Szőkefalvi-Nagy Gyula
Szőkefalvi-Nagy Gyula

2023. december 9. Szombat

Szőkefalvi-Nagy Gyula

matematikus

Születési adatok

1887. április 11.

Erzsébetváros, Kis-Küküllő vármegye

Halálozási adatok

1953. október 14.

Szeged, Csongrád megye


Család

Fia Szőkefalvi-Nagy Béla (1913-1998) matematikus, az MTA tagja és Szőkefalvi-Nagy Zoltán (1916-1980) kémikus, tudománytörténész, egy. tanár.

Iskola

Az MTA tagja (l.: 1934. máj. 11.; r.: 1946. dec. 19.).

Életút

A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen matematika-fizika szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1909), áll. ösztöndíjjal a göttingeni egyetemen tanult (1911-1912), az algebra és függvénytan tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1915), az MTA tagja (l.: 1934. máj. 11.; r.: 1946. dec. 19.). - A privigyei, a rózsahegyi gimn. (1909-1911), a csíksomlyói és a csíkszeredai gimn. (1911-1912), a kolozsvári Marianum leánygimn. r. tanára (1912-1915), a kolozsvári Marianum női felsőkeresk. isk. ig.-ja (1915-1929). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem magántanára (1915-1929). A szegedi polg. isk. tanárképző főisk. r. tanára és a Matematika Tanszék vezetője (1929-1939), egyúttal a főisk. ig.-ja (1938-1939). A szegedi, ill. a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem c. ny. rk. tanára (1931-1939), a geometria ny. r. tanára (1939-1944) és a Geometriai Int. ig.-ja (1940-1944); közben a Matematikai és Természettud. Kar dékánja (1940-1941). A Szegedi Tudományegyetem Bolyai Int. Geometria Tanszék ny. r. tanára (1945-1952), egy. tanára (1952-1953) és a tanszék vezetője (1949-1953).Algebrával, geometriával, ill. ezek határterületeivel fogl. Nemzetközileg is kiemelkedően jelentős eredményeket ért el az algebrai görbék számelméleti tulajdonságainak vizsgálata, az ún. végesrendű görbék és felületek elmélete, ill. polinomok gyökeinek elhatárolása terén. A tanárképzéssel kapcsolatos tevékenysége is jelentős.

Főbb művei

F. m.: Algebrai görbék arithmetikai tulajdonságairól. Mathematikai és Physikai Lapok h.n.,é.n.
Über arithmetische Eigenschaften algebraischer Kurven. Mathematische und naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn 1910
Hurkolt és láncolt algebrai térgörbékalgebrai elõállításáról. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ
Über die Lage der Wurzeln von linearen Verknüpfungen algebraischer Gleichungen. Acta Scientiarum Mathematicarum 1923
Maximális osztályindexű síkgörbék jellemzõ számairól. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ 1926
Topológiai vizsgálatok a gömbön fekvõ zárt görbén. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ 1929
Maximális indexű felületekre vonatkozó vizsgálatok. Matematikai és Fizikai Lapok h.n.,1941
Végesrendű geometria. Matematikai és Fizikai Lapok 1941
A geometriai szerkesztések elmélete. Kolozsvár,1943
A geometriai szerkesztések elmélete. Budapest,1968
Polinomok lineáris sorának zérushelyei. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ 1943
Racionális tört-függvény értékkészlete körtartományokban. németül: Hungarica Acta Mathematica h.n.,1948

Irodalom

Irod.: Fejes Tóth László:Sz.-N. Gy. Akadémiai Értesítõ 1953
Oblath Richard:Sz.-N. Gy. matematikai munkássága. Akadémiai Értesítõ 1953
Nagy Péter Tibor:Sz.-N. Gy. Polygon h.n.,1993

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője