Tamás Lajos
Tamás Lajos

2024. július 16. Kedd

Tamás Lajos

nyelvész, romanista

Névváltozatok

1933-ig Treml

Születési adatok

1904. március 23.

Temesvár, Temes vármegye

Halálozási adatok

1984. szeptember 19.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1940. ápr. 26.; r.: 1964. ápr. 24.).

Életút

A Pázmány Péter Tudományegyetemen - az Eötvös Collegium tagjaként - matematika-fizika (1922-1924), német-francia-román szakon tanult (1924-1926); a bécsi tudományegyetem (1924-1925), a berlini tudományegyetem (1926-1927), áll. ösztöndíjjal a párizsi egyetem hallgatója (1927-1928). Bp.-en középisk. tanári okl. (1926), a párizsi École des Langues Orientales Vivantes-on román és albán nyelvből bölcsészdoktori okl. szerzett (1928), az MTA tagja (l.: 1940. ápr. 26.; r.: 1964. ápr. 24.). - A hatvani reálgimn. h. tanára (1929-1930), a M. Nemzeti Múz. Könyvtára (OSZK) könyvtári segédtisztje, könyvtári segédőre, ill. alkönyvtárnoka (1930-1936). A Pázmány Péter Tudományegyetemen, ill. az ELTE BTK-n a román nyelv és irodalom, ill. a romanisztika ny. rk. (1936-1940), ny. r. tanára (1940-1952), egy. tanára (1952-1973) és az Ált. Romanisztikai és Román Filológiai Tanszék vezetője (1949-1973); közben a BTK dékánja (1949-1951), az ELTE rektora (1953-1955). A kolozsvári Erdélyi Tud. Int. ig.-ja (1940-1944). A bp.-i Idegen Nyelvek Főiskolája ig.-ja (1951-1953). Az MTA Nyelvtud. Int. ig.-ja (1966-1973). Rómában folytatott kutatásokat (1934), ill. Albániában járt hosszabb tanulmányúton (1951).M.-román történeti, művelődéstörténeti és nyelvi kapcsolatok történetével, összehasonlító újlatin nyelvészettel, román nyelvtörténettel fogl.

Főbb művei

F. m.: Die ungarischen Lehnwörter im Rumänischen. Ungarische Jahrbücher
Rómaiak, románok és oláhok Dacia Trajanában. Budapest,1935
Rómaiak, románok és oláhok Dacia Trajanában. Budapest,1936
Magyar-rumén közigazgatási szótár. Budapest-Kolozsvár,1941
Fogarasi István kátéja. Fejezetek a bánsági és hunyadmegyei ruménség művelõdéstörténetébõl. Kolozsvár,1942
A magyar eredetű rumén kölcsönszavak művelõdéstörténeti értékelése. Kolozsvár,1943
Ugocsai magyar-rumén kapcsolatok. Kolozsvár,1944
Albán-magyar szótár. Budapest,1953
Etymologisch-historisches Wörterbuch der ungarischen Elemente im Rumänischen. Budapest,1966
A magánhangzók mennyiségének és a hangsúlynak összefüggése a román nyelv magyar elemeiben. MTA Nyelv- és Irodalomtudomományok Osztálya Közleményei h.n.,1966
Bevezetés az összehasonlító neolatin nyelvtudományba. Budapest,1969
Einführung in die historisch-vergleichende romanische Sprachwissenschaft. Gebrunn bei Würzburg,1983

Irodalom

Irod.: T. L. műveinek bibliográfiája. Nyelvtudományi Közlemények. 1975
Domokos Sámuel:T. L. halálára. Filológiai Közlöny 1984
Herman József:T. L. nyolcvanéves. Magyar Nyelv 1985
Balázs János:T. L. emlékezete. Magyar Nyelv 1985
Herman József:T. L.Magyar Tudomány 1985
Bakos Ferenc:T. L. Nyelvtudományi Közlemények 1985
Kese Katalin:T. L., a romanista. Budapest,1989

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője