Szőnyi Pál
Szőnyi Pál

2024. július 18. Csütörtök

Szőnyi Pál

pedagógus

Születési adatok

1808. április 22.

Debrecen, Bihar vármegye

Halálozási adatok

1878. június 17.

Budapest


Iskola

A debreceni református kollégiumban (1824-től), a berlini egyetemen tanult (1837–1839). Az MTA tagja (l.: 1846. dec. 18.).

Életút

A Tisza-család nevelője (1839–1848), a forradalom idején a Vallás- és Nevelésügyi Minisztérium miniszteri tanácsosa (1848). A Magyar Természettudományi Társulat alelnöke (1848–1850), elnöke (1851–1858). A Bach-korszak idején Pesten, elsősorban főrangú gyermekek számára fiú-nevelőintézetet tartott fenn (Pestalozzi nevelési elképzelései szerint). A szabadságharc bukása után, a lipótvárosi Két Sas utcában (ma: Budapest, V. kerület, Sas utca) 1850-ben megnyílt magántanoda a magyar főrangú családok gyülekezőhelye volt. Intézetében nemzeti szellemben tanították a közélettől visszavonult nemesi családok gyermekeit. Híres ásványgyűjtő volt; az 1840-es években sokat utazott, s utazásairól több ezer ásványt hozott haza. Több mint 30 000 ásványból álló, speciális rend szerint katalogizált kollekciójának leghíresebb darabja az 1857-ben, Kaba község határában lehullott meteorit volt. Végrendeletében ásványait a debreceni református kollégiumra hagyta (ma a gyűjtemény az ő nevét viseli), 23 000 koronát pedig a Magyar Tudós Társaságnak adott.

Elismerés

Az MTA Marczibányi Jutalma (1847).

Főbb művei

F. m.: A Pesten felállítandó praeparandia terve. (Buda, 1846)
Alaktan magyar szülék, nevelők és tanítók számára. I–II. köt. (Pest– Buda, 1846–1847)
A gyermeki ész alaki képzéséről. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1847. máj. 31.
megjelent: Akadémiai Értesítő, 1847).

Irodalom

Irod.: Szász Károly: Sz. P. (Vasárnapi Ujság, 1878)
Sz. P. (MTA Almanach, 1880)
Nagy Mihály: Sz. P. reformpedagógus, az 1848-as vallás- és nevelésügyi minisztérium tanácsosa. (Debreceni Szemle, 1998)
Nagy Mihály: Sz. P., a tudós-tanár. (Élet és Tudomány, 1999)
Nagy Mihály: Színek, fények és formák az ásványok világában. (Debrecen, 2000)
Sz. P. Írta, a szövegeket vál. Nagy Mihály. (Tudós tanárok – tanár tudósok. Bp., 2001).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője