelyen kisiparosoknál asztalosmunkákat vállalt (1927–1933), sorkatonai szolgálatot teljesített, majd továbbszolgálóként a hadseregben maradt (1933–1937; betegsége miatt leszerelték: 1937). A hódmezővásárhelyi Kokron József és Fiai Kötszövöttárugyár kötszövőtanonca (1937–1940), segéde (1940–1945), a Harisnyaüzem vezetője és az átszervezett vállalat helyettes vezetője (1945–1948. febr. 1.); közben fél évig az újonnan felállított demokratikus hadseregben hivatásos honvédtiszt (1945. jan.–1945. jún.). A Magyar Kommunista Párt (MKP) tagja (1944. nov.-től), a hódmezővásárhelyi Kokron-gyár üzemi párttitkára (1945–1948). A hódmezővásárhelyi városházán a közellátás felelőse, majd a javadalmi hivatal helyettes vezetője (1948. febr. 1.–1948. dec.).

Hajdú vármegye, 1950. jan. 1-jétől Hajdú-Bihar megye alispánja (1949. jan. 15.–1950. jún. 15.) megbízva a főispáni teendők ellátásával is (1949. szept.–1950. jún. 15.). A Hajdú-Bihar Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága (VB) elnöke (1950. jún. 15.–1960. febr. 15.), a Szövetkezetek Országos Szövetsége (SZÖVOSZ) elnöke (1960. febr. 16.–1962. nov. 24.). Az MSZMP Hajdú-Bihar Megyei Bizottsága Adminisztratív Osztályának vezetője (1963–1967). A MLEE-n a filozófia oktatója (1962-től).

A TIT Filozófiai Szakosztályának tagja.

Az MDP KV tagja (1951. márc. 1.–1954. máj. 30.). Az MSZMP KB póttagja (1959. dec. 5.–1962. nov. 24.).

Országgyűlési képviselő (Hazafias Népfront, Hajdú-Bihar megyei lista, 1958. nov. 16.–1963. febr. 24. és 1963. febr. 24.–1967. márc. 19.).

Emlékezet

Hódmezővásárhelyen született, 1948-tól Debrecenben élt és tevékenykedett, Debrecenben hunyt el, a helyi Köztemetőben nyugszik. Gyászszertartásán Ménes János, a debreceni tanács nyugalmazott elnöke búcsúztatta.

Elismerés

Magyar Népköztársasági Érdemrend V. fokozata (1950), Munka Érdemrend (1955), Magyar Szabadság Érdemrend (ezüst, 1957), Felszabadulási Jubileumi Emlékérem (1970), Munka Érdemrend (arany, 1975), Április 4. Érdemrend (1985).

Főbb művei

F. m.: A községi végrehajtóbizottságok tavaszi feladatai. (Állam és Igazgatás, 1956. 3.)
A termelőszövetkezeti mozgalom helyezete és feladatai Hajdú-Bihar megyében. Zsarnóczai Sándorral. (Társadalmi Szemle, 1958. 6.)
A tanács a terület gazdája. (Állam és Igazgatás, 1959. 2.)
Tegyük szorosabbá a tanácsok és a földművesszövetkezetek kapcsolatait. (Állam és Igazgatás, 1961. 11.).

Irodalom

Irod.: Hajdúmegye új alispánja T. K. L. elvtárs. (Tiszántúli Néplap, 1948. dec. 18.)
Kiss János: Úgy ismerik, mint közülük valót. Beszélgetés T. K. L.-sal. (Hajdú-Bihari Napló, 1963. febr. 7.)
D. L.: Tevékenyen él ma is. Beszélgetés a megyei tanács első elnökével, T. K. L.-sal. (Hajdú-Bihari Napló, 1975. okt. 23.)
Bényei József: Régi ismerősök. „Amennyi munkát végzel.” Beszélgetés T. K. L.-sal. (Hajdú-Bihari Napló, 1979. ápr. 30.)
Vaskó László: Dokumentumok a tanácsok és végrehajtó bizottságaik megalakulásához. (Debreceni Szemle, 1981. 1.)
Halálhír. (Hajdú-Bihari Napló, 1988. jún. 18.).

 

 

neten:

 

 

https://neb.hu/asset/phpOrRLfr.pdf

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2020