Szilágyi Jenő Ferdinánd
Szilágyi Jenő Ferdinánd

2021. október 18. Hétfő

Szilágyi Jenő Ferdinánd

római katolikus pap, ciszterci szerzetes

Születési adatok

1854. október 18.

Székesfehérvár

Halálozási adatok

1928. augusztus 15.

Budapest


Család

Középiskoláit Székesfehérvárott és Budapesten végezte; Budapesten éretts. (1872). Belépett a ciszterci rendbe (1872. szept. 17.), fogadalmat tett (1878. júl. 4.), áldozópappá szentelték (1878. júl. 14.), a budapesti tudományegyetemen földrajz–történelem szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1878).

Iskola

A ciszterci rend egri (1878–1884), pécsi (1884–1886), székesfehérvári (1886–1908), bajai főgimnáziumának r. tanára (1908–1910). A rend könyvtárosa (Szentgotthárdon, 1910–1912), majd Borzaváron plébános (1912–1923). Nyugdíjazták (1923).

Életút

Szekfű Gyula egyik középiskolai történelemtanára volt, aki híres felolvasásokat tartott az iskolai ünnepségeken. Emelkedett hangú, nemzeti érzelmű beszédei igen jelentős hatást gyakoroltak az ifjú Szekfűre, aki első, önképzőköri dolgozatait is Szilágyi Jenőhöz írta. Írásai: a Székesfehérvár és Vidékében (1887–1893), a Szabadságban (1893), a Székesfehérvári Hírlapban (1895–1908) és a Bajai főgymnázium értesítőjében jelentek meg (1909).

Irodalom

Irod.: A magyarországi cziszterczi írók és műveik. (Emlékkönyv, melyet Magyarország ezeréves fennállásának ünnepén közrebocsát a hazai cziszterczi rend. Szerk. Békefi Remig. Bp., 1896)
Schematismus Congregationis de Zirc. (Bp., 1942)
Glatz Ferenc: Szekfű Gyula a ciszterciták székesfehérvári gimnáziumában. (Fejér megyei történeti évkönyv. X. köt. Szerk. Farkas Gábor. Székesfehérvár, 1976)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013