Szidarovszky János
Szidarovszky János

2024. július 21. Vasárnap

Szidarovszky János

nyelvész

Születési adatok

1881. október 21.

Budapest

Halálozási adatok

1947. december 30.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1935. máj. 16.).

Életút

Fia Szidarovszky János (1913-2002) mérnök. Unokája Szidarovszky Ferenc (1945) matematikus. - A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1904), m.-latin szakos tanári okl. szerzett (1905), az MTA tagja (l.: 1935. máj. 16.). - Óbudán (1905-1906), Temesvárott, Szolnokon, majd Lugoson főgimn. r. tanára (1906-1929), a bp.-i áll. középisk. tanárképző int.-hez beosztott gyakorló tanár, a latin és a görög nyelvtan előadója (1929-1944). A Pázmány Péter Tudományegyetemen az indogermán összehasonlító nyelvészet előadó tanára, h. tanára (1925-1944). C. középisk. ig., c. tanügyi főtanácsos.

Főbb művei

F. m.: Hazafias líránk. 1819-1849. Budapest,1904
Az indogermán nyelvtudomány újabb irodalma. Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny
Dárajavaus feliratai. Történelmi Szemle 1926
Nyelvtani apróságok. Egyetemes Philologiai Közlöny 1927
A görög -r/-nt-tövek. A latin aes genitivus eredetéhez. Egyetemes Philologiai Közlöny 1931
A görög és latin nyelv hang- és alaktana. Budapest,
Budenz József indogermán összehasonlító nyelvtudományi munkássága. Nyelvtudományi Közlemények 1936
Újabb elméletek az indogermán ínyhangokról. In: Értekezések a Nyelv- és Széptudományok Osztálya körébõl Budapest,1937
A latin nyelvrokonság kérdése. Egyetemes Philologiai Közlöny 1939
Az indogermán összehasonlító nyelvtudomány hazánkban. In: Melich Emlékkönyv Budapest,1942

Irodalom

Irod.: Sz. J. emlékezete. Szemerényi Oszvald beszéde a ravatalnál. - Zsirai Miklós megemlékezése. Magyar Nyelv 1948
Harmatta János:Sz. J. Antik Tanulmányok h.n.,1954
Adamik Béla:Sz. J. emlékezete. Antik Tanulmányok 1954

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője