Tarnai Andor
Tarnai Andor

2021. szeptember 28. Kedd

Tarnai Andor

irodalomtörténész

Névváltozatok

1943-ig Mihalik

Születési adatok

1925. augusztus 23.

Gyula, Békés vármegye

Halálozási adatok

1994. augusztus 25.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1990. máj. 21.).

Életút

A Pázmány Péter Tudományegyetemen - az Eötvös Collegium tagjaként - m.-latin szakos tanári okl. szerzett (1948), az irodalomtudományok kandidátusa (1966), doktora (1982), az MTA tagja (l.: 1990. máj. 21.). - Az OSZK könyvtárosa (1949-1954), a Kézirattár tud. munkatársa (1954-1958), az MTA Irodalomtörténeti Oszt. tud. munkatársa (1958-1969), tud. főmunkatársa (1969-1980); a Kritikatörténeti (1973-1979), a Klasszikus M. Irodalmi Oszt. vezetője (1979-1980). Az ELTE BTK IV. sz., ill. Régi M. Irodalomtörténeti Tanszék tanszékvezető egy. tanára (1980. júl. 1.-1994). A bécsi (1975-1976), a berlini egyetem vendégprofesszora (1991-1993).A m. irodalom kezdeteivel, régi m. irodalommal, elsősorban 11-18. sz.-i m. irodalommal fogl. Alapvetően új eredményeket ért el a középkori m. irodalmi nyelv kutatása terén, elsőként állapította meg, hogy a m. irodalmi nyelv kezdetei az ún. literátus csoportnyelvből fejlődtek ki, ill. hogy ennek a rétegnek a szóbeliségben szerzett gyakorlata került át a középkori irodalmi nyelvbe.

Főbb művei

F. m.: Tépjétek le a sötétség bilincseit! XVIII. századi röpiratok a feudális egyházról. Budapest,1950
Batsányi és Baróti Szabó Dávid. Irodalomtörténet 1952
Batsányi János válogatto művei. Budapest,1956
A magyar irodalomtörténeti hagyományos kialakulása. Irodalomtörténeti Közlemények 1961
Nemesi barokk és rokokó a XVIII. század magyar irodalmában. Budapest,1965
Verseghy Marseillase-fordítása. Irodalomtörténeti Közlemények 1966
Extra Hungariam non est vita. Egy szállóige történetéhez.Budapest,1969
A magyarországi irodalomtörténetírás megindulása. Irodalomtörténeti Közlemények 1971
Irodalom és felvilágosodás. Budapest,1974
Irodalmi magyarnyelvűség a középkorban. Budapest,1980
„A magyar nyelvet írni kezdik”. Irodalmi gondolkodás a középkori Magyarországon. Budapest,1984
Benkõ József levelezése. Budapest,1988

Irodalom

Irod.: Bíró Ferenc:T. A. hatvanéves. Irodalomtörténeti Közlemények 1985
Németh S. Katalin :T. A. munkássága. In: Prodomus. Tanulmányok a régi és az újabb magyar irodalomról Budapest,1985
Kecskeméti Gábor:T. A. tudományos életrajza és műveinek válogatottbibliográfiája. Irodalomismeret 1994
Kovács Sándor Iván:Búcsú T. A.-tól. Irodalomtörténet 1994
Bodnár György:T. A. Irodalomtörténeti Közlemények 1994
Németh G. Béla:T. A. Magyar Tudomány 1994
Szelestei N. László:T. A. Magyar Könyvszemle 11995
T. A.-emlékkönyv. Budapest,1996

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013