Szivák Imre
Szivák Imre

2021. október 19. Kedd

Szivák Imre

politikus, jogász

Születési adatok

1849. szeptember 8.

Kunfélegyháza, Jász-Kun kerület

Halálozási adatok

1912. március 20.

Budapest


Iskola

A pesti egyetemen jogtudori okl. szerzett (1872).

Életút

A Jász-Kun kerületek törvényhatóságának aljegyzője (1872–1875), a Szabadelvű Párt programjával a kiskunfélegyházi választókerület országgyűlési képviselője (1875–1878; a boszniai okkupáció miatt kilépett a pártból: 1878), az 1878. évi országgyűlési választásokon az Egyesült Ellenzék színeiben indult, de nem szerzett mandátumot. Budapesten ügyvédként működött: a Felső-tiszai Társulat, a váci püspöki uradalom és egyházmegye ügyvéde, ill. jogtanácsosa (1878–1885). Ismét a Szabadelvű Párt országgyűlési képviselője (Csongrádi, ill. fehértemplomi választókerület, 1885–1905; 1905-ben kilépett a pártból és az ún. disszidensekhez csatlakozott). Gr. Andrássy Gyulával megalapította az Alkotmány Pártot (1905), amelynek programjával országgyűlési képviselő (Orczyfalvai választókerület, 1906–1910; Nemzeti Munkapárti programmal uo., 1910–1912). Politikusként ő terjesztette be az utóbb heves közéleti küzdelmeket elindító határozati javalatot az állami anyakönyvezésről (amiért az egyház hevesen támadta, sajtóhadjáratot is indítottak ellene). Később szintén ő volt a kúriai bíráskodásról szóló törvény előadója, ill. az összeférhetetlenségi törvény első változatának kidolgozója. Sokat foglalkozott a jászkunok ún. redemptionális birtokviszonyai, majd a határőrvidéki házközösségek jogi kérdéseivel. Törvényt dolgozott ki a magyarországi gyógyfürdőket szolgáló kisajátítási jogról, tanulmányt tett közzé a műemlékek védelmét szolgáló Lex Paccáról. Mozgalmat szervezett az ügyvédi nyugdíj elfogadtatásáért és az új perrendtartás ügyvédellenes rendelkezéseinek eltörléséért. Öngyilkos lett.

Főbb művei

F. m.: Az országgyűlési képviselőválasztás és a curiai bíráskodás codexe … Közjogi anyaggyűjtemény. Összeáll. (Bp., 1901)
Az alkotmányi biztosítékokról. (Bp., 1906).

Irodalom

Irod.: Sz. I. (Vasárnapi Ujság, 1912)
Sz. I. halála. (A Gyűjtő, 1912
Numizmatikai Közlöny, 1912).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013