Szilágyi Jenő Ferdinánd
Szilágyi Jenő Ferdinánd

2024. június 20. Csütörtök

Szilágyi Jenő Ferdinánd

római katolikus pap, ciszterci szerzetes

Születési adatok

1854. október 18.

Székesfehérvár

Halálozási adatok

1928. augusztus 15.

Budapest


Család

Középiskoláit Székesfehérvárott és Budapesten végezte; Budapesten éretts. (1872). Belépett a ciszterci rendbe (1872. szept. 17.), fogadalmat tett (1878. júl. 4.), áldozópappá szentelték (1878. júl. 14.), a budapesti tudományegyetemen földrajz–történelem szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1878).

Iskola

A ciszterci rend egri (1878–1884), pécsi (1884–1886), székesfehérvári (1886–1908), bajai főgimnáziumának r. tanára (1908–1910). A rend könyvtárosa (Szentgotthárdon, 1910–1912), majd Borzaváron plébános (1912–1923). Nyugdíjazták (1923).

Életút

Szekfű Gyula egyik középiskolai történelemtanára volt, aki híres felolvasásokat tartott az iskolai ünnepségeken. Emelkedett hangú, nemzeti érzelmű beszédei igen jelentős hatást gyakoroltak az ifjú Szekfűre, aki első, önképzőköri dolgozatait is Szilágyi Jenőhöz írta. Írásai: a Székesfehérvár és Vidékében (1887–1893), a Szabadságban (1893), a Székesfehérvári Hírlapban (1895–1908) és a Bajai főgymnázium értesítőjében jelentek meg (1909).

Irodalom

Irod.: A magyarországi cziszterczi írók és műveik. (Emlékkönyv, melyet Magyarország ezeréves fennállásának ünnepén közrebocsát a hazai cziszterczi rend. Szerk. Békefi Remig. Bp., 1896)
Schematismus Congregationis de Zirc. (Bp., 1942)
Glatz Ferenc: Szekfű Gyula a ciszterciták székesfehérvári gimnáziumában. (Fejér megyei történeti évkönyv. X. köt. Szerk. Farkas Gábor. Székesfehérvár, 1976)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője