Szilasy János
Szilasy János

2024. július 21. Vasárnap

Szilasy János

pedagógus, filozófus, római katolikus pap

Születési adatok

1795. január 7.

Bögöte, Vas vármegye

Halálozási adatok

1859. november 4.

Nagyvárad, Bihar vármegye


Iskola

Szombathelyen bölcseletet, Pesten teológiát tanult (1811–1817), a pesti egyetemen hittudori okl. szerzett (1817), pappá szentelték (1818). Az MTA tagja (r.: 1830. nov. 17.; t.: 1858. dec. 15.).

Életút

A szombathelyi püspöki szeminárium tanulmányi felügyelője (1818–1835) és keresztény erkölcs-, lelkipásztorkodás és neveléstudományok tanára (1819–1835). A pesti egyetem hittudományi karán a lelkipásztorkodás ny. r. tanára (1835–1852); közben a hittudományi kar dékánja (1837–1838, 1842–1843, 1846–1848). Nagyváradi kanonok (1852–1859). Beutazta Nyugat-Európa több országát (1833, 1838, 1842–1845). – Nevelésfilozófiával fogl., az első magyar neveléselméleti munka szerzője. Tevékenyen részt vett a Magyar Tudós Társaság filozófiai műszótárának munkálataiban. 1859-ben 9250 koronát adott a Magyar Tudós Társaságnak.

Főbb művei

F. m.: A nevelés tudománya. I–II. köt. (Buda, 1827
hasonmás kiad. Bp., 1998)
Lelkipásztorság. (Buda, 1840)
Filozófiai tanulmányok. Sz. J. életrajzát Toldy Ferenc írta. (Pest, 1856)
Nemzeti és egyéni fejlődés. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1859. ápr. 4.
Akadémiai Értesítő, 1859).

Irodalom

Irod.: Saly László: Sz. J. és lelkipásztorságtana. (Kalocsa, 1930)
Dobri Mária: Sz. J. (Pedagógiai írások. Szombathely, 1996)
Pukánszky Béla: Sz: J. neveléstana. (Sz. J.: A nevelés tudománya. Hasonmás kiad. Bp., 1998).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője