Tandori Károly
Tandori Károly

2021. október 16. Szombat

Tandori Károly

matematikus

Születési adatok

1925. augusztus 23.

Újvidék, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság

Halálozási adatok

2005. január 24.

Szeged, Csongrád megye


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1965. ápr. 23.; r.: 1976. máj. 7.).

Életút

A Szegedi Tudományegyetemen matematik-fizika szakos tanári okl. szerzett (1948), a matematikai tudományok kandidátusa (1954), doktora (1957), az MTA tagja (l.: 1965. ápr. 23.; r.: 1976. máj. 7.). - A Szegedi Tudományegyetem Bolyai Int. gyakornoka (1948), tanársegéde (1949-1951), a BME III. sz. Matematikai Tanszékén Alexits György aspiránsa (1951-1954). A Szegedi Tudományegyetem, ill. a JATE TTK Bolyai Int. Analízis, ill. Analízis Alkalmazásai Tanszék egy. docense (1954-1962), egy. tanára (1962. júl. 28.-1995. aug. 22.) és a tanszék (1972-1995), ill. a Matematikai Tanszékcsoport vezetője (1983-1990), emeritusz professzora (1995-től); közben a TTK dékánja (1975-1981).Ált. ortogonális sorok bonyolult konvergencia- és szummáció-problémáival fogl. Nemzetközileg is kiemelkedően új eredményeket ért el az orotgonális sorok különböző divergencia-jelenségeinek feltárása terén. Az ún. feltétel nélküli konvergenciában elsőként sikerült szükséges és elégséges feltételeket megadnia, ill. sajátos módszerével elsőként igazolta, hogy a megadott feltétel már tovább nem javítható. Az ún. integrálható függvények pontjainak olyan strukturális tulajdonságait adta meg, amely maga után vonta a Fourier-sor erős szummálhatóságát, ill. bebizonyította, hogy bármely integrálható függvény pontjai egy nulla mértékű halmaztól eltekintve rendelkeznek a szummálhatóság tulajdonságaival. Különösen jelentősek még továbbá a valószínűség-számítás határeloszlás-tételeivel kapcsolatos kutatásai.

Főbb művei

F. m.: Über die Cesárosche Summierbarkeit der orthogonalen Polynomreihen. Acta Mathematica 1952
Orthogonális polinomsorok Cesáro-szummációja. Szeged,1953
Fourier-sorok erõs szummációjáról. MTA Matematikai és Fizikai Osztályának Közleményei 1957
Orthogonális sorokról. Szeged,1956
Über die orthogonalen Funktioenen. Acta Mathematica Szegediensis
Über die Konvergenz der Orthogonalreihen. Acta Mathematica Szegediensis 1963
Ein neues Beispiel für eine stettige Funktion mit in einem Punkt divergierender Fourierreihe. Annales Universitatis Scientierum Budapestiensis. Sectio Mathematica 1965
Über die Divergenz der Walschen Reihen. Acta mathematica Szegediensis 1966
Ortogonális sorok konvergenciakérdései. MTA Matematikai és Fizikai Tudományok Osztálya Közleményei h.n.,1967
Ein Divergenzsatz für Fourrierreihen. Acta Mathematica Szegediensis h.n.,1969

Irodalom

Irod.: Sulyok Erzsébet:Aranymosás. Beszélgetés szegedi akadémikusokkal. Szeged,1995

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013