Szily Kálmán
Szily Kálmán

2024. július 21. Vasárnap

Szily Kálmán, id.

nyelvész, mérnök

Névváltozatok

nagyszigethi

Születési adatok

1838. június 29.

Izsák, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

1924. július 24.

Budapest


Család

Fia Szily Kálmán, ifj. (1875-1958) mérnök.

Iskola

Az MTA tagja (l.: 1865. dec. 10.; r.: 1873. máj. 21.; ig.: 1883. máj. 17.; t.: 1920. máj. 6.).

Életút

A budai József Ipartanodában (1855-1857), a bécsi műsz. egyetemen tanult (1857-1860), Bécsben mérnöki okl. szerzett (1860), majd a zürichi műsz. egyetemen (1863-1864) és a berlini és a heidelbergi tudományegyetemen folytatott tanulmányokat (1864-1865). Az MTA tagja (l.: 1865. dec. 10.; r.: 1873. máj. 21.; ig.: 1883. máj. 17.; t.: 1920. máj. 6.). - A budai, ill. a bp.-i József Műegyetem Ált. és Technikai Fizikai Tanszék tanársegéde (1860-1862), ideiglenes tanára (1862-1869), a kísérleti természettan (1869-1870), a matematikai természettan és analitikai mechanika ny. r. tanára (1870-1889); közben az Egyetemes és Vegyészmérnöki Oszt. dékánja (1871-1873), az egyetem rektora (1879-1884). Az MTA főkönyvtárnoka (1905-1924). - A Főrendiház örökös tb. tagja (1915-1918).Tud. pályafutásának kezdetén elsősorban a mechanika egyes problémáival fogl., majd érdeklődése a m. természettud. kutatások múltja és a természettud. szaknyelv története felé fordult. Rektorsága idején épült fel a mai BME új épülete, s vezetésével hajtották végre az intézmény korszerű átszervezését. Szervező munkája eredményeként a M. Természettud. Társulat az ország legnagyobb és legjelentősebb szaktársulatává fejlődött, megalapította a társulat könyvkiadó váll.-át is. Megszervezte az MTA Széchenyi-múz.-át és elkészítette katalógusát is (Viszota Gyulával, 1905). Nyelvészként alapvetően új eredményeket ért el a szótörténeti kutatások terén, összeállította A magyar nyelvújítás szótárát (I-II. Bp., 1902-1908). Nyelvművelői tevékenysége is értékes, tiszteletére Szily Kálmán-jutalmat (1947), ill. Szily Kálmán-emlékérmet alapítottak (1991-ben).

Főbb művei

F. m.: A binomináális együtthatók néhány elemi tulajdonságai. Mathematikai és Physikai Lapok 1895
Fémdrótok elektromos ellenállásának csavarás-okozta változása. Budapest,1898
Síkmozgású érdes testek ütközése. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ1901
Húzó kísérletek belsõ nyomásra igénybe vett csövekkel. Magyar Mérnök- és Építész Egylet Közlönye 1902
Adalékok a statika elemeihez. Mathematikai és Physikai Lapok 1907
A feszültségi állapot alapegyenleteirõl. Mathematikai és Physikai Lapok1908
A folytonos erõtér statikája. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ 1910
Mechanika. Budapest,
Földnyomás és kohézió. Mathematikai és Természettudományi Közlemények h.n.,1928
Műszaki mechanika. Budapest,1933
Gr. Klebelsberg Kunoo ig. és t. tag emlékezete. Budapest,1943

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője